Duchovní služby

Pro pacienty oddělení Geriatrie a následné péče zajišťuje duchovní podporu nemocniční kaplanka a koordinátorka duchovní péče Mgr. Doubravka Vokáčová (CPP Lékořice přízemí, pavilon A1).

Hospitalizace v nemocnici je z hlediska psychiky člověka velice zátěžovou situací. Duchovní péče slouží právě ke snadnějšímu vyrovnávání se s takovým zážitkem. Duchovní nepřichází s tím, že by Vás chtěl obrátit na víru, ale přichází proto, aby byl s Vámi, aby Vás doprovázel v nelehké chvíli.

Nabízí pacientům a jejich příbuzným bez rozdílu vyznání

 • krizovou intervenci
 • naslouchání a doprovázení v obtížné chvíli nemoci
 • rozhovor, ale i společné mlčení
 • přijetí, podporu a posilu
 • modlitbu či čtení z Bible
 • zprostředkování návštěvy u lůžka duchovních státem uznaných církví

Individuelní duchovní službu lze vyžádat

 • přes staniční sestru příslušné stanice
 • nebo přímo oslovením duchovního, tel: 724 511 147

Pravidelné aktivity v kapli svatého Václava

 • pondělí 16-18 hod.
  Setkání nad Biblí či rozhovor s duchovním Církve československé husitské.
 • středa 15-16 hod.
  Mše svatá - Římskokatolická církev.
 • čtvrtek 16-17 hod.
  V půlce měsíce koncert pro pacienty a personál.
 • čtvrtek 16-17 hod.
  Poslední čtvrtek v měsíci Ztišení (prostor pro modlitby, zpěv, žalmy – setkání bez rozdílu vyznání).
 • sobota 9-12 hod.
  Setkání nad Biblí a bohoslužba Církve adventistů sedmého dne.

Koordinátorka duchovní péče
a nemocniční kaplanka
Mgr. Doubravka Vokáčová
duchovnipece@ftn.cz
tel.: 261 083 519
mobil: 775 137 869