Klinické studie

V tabulce jsou uvedeny vybrané klinické studie, kterých se Pneumologická klinika 1. LF UK a TN účastní. U každé studie je uveden kontakt na lékaře, na kterého se lze obrátit v případě zájmu pacienta o zařazení do studie.

 
Diagnóza Stav studie Sponzor Testovaná léčivá látka Kontakt
Idiopatická plicní fibróza nábor pacientů probíhá   Boehringer Ingelheim Nintedanib (lék OFEV) MUDr. Martina Šterclová PhD.,martina.sterclova@ftn.cz
Idiopatická plicní fibróza nábor pacientů ukončen Promedior Pentraxin MUDr. Martina Šterclová PhD.,martina.sterclova@ftn.cz
Nemalobuněčný plicní karcinom nábor pacientů ukončen Sotio DCVAC MUDr. Libor Havel, libor.havel@ftn.cz
Nemalobuněčný plicní karcinom nábor pacientů probíhá Merck Sharp & Dohme Corp. Pembrolizumab MUDr. Libor Havel, libor.havel@ftn.cz
Nemalobuněčný plicní karcinom nábor pacientů probíhá EMD Serono Research & Development Institute, Inc. Avelumab MUDr. Libor Havel, libor.havel@ftn.cz
Nemalobuněčný plicní karcinom nábor pacientů probíhá EMD Serono Research & Development Institute, Inc. Avelumab MUDr. Libor Havel, libor.havel@ftn.cz
Malobuněčný plicní karcinom nábor pacientů probíhá Hoffmann-La Roche Atezolizumab MUDr. Libor Havel, libor.havel@ftn.cz
Nemalobuněčný plicní karcinom nábor pacientů probíhá Amgen Darbepoetin alfa MUDr. Libor Havel, libor.havel@ftn.cz
Nemalobuněčný plicní karcinom nábor pacientů probíhá Bristol-Myers Squibb Nivolumab MUDr. Libor Havel, libor.havel@ftn.cz