Dodávky léků ALIMTA 500g - L01BA04

Název poptávkového řízení: Dodávky léků ALIMTA 500g - L01BA04

Lhůta pro podání nabídek: do 15.2.2012 do 1300

Ke stažení:
poptávkový list
, příloha č.1.

Hodnocení, Rozhodnutí zadavatele