Imunologická laboratoř

V imunologické laboratoři Thomayerovy nemocnice se provádějí základní i specializovaná imunologická vyšetření  biologických materiálů humánního původu (krev, moč, bronchoalveolární laváž) pro všechna oddělení a kliniky a ambulance nemocnice. Laboratoř zajišťuje vyšetření také pro externí odborné lékaře a jiná zdravotnická zařízení.


osvědčení o akreditaci


Denní provoz imunologické laboratoře
Po-Pá 7:00-15:30 hod.

Vedoucí oddělení:
RNDr. Milan Paulík, CSc.
milan.paulik@ftn.cz
tel.: 261 083 604


Vedoucí laborantka:
Hana Hulínská
hana.hulinska@ftn.cz
tel.: 261 083 147


Umístění:
Pavilon G2


Mapa a doprava