Duchovní péče

Co je to duchovní péče

Duchovní péče (klinická pastorační péče) (DP) – je péče o existenciální, duchovní a náboženské potřeby (otázky, potíže, problémy) nemocných i těch, kdo se o ně starají (zdravotníci, příbuzní a  přátelé). Plně respektuje autonomii nemocného a jeho osobní hodnoty vycházející z jeho přesvědčení a z jím preferované kultury. (Opatrná, M.: Etické problémy v onkologii. Mladá fronta a.s., 2008)


Duchovní péče nabízí:

 • naslouchání
 • doprovázení
 • přijetí
 • rozhovor
 • podporu
 • krizovou intervenci
 • modlitbu, čtení z Bible
 • krizovou  intervenci
 • svátosti a žehnání
 • zajištění návštěvy duchovního státem uznaných církví


Pravidelné aktivity v nemocniční kapli

 • Po 16:00-18:00 hod.
  setkání s duchovním Církve československé husitské
 • Út od 15:00 hod.
  mše svatá Církve římskokatolické
 • Čt
  - od 16:00 hod.
  v půlce měsíce vystoupení ZUŠ Křtinská
  - od 16:00 hod.
  poslední čtvrtek v měsíci Ztišení (ekumenické setkání - modlitby, zpěv, čtení z Písma)
  - 19:00-21:30 hod.
  zkouška smíšeného pěveckého sboru Gabriel
 • Pá 18:00-21:00 hod.
  setkání mládeže Církve adventistů sedmého dne
 • So
  - od 9:30 hod.
  studium Bible (Církev advetistů sedmého dne)
  - od 11:00 hod.
  bohoslužby Církve adventistů sedmého dne


Spřátelené weby

Koordinátorka duchovní péče a nemocniční kaplanka
Mgr. Doubravka Vokáčová
duchovnipece@ftn.cz
tel.: 261 083 519
mobil: 775 137 869


Nemocniční kaplan
P. Ing. Mgr. Řehoř Žáček, OPraem
duchovnipece@ftn.cz
tel.: 261 083 519