GDX

GDX - vyšetření zrakového nervu a sítnice

OCT - optická koherentní tomografie


Kontakt k objednání a informacím:
tel.: 261 082 270 tel.: 261 083 124