Grantová a edukační činnost

Granty

Onkologické oddělení FTNsP je řešitelem mezinárodních multicentrických odborných studií. Lékaři oddělení jsou členy řešitelských týmů dvou grantů IGA MZ ČR.

Oddělení je organizátorem každoročních onkologických sympozií (Uroonkologické a Mammologické sympozium) a lékaři oddělení se aktivně účastní mezinárodních i domácích sympozií a kongresů.

Pedagogická činnost

Onkologické oddělení FTNsP je výukovým pracovištěm 1. LF UK. V postgraduálním vzdělávání spolupracuje s IPVZ.