Dodávky ZP - stomatologické výrobky

Název poptávkového řízení: Dodávky ZP - stomatologické výrobky

Lhůta pro podání nabídek: do 6.6.2012 do 1000

Ke stažení:
poptávkový list, příloha č.1, příloha č.2- vzor smlouvy, poptávkový list oprava
.

Hodnocení, Rozhodnutí zadavatele