Doprava autem

Úprava vjezdu a odstavení vozidel v areálu TN:

 1. Řidič je v areálu TN povinen dodržovat:
  • pravidla silničního provozu stanoveného vyhláškou Ministerstva vnitra
   (povolená rychlost vozidla je v celém areálu 20 km/h.,
   pozor na přednosti v jízdě a přecházení chodců při vjezdu a výjezdu hl. bránou)
  • vnitřní předpisy TN
  • pokyny Strážní a informační služby ve stejnokroji
 2. Parkovací lístek obdržený při vjezdu musí být umístěn na viditelném místě za předním sklem vozidla.
 3. Parkovací lístek opravňuje ke vjezdu a stání po dobu 30 minut v areálu TN. Po překročení časového limitu (doba vjezdu vyznačena na parkovacím lístku) je účtován poplatek 40,- Kč za každých započatých 30 minut (splatné při výjezdu z areálu).
 4. Bezplatný vjezd mají vozidla, jejichž řidič se při výjezdu prokáže na vjezdovém lístku potvrzením (tj. razítkem příslušného útvaru a podpisem oprávněné osoby), že jejich návštěva je od poplatku za vjezd osvobozena (např. dárci krve, atp.) Osobou, oprávněnou vydávat tato potvrzení je vedoucí zaměstnanec oddělení, odboru.
 5. Zastavení a stání není povoleno v areálu nemocnice dle dopravního řešení:
  • v zónách označených žlutou a žlutou hřebenovou čárou
  • na průjezdných komunikacích sloužících pro vozidla Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru
  • na stáních vyhrazených (adresných) pro jiná vozidla
  • na stáních pro sanitní vozidla
 6. Nesmí být omezen ani ohrožen provoz, zejména průjezd vozidel Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. V případě porušení této povinnosti se řidič dopouští přestupku, který může vést k ohrožení zdraví a životů pacientů. Pokud vozidlo jednoznačně omezí průjezd areálem, nebo poruší dopravní značení, bude odtaženo na náklady majitele.
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.