primář Očního oddělení

05.04.2018

Požadavky:

  • VŠ lékařského směru + specializovaná způsobilost v oboru
  • nejméně 10 let praxe v oboru
  • licence ČLK pro výkon vedoucí funkce
  • zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.
  • organizační, komunikační a řídící schopnosti
  • negativní osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.
  • vědecká a publikační činnost
  • přehled provedených operačních výkonů
  • zkušenosti s chirurgií zadního segmentu vítány

K přihláškám uchazečů musí být připojen strukturovaný životopis se zaměřením na odbornou praxi a fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci, osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., doklady o zdravotní způsobilosti, výpis z rejstříku trestů, přehled publikační činnosti, příp. stanovisko (doporučení) odborníků. V přihlášce uchazeč dále uvede telefonické a emailové spojení.

Písemné přihlášky přijímá do 18. 5. 2018 sekretariát Zaměstnaneckého odboru na adrese:
  Thomayerova nemocnice
  Zaměstnanecký odbor
  Vídeňská 800
  140 59  Praha 4 – Krč.

Výběrové řízení se uskuteční dne 24. 5. 2018.