TN navštívili budoucí sestřičky a lékaři z Ukrajiny kvůli výměně zkušeností a praxi

17.07.2019

Celkem 47 lékařů a budoucích zdravotních sestřiček z Ukrajiny navštívilo v červnu Thomayerovu nemocnici. Jednalo se už o druhou akci tohoto typu a cílem bylo seznámit zahraniční kolegy např. se zdravotním a sociálním systémem v ČR nebo s podmínkami aprobačních zkoušek či s odbornou praxí v TN v rámci vybraných pracovišť nemocnice. Součástí přednášek bylo i téma kognitivního tréninku u seniorů, práce zdravotnického personálu či činnost sociálně-zdravotního pracovníka v nemocnici.

Thomayerovu nemocnici navštívili studenti posledního ročníku Vyšší školy  I. zdravotního lycea města Kyjev a také lékaři a profesoři z odboru Zdravotní péče výkonného orgánu kyjevské městské rady. V rámci přednášek se studenti nejvíce zajímali o pracovní a platové podmínky v TN, dotazy se týkaly rovněž tématu aprobačních zkoušek či obecně pravidel získání zaměstnání v ČR. Na dotaz „Kdo by chtěl pracovat Čechách?“ zvedlo ruku přibližně 90% všech přítomných. Zahraniční delegace navštívila hned několik oddělení a klinik TN (např. RTG, Neurologickou kliniku, Odd. rehabilitace a revmatologie, Odd. hrudní chirurgie a další) a seznámila se s provozem a praxí na těchto pracovištích.

Patronem akce byla předsedkyně Spolku volyňských Čechů Žitomerské oblasti paní Čiževská a zástupkyně ředitele uvedeného lycea Dr. Galič. Za TN byl odborným garantem Dr. MEd. Anatolij Cybulja, primář Odd. geriatrie a následné péče. K činnosti zdravotnického personálu hovořila Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání z TN, která zároveň celou akci zahájila.

„Z naší strany bychom chtěli vyzdvihnout opravdu vysokou úroveň poskytování zdravotnických služeb v nemocnici a rovněž vysokou kvalifikovanost personálu, s nímž jsme měli to štěstí se setkat. Tato zkušenost nám poskytla nesmírně cennou možnost podívat se na vlastní systém zdravotní péče a zdravotnického vzdělávání z jiné perspektivy, ve srovnání s variantou, která funguje u vás. Považujeme to za pro nás velmi přínosnou zkušenost a věříme, že to mohlo být zajímavé a přínosné i pro vás“, uvedli zástupci Vyšší školy I. zdravotního lycea z Kyjeva.

Vedení TN chce všem organizátorům a lektorům přednášek poděkovat za spolupráci a přípravu uvedené události.

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.