Lineární urychlovač Siemens Primus 3D

Lineární urychlovač Siemens Primus 3D

Lineární urychlovač Primus 3D od firmy SIEMENS je přístroj určený pro zevní ozařování zhoubných nádorů s cílem jejich vyléčení, snížení vzniku recidivy, v některých případech zmírnění symptomů onemocnění, prodloužení života pacienta a zlepšení jeho kvality. Jeho nespornou předností je možnost individuálně nastavovat ozařované pole podle tvaru nádorového ložiska v těle pacienta, a tím šetřit kůži i orgány v bezprostředním okolí nádoru. To je pro pacienty nesmírně důležité, neboť  čím méně zdravé tkáně je ozářeno, tím jsou také menší vedlejší nežádoucí účinky léčby.