Laboratoř molekulárně genetická

Odborný zástupce: Mgr. Jana Tajtlová jana.tajtlova@ftn.cz
Informace: tel.: 261 083 619

AKREDITOVANÉ METODY

1. Molekulárně genetické vyšetření fragmentační analýzou:

 • nejčastějších aneuploidií a pohlavních chromozomů (13,15,16,18,21,22,X,Y)*
 • FMR1 genu
 • mikrodelecí azoospermického faktoru (AZFa,b,c) na chromozomu Y
 • nejčastějších mutací CFTR genu

2. Molekulárně genetické vyšetření metodou PCR analýzy s restrikčním štěpením

 • mutace faktoru V Leiden G1691A*
 • mutace protrombinu G20210A v genu pro koagulační faktor II*
 • mutace MTHFR A1298C a C677T v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu*

3. Molekulárně genetické vyšetření metodou multiplex PCR:

 • mikrodelecí azoospermického faktoru (AZFa,b,c) na chromozomu

4. Metoda MLPA:

 • nejčastější mikrodeleční syndromy
 • spinální muskulární atrofie SMA (včetně přenašečství)
 • Duchennova / Beckerova muskulární dystrofie DMD/BMD)
 • delece/amplifikace BRCA1 genu

5. Stanovení HLA znaků asociovaných s celiakií*

6. Vyšetření laktózové intolerance*

7. Stanovení HLA znaku B*27 (asociováno s morbus Bechtěrev)*


NEAKREDITOVANÉ METODY

1. Metoda MLPA:

 • X-vázané MR
 • Rettův a Rett-like syndrom
 • vyšetření častých mutací genů autistického spektra

2. Vyšetření TPMT (thiopurin S-methyltransferáza)

3. Vyšetření Gilbertova syndromu

4. Molekulárně genetické vyšetření metodou PCR analýzy s restrikčním štěpením

 • polymorfismus mutace rs3750920 TOLLIP genu

5. Prediktivní vyšetření Sangerovým sekvenováním známé familiární mutace

6. Metoda array CGH

 

* Tato vyšetření se provádí i ze vzorků bukálního stěru


Vzorky se přijímají každý všední den v době 7:30 – 14:00

 • ve zkumavce s fyziologickým roztokem (choriové klky, jiná solidní tkáň, bukální stěr)
 • ve zkumavce s EDTA (periferní krev)
 • izolovaná DNA (z jiného pracoviště)

Přehled vyšetření a základní instrukce (.pdf)

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.