Kurz bazální stimulace

Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta. Elementy konceptu integrované do péče mají význam jak např. v neonatologické intenzívní péči u dětí předčasně narozených, tak také v péči o děti i dospělé s vrozeným intelektovým a somatickým postižením, u lidí s různými akutními a chronickými onemocněními, po úrazech mozku a také klientů s demencí.

Základní kurz Bazální stimulace akreditovaný MZ ČR, MŠMT a MPSV ČR

Cílové skupiny:
všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped a klinický psycholog, sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110, pracovníci v sociálních službách podle nového zákona o sociálních službách, speciální pedagog, osoby, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, osoby, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka. Tito získají zvláštní odbornou způsobilost.

Akreditovaný kurz je určen pro:

  • poskytovatele zdravotní péče (zdravotních služeb): nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povolání: všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped a klinický psycholog
  • poskytovatele sociálních služeb: pečovatel, ošetřovatel, asistent pedagoga, pracující s postiženými dětmi
  • speciální pedagogy vyučující ve vzdělávacích programech výše zmíněných oborech

třídenní kurz

Upozornění:
Zájemci musí přinést na kurz kopii vysvědčení o ukončení vzdělání v daném oboru.

Kurz je ukončen závěrečným písemným testem

Místo: Centrum pro vzdělávání TN, pavilon A1, 1. patro
Termín kurzu: 18.9. - 20.9.2017, 16.4. - 18.4.2018, 11.6 - 13.6.2018, 8.10, - 10.10.2018
Odborný garant:
PhDr. Karolína Friedlová
Kontakt:  Mgr. Jitka Vaňková, jitka.vankova@ftn.cz, tel.: 605 235 788
Poplatek za kurz: 5 000,- Kč
Více informací na: www.bazalni-stimulace.cz


Nástavbový inovační kurz Bazální stimulace® akreditovaný MŠMT a MPSV ČR

Podmínkou účasti v nástavbovém semináři je absolvování základního semináře a alespoň dvouměsíční časový odstup obou seminářů. Důvodem je zažití získaných znalostí a dovedností v praxi jako předpoklad pochopení výuky v nástavbovém semináři.

Cíl kurzu:
Rozšíření cílových vědomostí a dovedností prvků konceptu bazální stimulace.

Seminář je určen pro:

  • poskytovatele zdravotní péče (zdravotních služeb): nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povolání: všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped a klinický psycholog
  • poskytovatele sociálních služeb: pečovatel, ošetřovatel, asistent pedagoga, pracující s postiženými dětmi
  • speciální pedagogy vyučující ve vzdělávacích programech výše zmíněných oborech


dvoudenní kurz

Místo: Centrum pro vzdělávání TN, pavilon A1, 1. patro
Termín kurzu: 9.10. - 10.10.2017; 15.5. - 16.5.2018, 6.11. - 7.11.2018
Odborný garant: PhDr. Karolína Friedlová
Kontakt: Mgr. Jitka Vaňková, jitka.vankova@ftn.cz, tel.: 605 235 788
Poplatek za kurz: 4 000,- Kč
Více informací na: www.bazalni-stimulace.cz

Prohlubující inovační kurz Bazální stimulace® akreditovaný MŠMT a MPSV ČR


Cíl prohlubujícího semináře:
zopakovat vědomosti a dovednosti získané v základním a nástavbovém kurzu bazální stimulace a prohloubit tyto teoretické a praktické znalosti v oblasti somatické stimulace

jednodenní kurz

Náplň prohlubujícího semináře:

  • opakování základních a nástavbových prvků konceptu
  • somatická stimulace – rozvíjející stimulace
  • zacházení se spasticitou končetin
  • diametrální stimulace – stimulace dolních končetin

Termín: 9.11.2017; 16.11.2018
Kontakt: Mgr. Jitka Vaňková, jitka.vankova@ftn.cz, tel.: 605 235 788
Poplatek za kurz: 2 000,- Kč
Více informací na: www.bazalni-stimulace.cz

Účastníci obdrží mezinárodní certifikát bazální stimulace

Přihláška ke stažení