Kurzy pro lékaře

Kurz hrudní drenážeMísto konání: Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice, 1. LF UK Praha

Odborný garant: MUDr. Pavla Žáčková, prof. MUDr. Martina Vašáková Ph.D, přednostka kliniky

Délka kurzu: 1 měsíc

Cena kurzu: 5 000,- Kč

Počet účastníků: 1

Kontaktní osoba: Renata Štilcová, asistentka primáře Pneumologické kliniky TN, telefon: 261 082 372, e-mail: renata.stilcova@ftn.cz

Cílem kurzu je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v hrudní drenáži, v její správné indikaci, v posouzení její funkce a účinnosti a v péči o ni. V průběhu kurzu by měl účastník samostatně zadrénovat 5 – 10 pacientů.

Teoretická část:

1) Indikace k hrudní drenáži – pneumotorax kompletní, parciální, volný pleurální výpotek, opouzdřený pleurální výpotek, absces plicní
2) Hodnocení skiagramů a CT hrudníku se zaměřením na posouzení rozsahu a lokalizace pleurálního výpotku či PNO s určením optimálního místa pro hrudní drenáž, hodnocení skiagramů hrudníku po provedené punkci či drenáži
3) Postup hrudní drenáže, instrumentarium pro hrudní drenáž, volba optimálního drénu
4) Určení dalšího postupu po drenáži – spádová drenáž (pod vodní zámek), aktivní sání, užití Redonu, laváže pleurální dutiny, intrapleurální aplikace antibiotik a fibrinolytik, vícečetná hrudní drenáž
5) Péče o hrudní drenáž, posouzení funkce drénu, hodnocení stupně úniku vzduchu, klipování drénu
6) Indikace k exdrenáži, postup exdrenáže, chronická hrudní drenáž, napojení na jednocestnou chlopeň
7) Indikace k pleurodéze, autohemopleurodéze, antibiotická plomba reziduální empyémové dutiny
8) Komplikace hrudní drenáže
Praktická část:
1) Denní vizity drénovaných pacientů s posouzením klinického stavu, funkce drenáže a její účinnosti a se stanovením dalšího postupu
2) Péče o hrudní drenáž, převazy, laváže, intrapleurální aplikace fibrinolytik, antibiotik
3) Evakuační punkce a hrudní drenáže u indikovaných nemocných

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.