Denní a noční klid

Dodržujte denní režim stanovený Vašim lékařem. Pokud máte povoleny vycházky, dodržujte dobu a prostory k vycházkám vyhrazené. Neopouštějte oddělení bez vědomí zdravotnického personálu. Každý odchod hlaste službukonající sestře. Noční klid je z důvodu provozu intenzivní péče a akutních příjmů pacientů často narušen.

Noční klid je obvykle od 22:00 do 06:00 hod.