Společnost ČEPS pomohla lidem s onemocněním jícnu

30.06.2016

Interní oddělení Thomayerovy nemocnice získalo v červnu díky podpoře společnosti ČEPS speciální přístroj, tzv. pH - metr s multikanálovou impedancí, který výrazně zpřesňuje a usnadňuje diagnostiku u pacientů s refluxní nemocí jícnu.

Refluxní nemoc jícnu je velmi častým onemocněním, které lze s nárůstem nově diagnostikovaných případů v současné době vnímat již jako civilizační onemocnění. Spočívá v závažném a četném návratu žaludečního obsahu zpět do jícnu. Tento tzv. reflux může jícen značně poškodit a vést k závažným změnám na jeho sliznici. Vedle typického pálení žáhy, které často významně zhoršuje kvalitu života nemocných, se setkáváme i s méně typickými příznaky, jako jsou například neustupující kašel nebo chrapot vyvolaný poškozením hlasivek, případně také zánět středního ucha nebo astmatické záchvaty. Tyto obtíže jsou spojeny právě s refluxem žaludečního obsahu do horní části jícnu, případně až do dýchacích cest.

Multikanálová impedance a pH-metrie jícnu, kterou přístroj zakoupený z daru společnosti ČEPS umožňuje, představuje v současné době jedinou dostupnou ambulantní metodu, která dokáže přesně měřit i slabě kyselý a zásaditý reflux včetně výšky jeho šíření v jícnu. V praxi to znamená, že lékař při vyšetření zavede pacientovi nosem do jícnu speciální tenkou sondu, která zaznamenává kyselost a vodivost obsahu v jícnu. Tento záznam se nahrává do speciálního zařízení, které pacient nosí 24 hodin u svého pasu. Takto získaný záznam poté lékař pomocí speciálního softwaru vyhodnotí a určí další postup při léčbě tohoto onemocnění.

Jsme velmi rádi, že může Thomayerova nemocnice toto vyšetření poskytnout a podílet se tak na zlepšení péče o pacienty s refluxní nemocí jícnu.

MUDr. Jiří Vejmelka
Interní oddělení TN Praha


Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.