Informace o Výběrovém řízení

26.09.2011

na rezidenční místa pro lékaře naleznete na informační (úřední) desce. http://www.ftn.cz/urednideska/