Dodávky léků KOTRASTNÍ LÁTKY - V08CA04, V08AB10, V08CA08

Název poptávkového řízení: Dodávky léků KONTRASTNÍ LÁTKY - V08CA04, V08AB10, V08CA08

Lhůta pro podání nabídek: do 15.2.2012 do 1300

Ke stažení:
poptávkový list
, příloha č.1.

Hodnocení, Rozhodnutí zadavatele