Novým přednostou pediatrie se od 2. září stal Martin Magner

03.09.2019

Pediatrická klinika 1. LF UK v TN má od 2. září nového přednostu, kterým se stal doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D. Za účasti ředitele TN doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc. a děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. převzal MUDr. Magner jmenovací listinu. Do té doby tuto pozici zastávala doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc., která však pediatrii neopouští a nadále bude v Thomayerově nemocnici pracovat.

Před nástupem do TN působil doc. MUDr. Magner jako vedoucí lékař ve VFN, a to na pracovišti kojeneckého oddělení - metabolická jednotka. Kromě klinických úvazků se věnuje také pedagogické výuce na I. LF UK, kde v roce 2009 začínal jako odborný asistent, později se stal zástupcem přednosty pro výuku a od roku 2017 působí na univerzitě na pozici docenta. Doc. MUDr. Magner má atestaci v oboru Lékařská genetika a dále rovněž zvláštní odbornou způsobilost v oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče. V roce 2011 získal atestaci se specializací v oboru Dětské lékařství. V rámci svých studií absolvoval řadu zahraničních stáží zejména v Salzburgu, Rostocku či na Universität Zürich ve Švýcarsku.

Je absolventem I. LF Univerzity Karlovy v Praze, kde studoval obor všeobecné lékařství. Na téže univerzitě získal v roce 2011 titul Ph.D. (oborová rada biochemie a patobiochemie) a v roce 2017 se stal docentem v oboru pediatrie.

Věnuje se publikační a vědecké činnosti. Účastní se též jako spoluřešitel několika grantových projektů a studií. V letech 2011 až 2017 byl členem mnohých odborných společností.

Mgr. et Bc. Petr Sulek
tiskový mluvčí TN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.