Edukační činnost

Edukační činnost

V Thomayerově nemocnici realizují svoji výuku lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

1. lékařská fakulta UK Praha
2. lékařská fakulta UK Praha
3. lékařská fakulta UK Praha