Články

Projekt Společně se v ČR těší přízni
29.06.2016

Evropský projekt Společně, který je zaměřen na podporu správné výživy a životního stylu u těhotných a kojících maminek, slaví úspěchy. V České republice je jeho řešitelem nutriční tým Thomayerovy nemocnice.

Evropský projekt Společně, který je zaměřen na podporu správné výživy a životního stylu u těhotných a kojících maminek, slaví úspěchy. V České republice je jeho řešitelem nutriční tým Thomayerovy nemocnice.

V Praze, kde projekt probíhá primárně, se ujaly jak aktivity, jako je cvičení, tak doprovodné akce, zejména pak nakupování a vaření s nutričními terapeutkami. Zeptali jsme se proto účastnic, jak jsou s projektem spokojené. „Jen samá chvála, projekt nás neuvěřitelně motivoval,“ shodly se maminky, které se do projektu zapojily. „Dalo nám to něco nového, třeba cvičení po porodu. Nutriční terapeutky nám poradily, jak máme vařit a z čeho, jak nakupovat,“ říká Markéta Bodyová z Nízkoprahového klubu Královská louka na pražském Smíchově. „Probralo nás to, jsme opravdu „nakoplí“. Cvičení je super. Víme, jak správně dodržovat pitný režim,“ dodává Jana Demeterová ze stejného smíchovského klubu. Nejvíce si však tamní maminky pochvalují, že je projekt naučil dodržovat životosprávu, a to jak svou vlastní, tak jejich dětí. „Víme, jak mají naše děti správně jíst, co a z čeho jim vařit, aby jim to prospívalo. V obchodě už nebereme, co se nám zlíbí, pozorně čteme etikety, co jaký výrobek obsahuje a jaké jsou jeho výživové hodnoty,“ říká Jana Demeterová. „Naučila jsem se snídat ovesnou kaši a při vaření s paní terapeutkou se naučila, jak správně připravovat polévky. Bramboračku nebo polévku z brokolice. Vařím je dětem velmi často,“ říká Markéta Bodyová.

Projekt Společně je financován z fondů EU a probíhá v několika městech po celé Evropě, například britském Manchesteru, Odense a Koldingu v Dánsku, v bulharské Varně anebo v Murcii ve Španělsku. Tým v každém státě tvoří porodní asistentky, zdravotní sestry, lékaři, nutriční terapeuti nebo sociální pracovníci. Zvláštní pozornost klade zadavatel na maminky ze sociálně znevýhodněných skupin. V Česku se do projektu od loňského roku zapojilo již více než 1000 účastnic a Praha tak patří k městům s největším zájmem o tyto aktivity. „Velice mě to těší. Oproti ostatním zemím se můžeme pochlubit, že se nám podařilo pro maminky připravit více aktivit, díky kterým mohou čerpat tolik potřebné informace o správné výživě a životním stylu v době těhotenství a po porodu,“ říká nutriční terapeutka a koordinátorka projektu Společně pro Českou republiku Mgr. Jitka Tomešová z Thomayerovy nemocnice.

Maminky, které mají o aktivity projektu Společně zájem, se do něj mohou přihlásit až do konce srpna tohoto roku. Veškeré aktivity jsou pro ně zdarma. Více informací naleznou na webových stránkách projektu nebo na jeho facebookovém profilu.

Norské fondy pomohly rodinám
27.06.2016

V Thomayerově nemocnici proběhlo setkání u příležitosti ukončení projektu č. NF-CZ11-OV-2-024-2015 „Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů“, který byl financován Norskými fondy v rámci grantového programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, Aktivity I. „Psychiatrická péče“. Setkání se účastnil realizační tým z naší nemocnice, ale dorazili také zástupci ministerstva zdravotnictví a financí a rovněž Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V Thomayerově nemocnici proběhlo setkání u příležitosti ukončení projektu č. NF-CZ11-OV-2-024-2015 „Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů“, který byl financován Norskými fondy v rámci grantového programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, Aktivity I. „Psychiatrická péče“. Setkání se účastnil realizační tým z naší nemocnice, ale dorazili také zástupci ministerstva zdravotnictví a financí a rovněž Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Projekt začal již v loňském roce. Jeho cílem bylo vytvořit kvalitní zázemí pro léčbu psychiatrických nebo psychologických poruch a rovněž nastavit funkční systém podpory rodin, které jsou tímto problémem postiženy. Celkem bylo fondy z Norska poskytnuto 8,8 milionu korun a investice se týkaly oddělení Dětského centra při Thomayerově nemocnici, Oddělení dětské psychiatrie, Oddělení dětské neurologie a zapojily se rovněž základní a mateřská škola při naší nemocnici. Z poskytnutých prostředků byly zrekonstruovány a vybaveny ordinace a další prostory, pořízeno jejich vybavení, přístrojové zařízení a zajištěno odborné školení zaměstnanců. Projekt k dnešnímu dni pomohl 485 pacientům a jejich rodinám. Vzhledem k tomu, že projekt bude formálně ukončen až za dva měsíce, očekává se, že se číslo ještě navýší.

„Celkem se nám díky finančním mechanismům EHP/Norska podařilo v Thomayerově nemocnici uskutečnit 13 projektů. „Jsou to smysluplné projekty a Norskému království za to velmi děkujeme,“ řekl na setkání náměstek ředitele nemocnice MUDr. Petr Čech. Přítomna byla rovněž první tajemnice norského velvyslanectví, paní Monica Stensland. „U psychiatrických nemocí jde mnohdy o jakési tabu, což znesnadňuje řešení. Tento projekt měl za cíl tyto negativní faktory odstranit. Přináší podporu rodinám s cílem je co nejdříve vrátit to běžného života. Děkuji celému týmu Thomayerovy nemocnice za jejich práci,“ řekla Monica Stensland z Norského velvyslanectví.

Mezi dalšími vystupujícími byla primářka Oddělení dětské psychiatrie MUDr. Jana Šplíchalová a psycholožka z Dětského centra při nemocnici PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Obě shrnuly přínosy na svých odděleních, které jim projekt umožnil. Další vystupující, ředitel Odboru koncepcí a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR Ing. Martin Doležal pak hovořil o připravované reformě psychiatrické péče. „Obsah reformy není strnulý. Jde o proces, který bude reagovat na potřeby společností,“ řekl Ing. Martin Doležal.

Běh pro Thomayerku 2016
22.06.2016

14. června v podvečerních hodinách proběhl v areálu pražské Thomayerovy nemocnice první ročník unikátní charitativní akce Běh pro Thomayerku. Své síly v závodě změřili zaměstnanci Thomayerovy nemocnice, IKEMu a hlavního sponzora akce, společnosti TPA Horwath. Startovné vyneslo celkem 22 100 korun. Ty budou využity pro dobrovolnické centrum Lékořice, a to na realizaci výtvarných dílen na Oddělení geriatrie a následné péče a rovněž na podporu zooterapie v naší nemocnici.

14. června v podvečerních hodinách proběhl v areálu pražské Thomayerovy nemocnice první ročník unikátní charitativní akce Běh pro Thomayerku. Své síly v závodě změřili zaměstnanci Thomayerovy nemocnice, IKEMu a hlavního sponzora akce, společnosti TPA Horwath. Startovné vyneslo celkem 22 100 korun. Ty budou využity pro dobrovolnické centrum Lékořice, a to na realizaci výtvarných dílen na Oddělení geriatrie a následné péče a rovněž na podporu zooterapie v naší nemocnici.

Prvního ročníku charitativního Běhu pro Thomayerku se zúčastnilo celkem 66 jednotlivců a 18 týmů pro štafetový běh po čtyřech závodících. Běžci si mohli vybrat kratší trasu dlouhou 4,2 km, delší trasu na 8,4 km nebo štafetový běh pro čtyřčlenné týmy na trase 4x 2,1 km. Unikátní bylo ale především místo závodu – běhalo se totiž přímo uvnitř areálu Thomayerovy nemocnice, a to v podvečerním provozu. Závodníci tak museli dát občas přednost vozům záchranné služby a občas se na trati setkali i s muflony, které závod evidentně velmi zajímal. Ale vše se obešlo bez jakýchkoliv kolizí.

„Peníze vybrané ze startovného budou použity na nákup materiálu na rukodělné dílny na Oddělení Geriatrie a následné péče a na podporu zooterapie v nemocnici. Dílny jsou součástí tréninku kognitivních funkcí a pacienti oddělení geriatrie si nejen procvičí motoriku a naučí se novou techniku tvorby, ale zároveň si ukrátí čas hospitalizace vyrobením vlastního výrobku,“ říká Dagmar Hrubcová, vedoucí dobrovolnického centra Lékořice při Thomayerově nemocnici, které tyto aktivity zajišťuje. „Do nemocnice v rámci zooterapie v současné době dochází za pacienty dobrovolníci se psy i s kočkou či králíkem. Celkem se tu střídá šest různých pejsků. Díky prostředkům ze startovného budeme moci pro zooterapeutická zvířátka nakoupit pamlsky,“ dodává Dagmar Hrubcová.

„Neziskovou organizaci Lékořice, která je úzce spojena s Thomayerovou nemocnicí, podporujeme již několik let. V letošním roce jsme se rozhodli neschovávat se za dary a drobnou výpomoc, ale aktivně a samostatně uspořádat větší akci. Podpořit tak sportem ty, kteří ze zdravotních důvodů sportovat nemohou,“ komentuje Rastislav Kuneš, generální ředitel a partner TPA Horwath.

Informace o hlavním sponzorovi akce:
Skupina TPA Horwath poskytuje v České republice své služby od roku 1993 a působí celkem v jedenácti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Poskytuje služby zejména z oblasti daňového poradenství a auditu. Zaměřuje se především na korporátní klienty podnikající na mezinárodní úrovni v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. Je členem celosvětové poradenské sítě Crowe Horwath International, která patří do první desítky auditorských, daňových a poradenských společností na světě.

Lidické děti v Thomayerově nemocnici
21.06.2016

U příležitosti smutného 74. výročí vyvraždění středočeské obce Lidice nacistickými jednotkami zavítaly do Thomayerovy nemocnice dvě z osmi dětí, které tuto smutnou událost přežily a v našem zařízení poté strávily přes dva roky svého života.

U příležitosti smutného 74. výročí vyvraždění středočeské obce Lidice nacistickými jednotkami zavítaly do Thomayerovy nemocnice dvě z osmi dětí, které tuto smutnou událost přežily a v našem zařízení poté strávily přes dva roky svého života.

"Dnes už nás žije jen sedm," říká Pavel Hořešovský, kterému bylo v den nacistické zvůle pouhých 16 dní. "Po válce si mne zde vyzvedli prarodiče. Maminka se mi z koncentračního tábora vrátila až po dalším měsíci," dodává Pavel Hořešovský. Spolu s další přeživší, paní Libuší Součkovou, položili květiny u pamětní desky na našem pavilonu G2, kde byli jako děti v letech 1943-1945 oba ubytováni.

TN má 12 nových lůžek z daru magistrátu
15.06.2016

Na Chirurgické klinice Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK proběhlo 15. června slavnostní předávání lůžek LINET z daru Magistrátu hlavního města Prahy.

Na Chirurgické klinice Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK proběhlo 15. června slavnostní předávání lůžek LINET z daru Magistrátu hlavního města Prahy.

Dvanáct lůžek bude rozděleno rovným dílem mezi chirurgickou kliniku a interní oddělení. Thomayerova nemocnice se v rámci zkvalitnění pracovních podmínek velmi často dotazuje zaměstnanců, jakou by uvítali změnu, která by jim pomohla tyto podmínky zlepšit. Sestry Thomayerovy nemocnice uvedly, že by uvítali více kvalitnějších lůžek, které jim umožní lepší manipulaci s pacienty a povede k menšímu namáhání zad personálu. Proto se vedení Thomayerovy nemocnice rozhodlo využít dar Magistrátu hlavního města Prahy ve výši půl milionu korun na zakoupení moderních polohovacích lůžek LINET, a to pro interní a chirurgické oddělení. Slavnostního předávání se zúčastnil radní Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Radek Lacko, který se o tento dar naší nemocnici velmi zasloužil.

Dětský den v TN
09.06.2016

Středa 25. května byla v Thomayerově nemocnici věnována dětem. Již 12. dětský den měl podtitul Cirkus bude.

Středa 25. května byla v Thomayerově nemocnici věnována dětem. Již 12. dětský den měl podtitul Cirkus bude.

A cirkus to doopravdy byl, nemocnice se proměnila v jedno velké šapitó. Malých návštěvníků bylo letos celkem 695. Dětský den pořádalo Centrum podpůrné péče Lékořice v Thomayerově nemocnici již po dvanácté a jeho smyslem bylo opět nenásilně a hravou formou dětem z mateřských a základních škol přiblížit nemocniční prostředí.

Pro žáky základních škol byl připraven bohatý poznávací i zábavný program ve znamení urgentní medicíny, ale představili se zde i hasiči s těžkou technikou a policisté se zbraněmi a speciálním pyrotechnickým robotem. Děti si opět prošly trasu po jednotlivých stanovištích a interaktivním způsobem se dozvěděly mnoho informací o práci konkrétních odborných oddělení. Menší děti z mateřských škol navštívily „Nemocnici pro medvídky“, ve které je medici z organizace IFMSA 1. LF UK naučili, jak se starat o své nemocné plyšové medvídky. Tradičně byl připravený také doprovodný program - skákací hrad, prohlídka sanitky anebo shazování plechovek.

„Dětský den u nás v nemocnici je výborná příležitost, jak do areálu dostat zdravé děti. Děti se sem těší a bez bolesti a stresu zde mohou získat informaci, že nemocnice není jen místo, které je spojené se strachem. V této atmosféře se s nimi mnohem lépe komunikuje a děti se naučí spoustu věcí a návštěva nemocnice pro ně přestává být strašákem“ říká Ing. Dagmar Hrubcová, koordinátorka Centra podpůrné péče.

Stranou nezůstaly ani děti, které byly v naší nemocnici hospitalizovány. Pro ně byl připraven program na odděleních, kde je ve skutečný dětský den, tedy na 1. června, navštívil klaun s balonky, čekalo je i hudební vystoupení, hry a dárky.

Akční nabídka naší lékárny
07.06.2016

Naše lékárna opět nabízí produkty v akci, která platí od 8. 6. do 31. 7. 2016 nebo do vyprodání zásob.

Naše lékárna opět nabízí produkty v akci, která platí od 8. 6. do 31. 7. 2016 nebo do vyprodání zásob.

Akční leták ZDE. (.pdf)

Upozornění - Rekonstrukce pavilonu A2
02.06.2016

V Thomayerově nemocnici právě prochází rekonstrukcí pavilon A2.

V Thomayerově nemocnici právě prochází rekonstrukcí pavilon A2. Na období stavebních prací byly z tohoto pavilonu přemístěny následující oddělení naší nemocnice:

 

Centrální odběrové místo – nově v přízemí pavilonu A1.

Revmatologické ambulance – nově v přízemí pavilonu A1.

Rehabilitace – nově v přízemí a v 1. patře pavilonu A1.

Lůžková část oddělení Revmatologie a rehabilitace – nově v pavilonu G3, 1. patro – jih.

Děkujeme za pochopení !

5. výročí Naší kavárny
26.05.2016

Naše kavárna v letošním roce oslavila již 5. výročí svého vzniku, a to jsme nemohli nechat bez povšimnutí. Ve středu 11. května proběhla v Naší kavárně vernisáž dětí ze SZUŠ na téma Zdraví a nemoc, taneční a hudební vystoupení.

Naše kavárna v letošním roce oslavila již 5. výročí svého vzniku, a to jsme nemohli nechat bez povšimnutí. Ve středu 11. května proběhla v Naší kavárně vernisáž dětí ze SZUŠ na téma Zdraví a nemoc, taneční a hudební vystoupení.

Vernisáž obrázků ze SZUŠ Music Art zaměřená na téma "Zdraví a nemoc" pomohla připravit paní Veronika Stojanovová s dětmi, kterým tímto moc děkujeme. Obrázky dětí jsou krásné a následně byly v kavárně vystaveny až do 22. 5. 2016.

Úvodního slova se ujali: pan ředitel Thomayerovy nemocnice - doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.; ředitelka Lékořice z. s. - Mgr. Irena Ondrušová, B.A a manažer Naší kavárny Bc. Oldřich Široký. Jejich proslovy byly plné vřelých slov a díků.

Kulturní vložkou tohoto odpoledne bylo úžasné taneční vystoupení skupiny Přecedance, která se zformovala ze souboru M. K. Dance, kde vystupují i naše koordinátorky dobrovolníků z FNKV PhDr. Martina Krynská a Bc. Barbora Housková. Nechybělo ani hudební zpestření v režii Thomayo Melody Quartet složeného z doktorů z Thomayerovy nemocnice MUDr. Jindřicha Fialy, MUDr. Jiřího Vejmelky, MUDr. Kateřiny Fialové, MUDr. a Petra Polidara. Komorní těleso Thomayo Melody Quartet (*2015) vzniklo rozšířením původního Internisticko - neurologického dua Thomayerovy nemocnice, které bylo založeno již v roce 2013. Celému komornímu tělesu děkujeme za krásné hudební přání!

Naší kavárně popřálo k výročí vedení Thomayerovy nemocnice a spolku Lékořice, koordinátorky dobrovolnických programů z jednotlivých nemocnic, donátoři a přátelé, kteří kavárnu podporují. Součástí setkání bylo i malé pohoštění v podobě slaných i sladkých pochoutek, které příjemně doladilo společně strávené chvíle.

Ještě jednou nám dovolte poděkovat Vám všem, kteří Naši kavárnu podporujete, a budeme se těšit na další příjemná setkání nad šálkem výborné kávy! Speciální poděkování věnujeme společnosti Provident, která celou akci finančně podpořila.

V Thomayerově nemocnici bylo odhaleno další pražské veřejné piáno
18.05.2016

Thomayerova nemocnice se stane dalším místem, kde si budou moci lidé zahrát na veřejné piáno.

Thomayerova nemocnice se stane dalším místem, kde si budou moci lidé zahrát na veřejné piáno.

Stane se tak ve spolupráci se spolkem Piána na ulici kavárníka Ondřeje Kobzy. Slavnostního odhalení se zúčastnil také světoznámý kytarista a profesor pražské AMU Štěpán Rak. Při odhalování zahrál své známé kytarové fanfáry. Přítomna byla také hlavní sestra ČR Alice Strnadová z Ministerstva zdravotnictví ČR. Nechyběla ani dárkyně, paní Eva Růžková z Prahy, která vyslyšela výzvu Thomayerovy nemocnice v Českém rozhlase Dvojce a ochotně nám svůj nepotřebný nástroj nabídla.

Piáno je v nemocnici umístěno přímo v centrálním parku za hlavní budovou, u pavilonu C. „Místo jsme zvolili tak, aby bylo piáno dobře slyšet v co možná největším počtu našich pavilonů. Je určeno jak pacientům, tak veřejnosti, ale v neposlední řadě i našemu personálu. Zvažujeme, že bude využito také při terapiích,“ říká mluvčí Thomayerovy nemocnice Ondřej Macura. 

„Spolupráce s nemocnicemi je něco do čeho bychom se v budoucnu rádi pustili. Park, kam chodí pacienti a návštěvy je další veřejný prostor, kde mohou věci jako piáno nebo šachy udělat radost, pacienti se mohou potkávat, když se půjdou projít, mohou se seznámit a nepříjemný zážitek z nemocnice tak třeba proměnit v něco lepšího a pozitivního. Bylo by skvělé, kdyby Thomayerova nemocnice zafungovala jako takový pozitivní příklad toho, co všechno se dá v areálu nemocnice podnikat,“ okomentoval umístění piána v Thomayerově nemocnici kavárník Ondřej Kobza.

Spolek Piána na ulici se dlouhodobě věnuje oživení veřejného prostoru v Praze i celé České republice. Veřejná piána jsou dnes již v padesáti městech v ČR a šachové stolky ve více než dvaceti. Oblíbený je také jukebox, ze kterého se místo hudby line poesie v autorském přednesu. Básně z něj si dnes můžete poslechnout v Praze, Mariánských lázních, Kievě, Moskvě a Londýně. „Jsme rádi, že jsme mohli k tomuto projektu přispět tím, že jsme piáno umístili v naší nemocnici,“ řekl ředitel Thomayerovy nemocnice doc. Zdeněk Beneš.

foto: Štěpán Rak hrající, Ondřej Kobza odhalující. Přihlíží ředitel nemocnice doc. Zdeněk Beneš