Dodávka zdravotnické techniky - tkáňový procesor (vakuový 1ks)

Název poptávkového řízení: Nákup zdravotnické techniky - tkáňový procesor (vakuový 1ks)

Lhůta pro podání nabídek: do 31.7.2011 do 1300

Ke stažení:
poptávkový list, kupní smlouva - vzor, příloha č.1, příloha č.2, doplňující informace 1.

Vyhodnocení