Články

Onkologická sympozia
07.11.2016

Nadační fond onkologie pro 21. století, Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1. LF UK a TN, KOC (NNB+VFN+TN), za podpory České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP pořádají pod záštitou radního hl. m. Prahy Jana Wolfa a náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA a ředitele Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., ve spolupráci s Hotelem Olympik Artemis Onkologická sympozia.

Nadační fond onkologie pro 21. století, Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1. LF UK a TN, KOC (NNB+VFN+TN), za podpory České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP pořádají pod záštitou radního hl. m. Prahy Jana Wolfa a náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA a ředitele Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., ve spolupráci s Hotelem Olympik Artemis Onkologická sympozia.

24. onkologicko-urologické sympozium ve spolupráci s Urologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol a 20. mammologické sympozium ve spolupráci s Onkologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol proběhnou 24. a 25. listopadu 2016 v kongresovém centru hotelu Olympik Artemis.

V příloze najdete podrobný program.

Thomayerova nemocnice získala Certifikát kvality a bezpečí
02.11.2016

Naše zařízení v polovině října úspěšně prošlo recertifikačním auditem, který provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví.

Naše zařízení v polovině října úspěšně prošlo recertifikačním auditem, který provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví.

Audit se soustředil zejména na kvalitu a bezpečnost zdravotní péče podle zákonných norem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. „Je to dobrý výsledek fungování naší nemocnice a především vzájemné spolupráce,“ zhodnotil výsledek akreditačního procesu ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Thomayerova nemocnice získala akreditaci na další tři roky.

Nadace Křižovatka darovala pediatrii Thomayerovy nemocnice monitory dechu
12.10.2016

Nadace Křižovatka předala darem celkem 20 monitorů dechu v hodnotě 59.400,- Kč, a to Pediatrické klinice v Thomayerově nemocnici v Praze a nemocnici ve Slaném. V obou těchto zařízeních budou přístroje hlídat nově narozené děti ohrožené syndromem náhlého úmrtí.

Nadace Křižovatka předala darem celkem 20 monitorů dechu v hodnotě 59.400,- Kč, a to Pediatrické klinice v Thomayerově nemocnici v Praze a nemocnici ve Slaném. V obou těchto zařízeních budou přístroje hlídat nově narozené děti ohrožené syndromem náhlého úmrtí.

Za Thomayerovu nemocnici dnes dar od zástupců Nadace Křižovatka převzala přednostka Pediatrické kliniky, doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. a primář kliniky MUDr. Pavel Kabíček, CSc. Jednalo se o 10 nových monitorů dechu značky Babysense II. Přístroje byly zakoupeny z finančních darů, které poskytly společnosti RWE a Billa. „Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou životnost, a proto hledáme podporu u sponzorů a dárců i v jednotlivých regionech, abychom pomohli zajistit kontinuální obnovu přístrojů v nemocnicích“, popsala Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace.

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice více jak 20 let své existence aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu nejen hlídá zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka a okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc rodiče, který může v případě potřeby včas poskytnout dítěti první pomoc.

Během svého působení se nadaci podařilo zajistit monitory dechu pro nemocnice a porodnice v hodnotě téměř 27 mil. korun.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit české nemocnice a jejich porodnická, novorozenecká a JIP oddělení monitory dechu pro každé lůžko/miminko. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

Syndrom náhlého úmrtí kojenců „SIDS“

K „SIDS“ dochází nejčastěji u dětí od narození do šesti měsíců. Dochází k němu náhle a neočekávaně u dětí, které nejeví žádné zdravotní problémy. Přichází bez varovných signálů, když dítě spí, a proto je monitor dechu jako anděl strážný, který hlídá dech těch nejmenších.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)

Děkujeme všem laskavým dárcům za morální podporu a finanční pomoc.

Kontakt:
Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace
732 359 889 / stepanka.pokornikova@nadacekrizovatka.cz

Debata o právech pacientů v TN
22.09.2016

Pacienti s idiopatickou plicní fibrózou diskutovali na téma svých práv v systému zdravotní péče.

Pacienti s idiopatickou plicní fibrózou diskutovali na téma svých práv v systému zdravotní péče.

V pondělí 19. září 2016 proběhla v Thomayerově nemocnici diskuse na téma práv pacientů v systému zdravotní péče. Beseda byla primárně určena pro pacienty trpící idiopatickou plicní fibrózou, CHOPN či astmatem, jejichž léčba patří kvůli svému dlouhodobému charakteru k velmi nákladným. Přednášející, specialista Ing. Jaroslav Duba, pacienty seznámil s jejich právy vzhledem k právním normám České republiky a odpověděl také na otázky, jak zajistit úhradu nákladné léčbu z prostředků zdravotního pojištění a jak se zachovat, pokud byl pacientovi doporučen léčebný postup, který však není pojišťovnami hrazen. Besedu zorganizoval Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN). Více informací o tomto spolku a jeho aktivitách najdete na copn.cz.

Memorandum o spolupráci TN se Středočeským krajem
14.09.2016

Úzkou spolupráci při zajišťování kvalitní zdravotní péče se rozhodl Středočeský kraj navázat s pražskou Thomayerovou nemocnicí a Nemocnicí Na Homolce.

Úzkou spolupráci při zajišťování kvalitní zdravotní péče se rozhodl Středočeský kraj navázat s pražskou Thomayerovou nemocnicí a Nemocnicí Na Homolce.

Společnou dohodu stvrdili podpisy memorand o spolupráci hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) a ředitelé nemocnic, doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., za Thomayerovu nemocnici a Ivan Oliva za Nemocnici Na Homolce. Obě memoranda byla podepsána v úterý 13. září v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje. „Středočeský kraj měl velký zájem na navázání této úzké spolupráce. Vítám, že díky tomu můžeme občany kraje ujistit, že se jim v případě potřeby dostane vysoce specializované léčby, kterou v současné době nejsou schopny zajistit naše krajské nemocnice. Chceme, aby měli možnost dostat se i na specializovaná pracoviště pražských nemocnic,“ komentoval podpis dohod o spolupráci hejtman Miloš Petera.

Zdůraznil také, že se Středočeský kraj snaží v posledních letech všemi dostupnými prostředky a přes nedostatek zdravotnického personálu udržet a zlepšovat stávající úroveň zdravotní péče pro své občany. Proto navázal spolupráci s takovými zdravotnickými zařízeními, která mají vysoce specializovanou ambulantní i lůžkovou formu zdravotní péče a jež svou polohou přirozeně geograficky navazují na území Středočeského kraje. Cílem spolupráce s pražskými nemocnicemi je koordinace postupu při zajišťování neodkladné specializované zdravotní péče, specializovaných výkonů a snižování čekacích lhůt na ošetření a vyšetření pacientů. Dohoda též umožní spolupráci ve vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Pro tento účel budou vypracovány jednoznačné organizační postupy a Středočeský kraj zprostředkuje jednání zástupců obou pražských nemocnic se zástupci oblastních nemocnic, Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje a zdravotními pojišťovnami. Ředitel Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš v této souvislosti řekl: „Toto memorandum chápeme jako první krok k pojmenování problémů a prodiskutování prohloubení těsné spolupráce v oblasti zdravotní a superspecializované péče mezi Thomayerovou nemocnicí a Středočeským krajem, a to včetně ekonomických dopadů. Chceme tak umožnit nemocným z tohoto kraje přístup k vysoce odborné péči naší nemocnice, jako jsou například dětská traumatologie či onkologická léčba, která je u nás na velmi vysoké úrovni. Již dnes u nás tvoří podíl ošetřených pacientů v některých segmentech zdravotní péče přes 30 procent občanů Středočeského kraje, a budeme tedy v budoucnu pokračovat v jednání s čelnými představiteli tohoto regionu o smysluplné spolupráci v oblasti zdravotnictví.“

K uzavřené dohodě se Středočeským krajem se vyjádřil i ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva: „Naším přáním je, aby naše specializovaná pracoviště, která jsou vybavena nejmodernějšími technologiemi, sloužila všem pacientům Středočeského kraje, jejichž zdravotní stav vyžaduje mimořádně kvalifikovanou péči. Nemocnice Na Homolce, to není jen gama nůž, o kterém každý ví, protože je v republice jediný, ale jsou to také týmy špičkových lékařů, zaměřené zejména na diagnostiku a neurologicko-neurochirurgickou a kardiovaskulární léčbu.“

Cestou necestou za dětmi do Thomayerovy nemocnice
15.07.2016

Ve čtvrtek 9. června 2016 připravila Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici pro děti akci „Těšíme se na prázdniny“.

Ve čtvrtek 9. června 2016 připravila Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici pro děti akci „Těšíme se na prázdniny“.

Cílem bylo děti zábavnou formou seznámit s možnostmi aktivního trávení volného času, upozornit na možná rizika a povzbudit chuť dětí kamarádit se a spolupracovat. V prostorách tělocvičny a zahrady byla pro děti připravena stanoviště, kde se setkávaly s nejrůznějšími prázdninovými činnostmi.

Dětští účastníci, kterých bylo přes šedesát, byli z řad pacientů TN, MŠ Kukučínova a ZŠ Ružinovská.

Milé zpestření přinesla dětská hudební vystoupení a stanoviště s občerstvením.

Děti si zopakovaly pravidla chování ve městě, u vody, v lese, při cestování, vyzkoušely si různé činnosti a dovednosti. Při tom jim pomáhali jejich pedagogové, asistenti, spolužáci a další prima lidé, kteří pro ně program připravili. Kromě pěkných zážitků a nových zkušeností se děti odnesly i malé dárky a pamětní listy.

Při dovádění a plnění úkolů si děti ani nevšimly, že je přijely navštívit paní radní Ing. Mgr. Irena Ropková, ředitelka odboru školství a mládeže MHMP paní Mgr. Lenka Němcová, vedoucí oddělení regionálního školství paní Bc. Jana Vlásenková a paní Mgr. Halka Smolová Závorová z oddělení regionálního školství.

V doprovodu ředitelky ZŠ a MŠ při TN paní PaedDr. Ivy Křivánkové a paní Mgr. Libuše Pešlové z odboru interní komunikace TN si prohlédly některá dětská oddělení a diskutovaly o aktuálních potřebách a problémech týkající se vzdělávání, sociálních oblastí a jejich financování.

Setkání dětí i dospělých mělo společného jmenovatele – vstřícnost, přátelskou atmosféru a chuť poznávat nové věci.

Mgr. Ivana Petráčková
zástupkyně ředitelky pro ZŠ

Společnost ČEPS pomohla lidem s onemocněním jícnu
30.06.2016

Interní oddělení Thomayerovy nemocnice získalo v červnu díky podpoře společnosti ČEPS speciální přístroj, tzv. pH - metr s multikanálovou impedancí, který výrazně zpřesňuje a usnadňuje diagnostiku u pacientů s refluxní nemocí jícnu.

Interní oddělení Thomayerovy nemocnice získalo v červnu díky podpoře společnosti ČEPS speciální přístroj, tzv. pH - metr s multikanálovou impedancí, který výrazně zpřesňuje a usnadňuje diagnostiku u pacientů s refluxní nemocí jícnu.

Refluxní nemoc jícnu je velmi častým onemocněním, které lze s nárůstem nově diagnostikovaných případů v současné době vnímat již jako civilizační onemocnění. Spočívá v závažném a četném návratu žaludečního obsahu zpět do jícnu. Tento tzv. reflux může jícen značně poškodit a vést k závažným změnám na jeho sliznici. Vedle typického pálení žáhy, které často významně zhoršuje kvalitu života nemocných, se setkáváme i s méně typickými příznaky, jako jsou například neustupující kašel nebo chrapot vyvolaný poškozením hlasivek, případně také zánět středního ucha nebo astmatické záchvaty. Tyto obtíže jsou spojeny právě s refluxem žaludečního obsahu do horní části jícnu, případně až do dýchacích cest.

Multikanálová impedance a pH-metrie jícnu, kterou přístroj zakoupený z daru společnosti ČEPS umožňuje, představuje v současné době jedinou dostupnou ambulantní metodu, která dokáže přesně měřit i slabě kyselý a zásaditý reflux včetně výšky jeho šíření v jícnu. V praxi to znamená, že lékař při vyšetření zavede pacientovi nosem do jícnu speciální tenkou sondu, která zaznamenává kyselost a vodivost obsahu v jícnu. Tento záznam se nahrává do speciálního zařízení, které pacient nosí 24 hodin u svého pasu. Takto získaný záznam poté lékař pomocí speciálního softwaru vyhodnotí a určí další postup při léčbě tohoto onemocnění.

Jsme velmi rádi, že může Thomayerova nemocnice toto vyšetření poskytnout a podílet se tak na zlepšení péče o pacienty s refluxní nemocí jícnu.

MUDr. Jiří Vejmelka
Interní oddělení TN Praha

Projekt Společně se v ČR těší přízni
29.06.2016

Evropský projekt Společně, který je zaměřen na podporu správné výživy a životního stylu u těhotných a kojících maminek, slaví úspěchy. V České republice je jeho řešitelem nutriční tým Thomayerovy nemocnice.

Evropský projekt Společně, který je zaměřen na podporu správné výživy a životního stylu u těhotných a kojících maminek, slaví úspěchy. V České republice je jeho řešitelem nutriční tým Thomayerovy nemocnice.

V Praze, kde projekt probíhá primárně, se ujaly jak aktivity, jako je cvičení, tak doprovodné akce, zejména pak nakupování a vaření s nutričními terapeutkami. Zeptali jsme se proto účastnic, jak jsou s projektem spokojené. „Jen samá chvála, projekt nás neuvěřitelně motivoval,“ shodly se maminky, které se do projektu zapojily. „Dalo nám to něco nového, třeba cvičení po porodu. Nutriční terapeutky nám poradily, jak máme vařit a z čeho, jak nakupovat,“ říká Markéta Bodyová z Nízkoprahového klubu Královská louka na pražském Smíchově. „Probralo nás to, jsme opravdu „nakoplí“. Cvičení je super. Víme, jak správně dodržovat pitný režim,“ dodává Jana Demeterová ze stejného smíchovského klubu. Nejvíce si však tamní maminky pochvalují, že je projekt naučil dodržovat životosprávu, a to jak svou vlastní, tak jejich dětí. „Víme, jak mají naše děti správně jíst, co a z čeho jim vařit, aby jim to prospívalo. V obchodě už nebereme, co se nám zlíbí, pozorně čteme etikety, co jaký výrobek obsahuje a jaké jsou jeho výživové hodnoty,“ říká Jana Demeterová. „Naučila jsem se snídat ovesnou kaši a při vaření s paní terapeutkou se naučila, jak správně připravovat polévky. Bramboračku nebo polévku z brokolice. Vařím je dětem velmi často,“ říká Markéta Bodyová.

Projekt Společně je financován z fondů EU a probíhá v několika městech po celé Evropě, například britském Manchesteru, Odense a Koldingu v Dánsku, v bulharské Varně anebo v Murcii ve Španělsku. Tým v každém státě tvoří porodní asistentky, zdravotní sestry, lékaři, nutriční terapeuti nebo sociální pracovníci. Zvláštní pozornost klade zadavatel na maminky ze sociálně znevýhodněných skupin. V Česku se do projektu od loňského roku zapojilo již více než 1000 účastnic a Praha tak patří k městům s největším zájmem o tyto aktivity. „Velice mě to těší. Oproti ostatním zemím se můžeme pochlubit, že se nám podařilo pro maminky připravit více aktivit, díky kterým mohou čerpat tolik potřebné informace o správné výživě a životním stylu v době těhotenství a po porodu,“ říká nutriční terapeutka a koordinátorka projektu Společně pro Českou republiku Mgr. Jitka Tomešová z Thomayerovy nemocnice.

Maminky, které mají o aktivity projektu Společně zájem, se do něj mohou přihlásit až do konce srpna tohoto roku. Veškeré aktivity jsou pro ně zdarma. Více informací naleznou na webových stránkách projektu nebo na jeho facebookovém profilu.

Norské fondy pomohly rodinám
27.06.2016

V Thomayerově nemocnici proběhlo setkání u příležitosti ukončení projektu č. NF-CZ11-OV-2-024-2015 „Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů“, který byl financován Norskými fondy v rámci grantového programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, Aktivity I. „Psychiatrická péče“. Setkání se účastnil realizační tým z naší nemocnice, ale dorazili také zástupci ministerstva zdravotnictví a financí a rovněž Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V Thomayerově nemocnici proběhlo setkání u příležitosti ukončení projektu č. NF-CZ11-OV-2-024-2015 „Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů“, který byl financován Norskými fondy v rámci grantového programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, Aktivity I. „Psychiatrická péče“. Setkání se účastnil realizační tým z naší nemocnice, ale dorazili také zástupci ministerstva zdravotnictví a financí a rovněž Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Projekt začal již v loňském roce. Jeho cílem bylo vytvořit kvalitní zázemí pro léčbu psychiatrických nebo psychologických poruch a rovněž nastavit funkční systém podpory rodin, které jsou tímto problémem postiženy. Celkem bylo fondy z Norska poskytnuto 8,8 milionu korun a investice se týkaly oddělení Dětského centra při Thomayerově nemocnici, Oddělení dětské psychiatrie, Oddělení dětské neurologie a zapojily se rovněž základní a mateřská škola při naší nemocnici. Z poskytnutých prostředků byly zrekonstruovány a vybaveny ordinace a další prostory, pořízeno jejich vybavení, přístrojové zařízení a zajištěno odborné školení zaměstnanců. Projekt k dnešnímu dni pomohl 485 pacientům a jejich rodinám. Vzhledem k tomu, že projekt bude formálně ukončen až za dva měsíce, očekává se, že se číslo ještě navýší.

„Celkem se nám díky finančním mechanismům EHP/Norska podařilo v Thomayerově nemocnici uskutečnit 13 projektů. „Jsou to smysluplné projekty a Norskému království za to velmi děkujeme,“ řekl na setkání náměstek ředitele nemocnice MUDr. Petr Čech. Přítomna byla rovněž první tajemnice norského velvyslanectví, paní Monica Stensland. „U psychiatrických nemocí jde mnohdy o jakési tabu, což znesnadňuje řešení. Tento projekt měl za cíl tyto negativní faktory odstranit. Přináší podporu rodinám s cílem je co nejdříve vrátit to běžného života. Děkuji celému týmu Thomayerovy nemocnice za jejich práci,“ řekla Monica Stensland z Norského velvyslanectví.

Mezi dalšími vystupujícími byla primářka Oddělení dětské psychiatrie MUDr. Jana Šplíchalová a psycholožka z Dětského centra při nemocnici PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Obě shrnuly přínosy na svých odděleních, které jim projekt umožnil. Další vystupující, ředitel Odboru koncepcí a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR Ing. Martin Doležal pak hovořil o připravované reformě psychiatrické péče. „Obsah reformy není strnulý. Jde o proces, který bude reagovat na potřeby společností,“ řekl Ing. Martin Doležal.

Běh pro Thomayerku 2016
22.06.2016

14. června v podvečerních hodinách proběhl v areálu pražské Thomayerovy nemocnice první ročník unikátní charitativní akce Běh pro Thomayerku. Své síly v závodě změřili zaměstnanci Thomayerovy nemocnice, IKEMu a hlavního sponzora akce, společnosti TPA Horwath. Startovné vyneslo celkem 22 100 korun. Ty budou využity pro dobrovolnické centrum Lékořice, a to na realizaci výtvarných dílen na Oddělení geriatrie a následné péče a rovněž na podporu zooterapie v naší nemocnici.

14. června v podvečerních hodinách proběhl v areálu pražské Thomayerovy nemocnice první ročník unikátní charitativní akce Běh pro Thomayerku. Své síly v závodě změřili zaměstnanci Thomayerovy nemocnice, IKEMu a hlavního sponzora akce, společnosti TPA Horwath. Startovné vyneslo celkem 22 100 korun. Ty budou využity pro dobrovolnické centrum Lékořice, a to na realizaci výtvarných dílen na Oddělení geriatrie a následné péče a rovněž na podporu zooterapie v naší nemocnici.

Prvního ročníku charitativního Běhu pro Thomayerku se zúčastnilo celkem 66 jednotlivců a 18 týmů pro štafetový běh po čtyřech závodících. Běžci si mohli vybrat kratší trasu dlouhou 4,2 km, delší trasu na 8,4 km nebo štafetový běh pro čtyřčlenné týmy na trase 4x 2,1 km. Unikátní bylo ale především místo závodu – běhalo se totiž přímo uvnitř areálu Thomayerovy nemocnice, a to v podvečerním provozu. Závodníci tak museli dát občas přednost vozům záchranné služby a občas se na trati setkali i s muflony, které závod evidentně velmi zajímal. Ale vše se obešlo bez jakýchkoliv kolizí.

„Peníze vybrané ze startovného budou použity na nákup materiálu na rukodělné dílny na Oddělení Geriatrie a následné péče a na podporu zooterapie v nemocnici. Dílny jsou součástí tréninku kognitivních funkcí a pacienti oddělení geriatrie si nejen procvičí motoriku a naučí se novou techniku tvorby, ale zároveň si ukrátí čas hospitalizace vyrobením vlastního výrobku,“ říká Dagmar Hrubcová, vedoucí dobrovolnického centra Lékořice při Thomayerově nemocnici, které tyto aktivity zajišťuje. „Do nemocnice v rámci zooterapie v současné době dochází za pacienty dobrovolníci se psy i s kočkou či králíkem. Celkem se tu střídá šest různých pejsků. Díky prostředkům ze startovného budeme moci pro zooterapeutická zvířátka nakoupit pamlsky,“ dodává Dagmar Hrubcová.

„Neziskovou organizaci Lékořice, která je úzce spojena s Thomayerovou nemocnicí, podporujeme již několik let. V letošním roce jsme se rozhodli neschovávat se za dary a drobnou výpomoc, ale aktivně a samostatně uspořádat větší akci. Podpořit tak sportem ty, kteří ze zdravotních důvodů sportovat nemohou,“ komentuje Rastislav Kuneš, generální ředitel a partner TPA Horwath.

Informace o hlavním sponzorovi akce:
Skupina TPA Horwath poskytuje v České republice své služby od roku 1993 a působí celkem v jedenácti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Poskytuje služby zejména z oblasti daňového poradenství a auditu. Zaměřuje se především na korporátní klienty podnikající na mezinárodní úrovni v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. Je členem celosvětové poradenské sítě Crowe Horwath International, která patří do první desítky auditorských, daňových a poradenských společností na světě.

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.