Kurzy, stáže, konference

Odborná konference – Dietní systém v nemocnicích

Centrum výživy Fakultní Thomayerovy nemocnice zorganizovalo další odbornou konferenci, tentokráte na téma Dietní systém v nemocnicích.

Dietní systém doznal od dob Přemysla Doberského (nejznámějšího dietologa v historii Československa) mnoho změn. Velká část diet je již přebytečných a není nutná jejich příprava v nemocničních stravovacích provozech. Na druhé straně je kladen vyšší důraz na individuální dietní režim a individuální přípravu dietní režimu konkrétního klienta v nemocnici.

Vzhledem k magickému datu (6. 6. 06) byla konference zahájena v 6.00 hodin, kdy 20ti účastníkům byla změřena váha, výška, obsah tuku bioimpedancí a poté posnídali ukázkovou snídani s dostatkem vlákniny, tekutin a odpovídající kalorickou hodnotou. Pod dozorem lektorky STOB MUDr. Heleny Michalíkové poté účastníci absolvovali 6ti kilometrový úsek Krčským lesem zrychlenou chůzí.

Vlastní konference, na kterou bylo přihlášeno 66 účastníků (a dorazilo jich kolem 80), byla zahájena v 9.00 hodin. Po úvodním slovu ředitele Fakultní Thomayerovy nemocnice MUDr. Petra Malého a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Dany Juráskové MBA, odezněla přednáška doc. Kohouta o klíčové úloze vlákniny ve stravování populace.
Další blok přednášek se týkal dietního systému. V tomto bloku odezněly příspěvky o historii dietního systému, jeho současné úloze a zásadách jeho přípravy, organizačním zařazení a ekonomických aspektech, dále i zařazení dietního systému do standardu nutriční péče. Tento blok byl zakončen krátkým sdělením MUDr. Michalíkové k pohybové aktivitě, jako nedílné součásti přirozeného života.

V poobědním bloku byla na pořadu varia, kde zazněla zajímavá sdělení nutričních terapeutek s tématy průzkumu stravování sester a informací o mezinárodní akci ESPEN (Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu) – Nutrition day, kdy byla hodnocena nutriční péče v evropských nemocnicích.