Dodávky ZP_IVD - Reagencie (stripy) pro analýzu moče

Název poptávkového řízení: Dodávky ZP_IVD - Reagencie (stripy) pro analýzu moče

Lhůta pro podání nabídek: do 16.4.2012

Ke stažení:
poptávkový list, příloha č.1
.

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek, Rozhodnutí zadavatele, Kupní smlouva