Dodávky ZP - IVD_Soupravy pro typizaci buněčných populací (CD markery)

Název poptávkového řízení: Dodávky ZP - IVD_Soupravy pro typizaci buněčných populací (CD markry)

Lhůta pro podání nabídek: do 22.8.2011

Ke stažení:
poptávkový list, příloha č.1, příloha č.2.

Hodnocení