Dodávky ZP - IVD Reagencie pro stanovení koncentrace a typizace bílkovin v biologickém materiálu

Název poptávkového řízení: Dodávky ZP - IVD Reagencie pro stanovení koncentrace a typizace bílkovin v biologickém materiálu

Lhůta pro podání nabídek: do 18.4.2012

Ke stažení:
poptávkový list, příloha č.1, příloha č.2
.

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek, Rozhodnutí zadavatele