Nadační fond Porozumění si Vás dovoluje pozvat na seminář se zahraniční účastí

24.04.2011

„Komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacienty, resp. rodiči hospitalizovaných dětí“

který se koná dne 11.05.2011 od 9:30 do 15:00 hod.
v Praze v Emauzách v sále bývalého refektáře, Vyšehradská 49/320, Praha 2