Laboratoř molekulárně genetická

Odborný zástupce: Mgr. Jana Tajtlová jana.tajtlova@ftn.cz
Mgr. Denisa Kühtreiberová denisa.kuhtreiberova@ftn.cz
Informace: tel.: 261 083 619