Kvalita práce

Oddělení klinické hematologie má zavedený systém managementu kvality, který přispívá k neustálému zlepšování jeho efektivnosti ve všech oblastech pracovních procesů a činností v souladu:

  • s moderními trendy analytického měření,
  • se zásadami správné laboratorní praxe,
  • s doporučeními odborných společností (České hematologické společnosti),
  • s legislativními požadavky,
  • s požadavky normy ISO 15189, s přihlédnutím k normě ISO 9001,
  • s doporučeními akreditačního/certifikačního orgánu.

Od listopadu 2009 je celé oddělení (laboratoř, ambulance, stacionář) certifikováno dle normy ISO 9001 „Systémy managementu kvality – Požadavky“. Rozsah certifikace: „Laboratorní vyšetření krve, diagnostika a léčba chorob krvetvorby na úrovni odpovídají zařízení standardní hematologické péče“.

OKH je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČLS JEP a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Laboratoř OKH v lednu 2010 splnila podmínky Auditu I NASKL a v únoru 2013 pak podmínky Auditu II NASKL v souladu s normou ISO 15189 „Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost“.

Vedle zavedeného systému vnitřní kontroly kvality je správná laboratorní práce OKH garantována rovněž úspěšnou účastí v kontrolních systémech externího hodnocení kvality různých poskytovatelů (SEKK, IEQAS a DGKL). OKH je jedním z deseti expertních pracovišť SEKK pro program DIF (Hodnocení nátěru periferní krve).

OKH je od roku 2006 akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání lékařů v oboru Hematologie a transfúzní lékařství I. typu (dle Zákona č. 95/2004 Sb.).


 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.