Dětská psychiatrie

Dovolte, abychom Vám představili oddělení dětské psychiatrie, které bylo zřízeno v září roku 1964. Postupně docházelo k redukci lůžek na současných 30. Dětská psychiatrie má lůžkovou část, kde je prováděna léčebná a diagnostiká péče pro děti od 2 do 12ti let, ojediněle i pro starší děti. 

Na oddělení pracují 4 psychiatři, 2 psychologové, logoped, speciální pedagogové, vychovatelka, sociální pracovnice a 13 dětských sester. Vysokoškoláci se průběžně zúčastňují seminářů, školení, kurzů, které jsou pořádány pod záštitou ČLK a České psychiatrické společnosti a jsou hodnoceni certifikáty.

Co diagnostikujeme a co léčíme:

  •  Neurotické projevy
  •  Hyperkinetické poruchy
  •  Emoční poruchy
  •  Poruchy chování
  •  Tikové poruchy
  •  Deprese
  •  Mentální retardace
  •  Specifické vývojové poruchy řeči
  •  Děti týrané, sexuálně zenužívané a zanedbávané


Primářka
MUDr. Jana Šplíchalová
jana.splichalova@ftn.cz
tel.: 261 083 441Vrchní sestra
Milena Nováková
milena.novakova@ftn.cz
tel.: 261 082 433


Umístění:
Pavilon U


Mapa a doprava