Dodávky ZP - cervikokapitální endoprotéza

Název poptávkového řízení: Dodávky ZP - cervikokapitální endoprotéza

Lhůta pro podání nabídek: do 12.6.2012 

Ke stažení:
poptávkový list, příloha č.1, příloha č.2- vzor smlouvy, příloha č.3 ke kupní smlouvě
.

Hodnocení, Rozhodnutí zadavatele