Pneumologická klinika I. LF UK, FTNsP a Česká pneumoftizeologická společnost JEP

25.04.2011

si Vás dovolují pozvat na XVI. setkání pneumologů

Čtvrtek 2. 6. 2011

Zámek Štiřín

Salmův sál, Ringhofferova 711, Štiřín

 

program