Duchovní služba

Duchovní služba je součástí komplexní péče o pacienta. Odpovídá na duchovní potřeby pacientů, které má každý člověk bez rozdílu vyznání či náboženského přesvědčení.


Akce konané v kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice
v listopadu a prosinci 2018: 

 • V neděli 9. 12. v 15 hod. - vánoční divadlo Jak děti hledaly Mesiáše“. Hrají a zpívají děti a mladí z Církve československé husitské a ze základních škol v Praze 4, Krči a Braníku. Společný zpěv koled. Vstup volný.
 • Ve středu 12. 12. v 18 hod. - J. J. Ryba: Česká mše vánoční v podání Modřanského chrámového sboru, Emauzského sboru a orchestru a jejich sólistů. Vstup volný.
 • Ve čtvrtek 13. 12. v 16 hod. - Adventní koncert pedagogů a žáků ZUŠ Křtinská Jižní Město. Vstup volný.
 • V pondělí 17. 12. v 18 hod. - tradiční předvánoční koncert ženského pěveckého sboru NASHIRA pod vedením Evy Máchové. Vstup volný.
 • Ve čtvrtek 20. 12. v 16 hod.„Předvánoční ztišení“ – prostor pro zamyšlení, zpěv, modlitbu, poslech hudby a žalmů, milé společenství. Setkání bez rozdílu vyznání.

Proč?

V období nemoci si lidé ve zvýšené míře kladou existenciální, duchovní a náboženské otázky po smyslu života nebo po smyslu nemoci a s ní souvisejícího utrpení. Tyto otázky probouzejí touhu po sdílení s druhým člověkem, po přijetí, naslouchání či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje profesionální služba nemocničních kaplanů, kteří jsou součástí týmu pracovníků nemocnice a slouží všem pacientům bez rozdílu vyznání či světového názoru, ale i jejich blízkým a rovněž pracovníkům nemocnice.

Kdo je to nemocniční kaplan?

Nemocniční kaplan je kvalifikovaná osoba, která má na poskytování své služby příslušné teologické vzdělání na magisterském stupni a specializační kurz Nemocniční kaplan, je k této službě delegován na základě společného pověření České biskupské konference a Ekumenické rady církví.

Co nabízí?

Nemocniční kaplan nabízí pacientům, jejich příbuzným i zdravotnickému personálu nemocnice osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor, modlitbu a požehnání a zprostředkování svátostí a obřadů. Pokud o to pacient požádá, zprostředkuje kaplan i návštěvu duchovního podle pacientova přání a vyznání.

Jak pracuje?

Služba nemocničního kaplana je vykonávána empatickým přístupem s respektem k lidské důstojnosti a osobnímu přesvědčení pacientů, jejich blízkých i nemocničního personálu. Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají osobní a důvěrný charakter.

Jak vyžádat individuální duchovní službu?

 • přes staniční sestru příslušné stanice
 • nebo přímo oslovením nemocničního kaplana (tel. 775 137 869)

Pravidelné aktivity v nemocniční kapli

 • pondělí 15:30-17:30 hod.
  Setkání nad Biblí či rozhovor s duchovním

  - Církev československá husitská
  - Mgr. Jindřiška Buttová, farářka
  - tel.: 606 832 443
 • úterý 15:00 hod.
  Mše svatá Církve římskokatolické

  - Římskokatolická farnost Lhotka
  - P. Petr Šleich, kaplan
  - tel: 605 227 727
 • čtvrtek 16:00 hod. v půlce měsíce
  Koncert pro pacienty a personál
 • čtvrtek 16:00 hod. poslední čtvrtek v měsíci
  Ztišení – prostor pro modlitby, zpěv, žalmy – setkání bez rozdílu vyznání
 • sobota 9:30 hod.
  Setkání nad Biblí a bohoslužba Církve adventistů sedmého dne

  - Církev adventistů sedmého dne
  -
  Josef Cepl, kazatel
  - tel.: 607 570 229


Spřátelené weby

Koordinátorka duchovní péče a nemocniční kaplanka
Mgr. Doubravka Vokáčová
pavilon N, 2. patro
Centrum podpůrné péče Lékořice
duchovnipece@ftn.cz
tel.: 775 137 869,
261 085 516


Nemocniční kaplan
P. Ing. Mgr. Řehoř Žáček, OPraem
duchovnipece@ftn.cz
tel.: 261 083 519

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.