Laboratoř molekulárně genetická

Odborný zástupce: Mgr. Jana Tajtlová jana.tajtlova@ftn.cz
Mgr. Denisa Kühtreiberová denisa.kuhtreiberova@ftn.cz
Informace: tel.: 261 083 619

AKREDITOVANÉ METODY

Molekulárně genetické vyšetření fragmentační analýzou:

 • nejčastějších aneuploidií a pohlavních chromozomů (13,15,16,18,21,22,X,Y)
 • FMR1 genu
 • mikrodelecí azoospermického faktoru (AZFa,b,c) na chromozomu Y
 • nejčastějších mutací CFTR genu

Molekulárně genetické vyšetření metodou PCR analýzy s restrikčním štěpením

 • mutace faktoru V Leiden G1691A
 • mutace protrombinu G20210A v genu pro koagulační faktor II
 • mutace MTHFR A1298C a C677T v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu

Molekulárně genetické vyšetření metodou multiplex PCR:

 • mikrodelecí azoospermického faktoru (AZFa,b,c) na chromozomu Y
  • AZFv2
  • AZF (flexibilita na počet markerů)

NEAKREDITOVANÉ METODY

Molekulárně genetické vyšetření fragmentační analýzou:

 • uniparentální dizomie chromozómu 15 (UPD – 15)

Metoda MLPA:

 • nejčastější mikrodeleční syndromy
 • X-vázané MR
 • spinální muskulární atrofie SMA (včetně přenašečství)
 • Duchennova / Beckerova muskulární dystrofie DMD/BMD)
 • Rettův a Rett-like syndrom
 • Vyšetření častých mutací genů autistického spektra

Stanovení HLA znaků asociovaných s celiakií

Vyšétření laktózové intolerance

Stanovení HLA znaků - B*27 (asociováno s morbus Bechtěrev)

Vzorky se přijímají každý všední den v době 7:30 – 14:00

 • ve zkumavce s fyziologickým roztokem (choriové klky, jiná solidní tkáň, bukální stěr*)
 • ve zkumavce s EDTA (periferní krev)
 • izolovaná DNA (z jiného pracoviště)

*Ze vzorků bukálního stěru se vyšetřují pouze aneuploidie (13,15,16,18,21,22,X,Y), trombofilní mutace a HLA znaky asociované s celiakií.

Přehled vyšetření a základní instrukce (.pdf)