Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum realizuje v Thomayerově nemocnici program „Dobrovolníci v nemocnici“ od září roku 2005 na základě akreditace MV ČR. Smyslem tohoto programu je psychosociální podpora pacientů a zpříjemnění jejich času tráveného na lůžku.


Kdo je dobrovolník

Člověk, který ve svém volném čase bez nároku na odměnu navštěvuje pravidelně pacienty (většinou 1krát týdně na 2 - 3 hodiny). Dobrovolník absolvuje speciální vstupní školení, doloží výpis z rejstříku trestů a je s ním uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci. Je vázán mlčenlivostí a jeho činnost je podřízena kodexu dobrovolníka.


Co dělá dobrovolník

Dobrovolník dochází za pacienty na dětská oddělení i na oddělení pro dospělé. U lůžek dlouhodobě ležících pacientů působí dobrovolník jako společník (čtení, povídání, doprovod na procházky…). S dětmi si dobrovolníci hrají, kreslí, čtou, věnují se tvořivým činnostem. Dobrovolník se může věnovat i specializované činnosti, například zooterapii.


Dobrovolnické centrum zajišťuje

  • nábor a školení dobrovolníků a jejich supervizi
  • organizační zajištění dobrovolnického programu
  • organizaci jednorázových akcí pro pacienty
  • fundraising (zajištění finančních zdrojů) programu

Aktivity, do kterých se můžete zapojit

  • dlouhodobá pravidelná spolupráce
  • pomoc při pořádání jednorázových akcí pro dětské i dospělé pacienty

Co dělat v případě zájmu

Pokud Vás nabídka dobrovolnického centra zaujala a máte chuť stát se dobrovolníkem, stačí kontaktovat naše dobrovolnické centrum a dozvíte se veškeré potřebné informace.


Firemní dobrovolníci

Dobrovolnické centrum spolupracuje s několika firmami (společnostmi), jejichž zaměstnanci dobrovolně vypomáhají v Thomayerově nemocnici a také při akcích pořádaných d. centrem. Firemní dobrovolnictví se realizuje v rámci Společenské odpovědnosti firem a jeho smyslem je poskytnout svým zaměstnancům čas a motivaci k dobrovolnické činnosti.

Prostřednictvím firemních dobrovolníků se daří zkrášlovat prostory na odděleních a v prostorách nemocnice.

Koordinátorka dobrovolníků pro oddělení dospělých
MUDr. Alena Hejlová
alena.hejlova@ftn.cz
dobrovolnici@ftn.cz
tel.: 261 083 690,
603 553 951


Koordinátorka dobrovolníků pro dětská oddělení
PhDr. Jana Holinská
jana.holinska@ftn.cz
dobrovolnici@ftn.cz
tel.: 261 083 690,
603 553 951


Asistentka dobrovolnického centra
Jitka Richterová
jitka.richterova@ftn.cz
tel.: 261 083 690

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.