Duchovní služby

Pro pacienty oddělení Geriatrie a následné péče zajišťuje duchovní podporu nemocniční kaplanka a koordinátorka duchovní péče Mgr. Doubravka Vokáčová (CPP Lékořice).

Hospitalizace v nemocnici je z hlediska psychiky člověka velice zátěžovou situací. Duchovní péče slouží právě ke snadnějšímu vyrovnávání se s takovým zážitkem. Duchovní nepřichází s tím, že by Vás chtěl obrátit na víru, ale přichází proto, aby byl s Vámi, aby Vás doprovázel v nelehké chvíli.

Nabízí pacientům a jejich příbuzným bez rozdílu vyznání

 • naslouchání
 • doprovázení
 • přijetí
 • rozhovor
 • podporu
 • krizovou intervenci
 • modlitbu, čtení z Bible
 • krizovou  intervenci
 • svátosti a žehnání
 • zajištění návštěvy duchovního státem uznaných církví

Individuální duchovní službu lze vyžádat

 • přes staniční sestru příslušné stanice
 • nebo přímo oslovením duchovního, tel: 775 137 869

Pravidelné aktivity v kapli svatého Václava

 • pondělí 16:00 - 18:00 hod.
  Setkání nad Biblí či rozhovor s duchovním Církve československé husitské.
 • úterý od 15:00 hod.
  Mše svatá Církve římskokatolické.
 • čtvrtek od 16:00 hod.
  V půlce měsíce koncert pro pacienty a personál.
 • čtvrtek od 16:00 hod.
  Poslední čtvrtek v měsíci Ztišení (prostor pro modlitby, zpěv, žalmy – setkání bez rozdílu vyznání).
 • sobota od 9:30 hod.
  Setkání nad Biblí a bohoslužba Církve adventistů sedmého dne.

Koordinátorka duchovní péče
a nemocniční kaplanka
Mgr. Doubravka Vokáčová
duchovnipece@ftn.cz
tel.: 261 083 519
mobil: 775 137 869


Nemocniční kaplan
P. Ing. Mgr. Řehoř Žáček, OPraem
duchovnipece@ftn.cz
tel.: 261 083 519