Gynekologie - lůžkové oddělení

virtuální prohlídka ZDE

Standardní lůžkové oddělení

Gynekologickou péči o ženy poskytuje v plném rozsahu pooperační oddělení. Specializovanou péči zajišťuje tým lékařů a erudovaných sester. Denně docházejí na oddělení rehabilitační pracovníci a nutriční terapeut, který upravuje individuálně dietní režim podle potřeb pacientů. V případě potřeby nebo zájmu nabízíme pomoc ústavního psychologa a duchovní péči.

 • Pooperační oddělení – dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, vybaveny TV s možností přípojení vlastního USB flash disku, také připojení k Wi-Fi. Na jídelně je pacientkám k dispozici lednička.
 • Návštěvy jsou možné od 14:00 do 18:00 hod.
 • V rámci komplexní předoperační přípravy, která zahrnuje zhodnocení zdravotního stavu ženy podle dodaných výsledků a vyšetření praktického lékaře, zajišťujeme předoperační konzultaci s anesteziologem o vhodné úpravě medikace a prevenci tromboembolické nemoci.
 • Operativní zákroky provádíme zejména miniinvazivní cestou (laparoskopicky), ale také laparotomickou cestou (větší operační rána v oblasti břicha) nebo vaginální cestou (přístup pochvou).

Nejčastější operativní výkony:

 • Hysteroskopie, resektoskopie, miniinterrupce a interrupce (i lékovou formou), ošetření děložního čípku při přednádorových změnách, operace myomů, urogynekologické operace od plastických operací po moderní zpevnění pomocí pásky, diagnostické operace.
 • Po větší operaci jsou pacientky monitorovány na jednotce intenzívní péče, odkud je, podle vývoje jejich zdravotního stavu, překládáme zpět na standardní oddělení.
 • Délka hospitalizace na pooperačním oddělení je podmíněna složitostí provedeného výkonu a pooperačním stavem pacientky. Po laparoskopických operacích bez komplikací hospitalizujeme obvykle 2 - 3 dny, po břišních operacích 4 - 7 dní. Ženy po malých výkonech jsou do domácího ošetření propouštěny ještě týž den nebo den následující.

Oddělení individuálního režimu

Oddělení poskytuje odbornou péči ženám po gynekologických operacích i malých gynekologických výkonech v rámci krátkodobé hospitalizace, zajišťuje konzervativní gynekologickou léčbu.

 • Jednolůžkové pokoje jsou vybaveny TV s možností připojení vlastního USB flash disku, také připojení k Wi-Fi. Sociální zařízení je samostatné nebo společné pro dvě pacientky.
 • Návštěvy na oddělení umožňujeme denně od 8.00 do 19.00 hodin.
 • Ženám dle zdravotního stavu nabízíme ve spolupráci s nutriční terapeutkou výběr individuální diety.
 • Celý pobyt na oddělení je hrazen pacientkou v hotovosti. Viz platný ceník.
 • Není možné ubytování doprovodu během hospitalizace pacientky v běžném pokoji.
 • Ceník gynekologicko-porodnických služeb