Granty a projekty

Roche 

Společně 

Norské fondy

Norské fondy

Program implementace švýcarsko-české spolupráce


Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

OPPA


Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

FM EHP/Norska

IOP

OPLZZ

OPVK

V prosinci 2009 byl zakoupen moderní spirometrický přístroj Masterscreen - PFT Jaeger pro funkční vyšetření plic dětských pacientů Pediatrické kliniky IPVZ a FTNsP. Přístroj byl zakoupen za laskavé finanční podpory VDV - Nadace Olgy Havlové a Nadace OKD. První měsíc provozu posloužil ke stanovení stavu dýchacího ústrojí a určení typu a rozsahu onemocnění u cca 130 dětí a začal být používán k praktické výchově budoucích lékařů a sester.

Projekt "Zkvalitnění diagnostiky rakoviny prsu ve FTNsP"

Projekt podpořila "Nadace ČEZ" částkou 250 tis. Kč.
V rámci projektu bude zakoupen nový diagnostický software a nová kvalitní diagnostická stanice s monitorem. Tím bude umožněna našim klientkám kvalitní diagnostika veškerých změn, které se v prsu odehrávají a zvýší se tak jejich šance na časné odhalení a úplné vyléčení karcinomu prsu.

Projekt "Magnetická rezonance pro děti"

Projekt podpořila "Nadace ČEZ" 500 tis. Kč.
V rámci projektu bude zakoupen speciální anesteziologický monitor vitálních funkcí, který umožní sledování vitálních funkcí dětských pacientů při zhruba třiceti minutovém pobytu ve stísněném vyšetřovacím prostoru přístroje pro magnetickou rezonanci.


Projekt "Magnetická rezonance pro děti II."

Projekt podpořila "Nadace ČEZ" částkou 500 tis. Kč.
Projekt navázal na úspěšné řešení projektu Magnetická rezonance pro děti. V rámci projektu bude zakoupen anesteziologický přístroj pro podání celkové anestezie v magnetickém prostředí do 3 Tesla, protože dětské pacienty je prakticky nemožné udržet samotné bez hnutí po dobu nutnou k vyšetření a je nutné provést vyšetření v celkové anestezii.

Projekt "Perinatologického centra I."

Projekt podpořila "Nadace ČEZ" částkou 500 tis. Kč.
V rámci projektu bude zakoupeno moderní polohovací křeslo, které vychází maximálně vstříc požadavkům moderního porodnictví. Je snadno a rychle nastavitelné a svou konstrukcí umožňuje blízký přístup k rodičce. Dále budou pořízeny dva kardiotokografy s dotykovým displejem, ovládáním v českém jazyce a s možností sledování životních funkcí plodu i matky. Jejich pořízením dojde ke zkvalitnění péče o více než 2000 matek a jejich dětí, které se ročně v Thomayerově nemocnici narodí.

Projekt "Perinatologického centra II."

Projekt podpořila "Nadace ČEZ" částkou 500 tis. Kč.
V rámci projektu bude zakoupen fetální monitor pro dvojčata, s dotykovým displejem, ovládáním v českém jazyce, volitelným monitorováním dvojčat i trojčat, měřením srdečního tepu matky. Dále bude pořízena moderní porodní postel, která svou koncepcí spojuje individuální požadavky rodičky na komfort a pohodlí s profesionálními potřebami porodního týmu. Jejich pořízením dojde ke zkvalitnění péče o více než 2000 matek a jejich dětí, které se ročně v Thomayerově nemocnici narodí.

AZV ČR

více...

IGA

více...

GAČR

Projekt: P304/12/0847
Název: Glutamátkarboxypeptidasa II a její role v růstu nádorů
Řešitel: MUDr. František Koukolík DrSc.
Doba realizace: 1.1.2012 – 31.1.2014

Projekt: P304/12/1585
Název: Molekulární charakteristiky DNA opravy v nádorových tkáních karcinomu tlustého střeva a konečníku
Řešitel: MUDr. Ludmila Lipská
Doba realizace: 1.1.2012 – 31.1.2015

Projekt: P303/12/1791
Název: Úloha proteázami aktivovaných receptorů v patogenezi prionových chorob
Řešitel: MUDr. Radoslav Matěj PhD.
Doba realizace: 1.1.2012 – 31.1.2016

Projekt: 309/09/P204
Název: Úloha PAR-2 v neurodegenerativních onemocněních
Řešitel: MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2009 – 31.12.2011

Projekt: 304/10/1286
Název: Oprava DNA a sporadická forma rakoviny tlustého střeva a konečníku
Řešitel: MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2010 – 31.12.2013

GAAV

Projekt: IAA500200917
Název: Genetická a imunologická studie časných stádií kolorektálního adenokarcinomu: prostředí zánětu na konvenčních vs germ free zvířecích modelech a na vzorcích lidské tkáně
Spoluřešitel: MUDr. Ludmila Lipská
Doba řešení: 1.1.2009 – 31.12.2013

NAZVA

Projekt: QI101B090
Název: Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality
Řešitel: Doc. MUDr. Pavel Čermák CSc.
Doba řešení:2010-2014

ESH

Název: European Society of Hypertension Stroke Survey
Řešitel: Prof. MUDr. Renata Cífková CSc.
Doba řešení: 2011-2012

FP 6

Projekt: LSHM-CT-2006-037093
Název: Integrated Genomics, Clinical research and care in Hypertension
Řešitel: Prof. MUDr. Renata Cífková CSc.
Doba řešení: 2010

FP 7

Projekt Contract no. 202047
Název:
RESOLVE CHRONIC INFLAMMATION AND ACHIEVE HEALTHY AGEING BY UNDERSTANDING NON-REGENERATIVE REPAIR (RESOLVE) – Subkontraktor projektu
Řešitel: Doc. MUDr. Martina Vašáková PhD.
Doba řešení: 2010-2013

Projekt Contract no. 20101204
Název:
European Heart health srategy II
Řešitel: Prof. Řešitel: MUDr. Renata Cífková CSc.
Doba řešení: 2011-2014

Kontakt na vedoucího OGA

RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D.
tel.: 261 083 847