vedoucí lékař/vedoucí lékařka Oddělení radioterapie Onkologické kliniky 1. LF UK a TN

07.02.2018

Požadavky:

 • specializovaná způsobilost v oboru radiační onkologie
 • minimálně 5 let klinické praxe v oboru radiační onkologie
 • občanskou a právní bezúhonnost
 • základní znalost ekonomiky, financování zdravotnických organizací a vztahů se zdravotními pojišťovnami
 • organizační schopnosti
 • schopnost efektivní komunikace
 • smysl pro týmovou práci
 • schopnost motivace zaměstnanců
 • schopnost samostatného rozhodování

Nabízíme:

 • práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení, součásti Komplexního onkologického centra
 • adekvátní platové podmínky
 • pracovní seberealizaci a osobní rozvoj
 • možnost Ph.D. studia nebo pedagogické praxe
 • závodní stravování, příspěvky z FKSP a další zaměstnanecké benefity

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

 • ověřené kopie dokladu o vzdělání (specializovaná způsobilost) a licence ČLK
 • strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou, telefon, e-mail
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 23. 3. 2018 na adresu:
Zaměstnanecký odbor Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč.
Obálku označte heslem: výběrové řízení – vedoucí lékař oddělení radioterapie.

Předpokládaný nástup k 1. 6. 2018.

Na základě posouzení a vyhodnocení zaslaných písemných materiálů si Thomayerova nemocnice vyhrazuje právo uchazeče nepozvat k výběrovému řízení, případně nevybrat žádného z účastníků výběrového řízení, nebo výběrové řízení zrušit.

Další případné informace poskytne:
vedoucí Zaměstnaneckého odboru Thomayerovy nemocnice
Mgr. Jaroslava Barková
e-mail: jaroslava.barkova@ftn.cz
tel.: 261 082 301