Články

Cestou necestou za dětmi do Thomayerovy nemocnice
15.07.2016

Ve čtvrtek 9. června 2016 připravila Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici pro děti akci „Těšíme se na prázdniny“.

Ve čtvrtek 9. června 2016 připravila Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici pro děti akci „Těšíme se na prázdniny“.

Cílem bylo děti zábavnou formou seznámit s možnostmi aktivního trávení volného času, upozornit na možná rizika a povzbudit chuť dětí kamarádit se a spolupracovat. V prostorách tělocvičny a zahrady byla pro děti připravena stanoviště, kde se setkávaly s nejrůznějšími prázdninovými činnostmi.

Dětští účastníci, kterých bylo přes šedesát, byli z řad pacientů TN, MŠ Kukučínova a ZŠ Ružinovská.

Milé zpestření přinesla dětská hudební vystoupení a stanoviště s občerstvením.

Děti si zopakovaly pravidla chování ve městě, u vody, v lese, při cestování, vyzkoušely si různé činnosti a dovednosti. Při tom jim pomáhali jejich pedagogové, asistenti, spolužáci a další prima lidé, kteří pro ně program připravili. Kromě pěkných zážitků a nových zkušeností se děti odnesly i malé dárky a pamětní listy.

Při dovádění a plnění úkolů si děti ani nevšimly, že je přijely navštívit paní radní Ing. Mgr. Irena Ropková, ředitelka odboru školství a mládeže MHMP paní Mgr. Lenka Němcová, vedoucí oddělení regionálního školství paní Bc. Jana Vlásenková a paní Mgr. Halka Smolová Závorová z oddělení regionálního školství.

V doprovodu ředitelky ZŠ a MŠ při TN paní PaedDr. Ivy Křivánkové a paní Mgr. Libuše Pešlové z odboru interní komunikace TN si prohlédly některá dětská oddělení a diskutovaly o aktuálních potřebách a problémech týkající se vzdělávání, sociálních oblastí a jejich financování.

Setkání dětí i dospělých mělo společného jmenovatele – vstřícnost, přátelskou atmosféru a chuť poznávat nové věci.

Mgr. Ivana Petráčková
zástupkyně ředitelky pro ZŠ

Společnost ČEPS pomohla lidem s onemocněním jícnu
30.06.2016

Interní oddělení Thomayerovy nemocnice získalo v červnu díky podpoře společnosti ČEPS speciální přístroj, tzv. pH - metr s multikanálovou impedancí, který výrazně zpřesňuje a usnadňuje diagnostiku u pacientů s refluxní nemocí jícnu.

Interní oddělení Thomayerovy nemocnice získalo v červnu díky podpoře společnosti ČEPS speciální přístroj, tzv. pH - metr s multikanálovou impedancí, který výrazně zpřesňuje a usnadňuje diagnostiku u pacientů s refluxní nemocí jícnu.

Refluxní nemoc jícnu je velmi častým onemocněním, které lze s nárůstem nově diagnostikovaných případů v současné době vnímat již jako civilizační onemocnění. Spočívá v závažném a četném návratu žaludečního obsahu zpět do jícnu. Tento tzv. reflux může jícen značně poškodit a vést k závažným změnám na jeho sliznici. Vedle typického pálení žáhy, které často významně zhoršuje kvalitu života nemocných, se setkáváme i s méně typickými příznaky, jako jsou například neustupující kašel nebo chrapot vyvolaný poškozením hlasivek, případně také zánět středního ucha nebo astmatické záchvaty. Tyto obtíže jsou spojeny právě s refluxem žaludečního obsahu do horní části jícnu, případně až do dýchacích cest.

Multikanálová impedance a pH-metrie jícnu, kterou přístroj zakoupený z daru společnosti ČEPS umožňuje, představuje v současné době jedinou dostupnou ambulantní metodu, která dokáže přesně měřit i slabě kyselý a zásaditý reflux včetně výšky jeho šíření v jícnu. V praxi to znamená, že lékař při vyšetření zavede pacientovi nosem do jícnu speciální tenkou sondu, která zaznamenává kyselost a vodivost obsahu v jícnu. Tento záznam se nahrává do speciálního zařízení, které pacient nosí 24 hodin u svého pasu. Takto získaný záznam poté lékař pomocí speciálního softwaru vyhodnotí a určí další postup při léčbě tohoto onemocnění.

Jsme velmi rádi, že může Thomayerova nemocnice toto vyšetření poskytnout a podílet se tak na zlepšení péče o pacienty s refluxní nemocí jícnu.

MUDr. Jiří Vejmelka
Interní oddělení TN Praha

Projekt Společně se v ČR těší přízni
29.06.2016

Evropský projekt Společně, který je zaměřen na podporu správné výživy a životního stylu u těhotných a kojících maminek, slaví úspěchy. V České republice je jeho řešitelem nutriční tým Thomayerovy nemocnice.

Evropský projekt Společně, který je zaměřen na podporu správné výživy a životního stylu u těhotných a kojících maminek, slaví úspěchy. V České republice je jeho řešitelem nutriční tým Thomayerovy nemocnice.

V Praze, kde projekt probíhá primárně, se ujaly jak aktivity, jako je cvičení, tak doprovodné akce, zejména pak nakupování a vaření s nutričními terapeutkami. Zeptali jsme se proto účastnic, jak jsou s projektem spokojené. „Jen samá chvála, projekt nás neuvěřitelně motivoval,“ shodly se maminky, které se do projektu zapojily. „Dalo nám to něco nového, třeba cvičení po porodu. Nutriční terapeutky nám poradily, jak máme vařit a z čeho, jak nakupovat,“ říká Markéta Bodyová z Nízkoprahového klubu Královská louka na pražském Smíchově. „Probralo nás to, jsme opravdu „nakoplí“. Cvičení je super. Víme, jak správně dodržovat pitný režim,“ dodává Jana Demeterová ze stejného smíchovského klubu. Nejvíce si však tamní maminky pochvalují, že je projekt naučil dodržovat životosprávu, a to jak svou vlastní, tak jejich dětí. „Víme, jak mají naše děti správně jíst, co a z čeho jim vařit, aby jim to prospívalo. V obchodě už nebereme, co se nám zlíbí, pozorně čteme etikety, co jaký výrobek obsahuje a jaké jsou jeho výživové hodnoty,“ říká Jana Demeterová. „Naučila jsem se snídat ovesnou kaši a při vaření s paní terapeutkou se naučila, jak správně připravovat polévky. Bramboračku nebo polévku z brokolice. Vařím je dětem velmi často,“ říká Markéta Bodyová.

Projekt Společně je financován z fondů EU a probíhá v několika městech po celé Evropě, například britském Manchesteru, Odense a Koldingu v Dánsku, v bulharské Varně anebo v Murcii ve Španělsku. Tým v každém státě tvoří porodní asistentky, zdravotní sestry, lékaři, nutriční terapeuti nebo sociální pracovníci. Zvláštní pozornost klade zadavatel na maminky ze sociálně znevýhodněných skupin. V Česku se do projektu od loňského roku zapojilo již více než 1000 účastnic a Praha tak patří k městům s největším zájmem o tyto aktivity. „Velice mě to těší. Oproti ostatním zemím se můžeme pochlubit, že se nám podařilo pro maminky připravit více aktivit, díky kterým mohou čerpat tolik potřebné informace o správné výživě a životním stylu v době těhotenství a po porodu,“ říká nutriční terapeutka a koordinátorka projektu Společně pro Českou republiku Mgr. Jitka Tomešová z Thomayerovy nemocnice.

Maminky, které mají o aktivity projektu Společně zájem, se do něj mohou přihlásit až do konce srpna tohoto roku. Veškeré aktivity jsou pro ně zdarma. Více informací naleznou na webových stránkách projektu nebo na jeho facebookovém profilu.

Norské fondy pomohly rodinám
27.06.2016

V Thomayerově nemocnici proběhlo setkání u příležitosti ukončení projektu č. NF-CZ11-OV-2-024-2015 „Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů“, který byl financován Norskými fondy v rámci grantového programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, Aktivity I. „Psychiatrická péče“. Setkání se účastnil realizační tým z naší nemocnice, ale dorazili také zástupci ministerstva zdravotnictví a financí a rovněž Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V Thomayerově nemocnici proběhlo setkání u příležitosti ukončení projektu č. NF-CZ11-OV-2-024-2015 „Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů“, který byl financován Norskými fondy v rámci grantového programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, Aktivity I. „Psychiatrická péče“. Setkání se účastnil realizační tým z naší nemocnice, ale dorazili také zástupci ministerstva zdravotnictví a financí a rovněž Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Projekt začal již v loňském roce. Jeho cílem bylo vytvořit kvalitní zázemí pro léčbu psychiatrických nebo psychologických poruch a rovněž nastavit funkční systém podpory rodin, které jsou tímto problémem postiženy. Celkem bylo fondy z Norska poskytnuto 8,8 milionu korun a investice se týkaly oddělení Dětského centra při Thomayerově nemocnici, Oddělení dětské psychiatrie, Oddělení dětské neurologie a zapojily se rovněž základní a mateřská škola při naší nemocnici. Z poskytnutých prostředků byly zrekonstruovány a vybaveny ordinace a další prostory, pořízeno jejich vybavení, přístrojové zařízení a zajištěno odborné školení zaměstnanců. Projekt k dnešnímu dni pomohl 485 pacientům a jejich rodinám. Vzhledem k tomu, že projekt bude formálně ukončen až za dva měsíce, očekává se, že se číslo ještě navýší.

„Celkem se nám díky finančním mechanismům EHP/Norska podařilo v Thomayerově nemocnici uskutečnit 13 projektů. „Jsou to smysluplné projekty a Norskému království za to velmi děkujeme,“ řekl na setkání náměstek ředitele nemocnice MUDr. Petr Čech. Přítomna byla rovněž první tajemnice norského velvyslanectví, paní Monica Stensland. „U psychiatrických nemocí jde mnohdy o jakési tabu, což znesnadňuje řešení. Tento projekt měl za cíl tyto negativní faktory odstranit. Přináší podporu rodinám s cílem je co nejdříve vrátit to běžného života. Děkuji celému týmu Thomayerovy nemocnice za jejich práci,“ řekla Monica Stensland z Norského velvyslanectví.

Mezi dalšími vystupujícími byla primářka Oddělení dětské psychiatrie MUDr. Jana Šplíchalová a psycholožka z Dětského centra při nemocnici PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Obě shrnuly přínosy na svých odděleních, které jim projekt umožnil. Další vystupující, ředitel Odboru koncepcí a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR Ing. Martin Doležal pak hovořil o připravované reformě psychiatrické péče. „Obsah reformy není strnulý. Jde o proces, který bude reagovat na potřeby společností,“ řekl Ing. Martin Doležal.

Běh pro Thomayerku 2016
22.06.2016

14. června v podvečerních hodinách proběhl v areálu pražské Thomayerovy nemocnice první ročník unikátní charitativní akce Běh pro Thomayerku. Své síly v závodě změřili zaměstnanci Thomayerovy nemocnice, IKEMu a hlavního sponzora akce, společnosti TPA Horwath. Startovné vyneslo celkem 22 100 korun. Ty budou využity pro dobrovolnické centrum Lékořice, a to na realizaci výtvarných dílen na Oddělení geriatrie a následné péče a rovněž na podporu zooterapie v naší nemocnici.

14. června v podvečerních hodinách proběhl v areálu pražské Thomayerovy nemocnice první ročník unikátní charitativní akce Běh pro Thomayerku. Své síly v závodě změřili zaměstnanci Thomayerovy nemocnice, IKEMu a hlavního sponzora akce, společnosti TPA Horwath. Startovné vyneslo celkem 22 100 korun. Ty budou využity pro dobrovolnické centrum Lékořice, a to na realizaci výtvarných dílen na Oddělení geriatrie a následné péče a rovněž na podporu zooterapie v naší nemocnici.

Prvního ročníku charitativního Běhu pro Thomayerku se zúčastnilo celkem 66 jednotlivců a 18 týmů pro štafetový běh po čtyřech závodících. Běžci si mohli vybrat kratší trasu dlouhou 4,2 km, delší trasu na 8,4 km nebo štafetový běh pro čtyřčlenné týmy na trase 4x 2,1 km. Unikátní bylo ale především místo závodu – běhalo se totiž přímo uvnitř areálu Thomayerovy nemocnice, a to v podvečerním provozu. Závodníci tak museli dát občas přednost vozům záchranné služby a občas se na trati setkali i s muflony, které závod evidentně velmi zajímal. Ale vše se obešlo bez jakýchkoliv kolizí.

„Peníze vybrané ze startovného budou použity na nákup materiálu na rukodělné dílny na Oddělení Geriatrie a následné péče a na podporu zooterapie v nemocnici. Dílny jsou součástí tréninku kognitivních funkcí a pacienti oddělení geriatrie si nejen procvičí motoriku a naučí se novou techniku tvorby, ale zároveň si ukrátí čas hospitalizace vyrobením vlastního výrobku,“ říká Dagmar Hrubcová, vedoucí dobrovolnického centra Lékořice při Thomayerově nemocnici, které tyto aktivity zajišťuje. „Do nemocnice v rámci zooterapie v současné době dochází za pacienty dobrovolníci se psy i s kočkou či králíkem. Celkem se tu střídá šest různých pejsků. Díky prostředkům ze startovného budeme moci pro zooterapeutická zvířátka nakoupit pamlsky,“ dodává Dagmar Hrubcová.

„Neziskovou organizaci Lékořice, která je úzce spojena s Thomayerovou nemocnicí, podporujeme již několik let. V letošním roce jsme se rozhodli neschovávat se za dary a drobnou výpomoc, ale aktivně a samostatně uspořádat větší akci. Podpořit tak sportem ty, kteří ze zdravotních důvodů sportovat nemohou,“ komentuje Rastislav Kuneš, generální ředitel a partner TPA Horwath.

Informace o hlavním sponzorovi akce:
Skupina TPA Horwath poskytuje v České republice své služby od roku 1993 a působí celkem v jedenácti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Poskytuje služby zejména z oblasti daňového poradenství a auditu. Zaměřuje se především na korporátní klienty podnikající na mezinárodní úrovni v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. Je členem celosvětové poradenské sítě Crowe Horwath International, která patří do první desítky auditorských, daňových a poradenských společností na světě.

Lidické děti v Thomayerově nemocnici
21.06.2016

U příležitosti smutného 74. výročí vyvraždění středočeské obce Lidice nacistickými jednotkami zavítaly do Thomayerovy nemocnice dvě z osmi dětí, které tuto smutnou událost přežily a v našem zařízení poté strávily přes dva roky svého života.

U příležitosti smutného 74. výročí vyvraždění středočeské obce Lidice nacistickými jednotkami zavítaly do Thomayerovy nemocnice dvě z osmi dětí, které tuto smutnou událost přežily a v našem zařízení poté strávily přes dva roky svého života.

"Dnes už nás žije jen sedm," říká Pavel Hořešovský, kterému bylo v den nacistické zvůle pouhých 16 dní. "Po válce si mne zde vyzvedli prarodiče. Maminka se mi z koncentračního tábora vrátila až po dalším měsíci," dodává Pavel Hořešovský. Spolu s další přeživší, paní Libuší Součkovou, položili květiny u pamětní desky na našem pavilonu G2, kde byli jako děti v letech 1943-1945 oba ubytováni.

TN má 12 nových lůžek z daru magistrátu
15.06.2016

Na Chirurgické klinice Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK proběhlo 15. června slavnostní předávání lůžek LINET z daru Magistrátu hlavního města Prahy.

Na Chirurgické klinice Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK proběhlo 15. června slavnostní předávání lůžek LINET z daru Magistrátu hlavního města Prahy.

Dvanáct lůžek bude rozděleno rovným dílem mezi chirurgickou kliniku a interní oddělení. Thomayerova nemocnice se v rámci zkvalitnění pracovních podmínek velmi často dotazuje zaměstnanců, jakou by uvítali změnu, která by jim pomohla tyto podmínky zlepšit. Sestry Thomayerovy nemocnice uvedly, že by uvítali více kvalitnějších lůžek, které jim umožní lepší manipulaci s pacienty a povede k menšímu namáhání zad personálu. Proto se vedení Thomayerovy nemocnice rozhodlo využít dar Magistrátu hlavního města Prahy ve výši půl milionu korun na zakoupení moderních polohovacích lůžek LINET, a to pro interní a chirurgické oddělení. Slavnostního předávání se zúčastnil radní Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Radek Lacko, který se o tento dar naší nemocnici velmi zasloužil.

Dětský den v TN
09.06.2016

Středa 25. května byla v Thomayerově nemocnici věnována dětem. Již 12. dětský den měl podtitul Cirkus bude.

Středa 25. května byla v Thomayerově nemocnici věnována dětem. Již 12. dětský den měl podtitul Cirkus bude.

A cirkus to doopravdy byl, nemocnice se proměnila v jedno velké šapitó. Malých návštěvníků bylo letos celkem 695. Dětský den pořádalo Centrum podpůrné péče Lékořice v Thomayerově nemocnici již po dvanácté a jeho smyslem bylo opět nenásilně a hravou formou dětem z mateřských a základních škol přiblížit nemocniční prostředí.

Pro žáky základních škol byl připraven bohatý poznávací i zábavný program ve znamení urgentní medicíny, ale představili se zde i hasiči s těžkou technikou a policisté se zbraněmi a speciálním pyrotechnickým robotem. Děti si opět prošly trasu po jednotlivých stanovištích a interaktivním způsobem se dozvěděly mnoho informací o práci konkrétních odborných oddělení. Menší děti z mateřských škol navštívily „Nemocnici pro medvídky“, ve které je medici z organizace IFMSA 1. LF UK naučili, jak se starat o své nemocné plyšové medvídky. Tradičně byl připravený také doprovodný program - skákací hrad, prohlídka sanitky anebo shazování plechovek.

„Dětský den u nás v nemocnici je výborná příležitost, jak do areálu dostat zdravé děti. Děti se sem těší a bez bolesti a stresu zde mohou získat informaci, že nemocnice není jen místo, které je spojené se strachem. V této atmosféře se s nimi mnohem lépe komunikuje a děti se naučí spoustu věcí a návštěva nemocnice pro ně přestává být strašákem“ říká Ing. Dagmar Hrubcová, koordinátorka Centra podpůrné péče.

Stranou nezůstaly ani děti, které byly v naší nemocnici hospitalizovány. Pro ně byl připraven program na odděleních, kde je ve skutečný dětský den, tedy na 1. června, navštívil klaun s balonky, čekalo je i hudební vystoupení, hry a dárky.

Akční nabídka naší lékárny
07.06.2016

Naše lékárna opět nabízí produkty v akci, která platí od 8. 6. do 31. 7. 2016 nebo do vyprodání zásob.

Naše lékárna opět nabízí produkty v akci, která platí od 8. 6. do 31. 7. 2016 nebo do vyprodání zásob.

Akční leták ZDE. (.pdf)

Upozornění - Rekonstrukce pavilonu A2
02.06.2016

V Thomayerově nemocnici právě prochází rekonstrukcí pavilon A2.

V Thomayerově nemocnici právě prochází rekonstrukcí pavilon A2. Na období stavebních prací byly z tohoto pavilonu přemístěny následující oddělení naší nemocnice:

 

Centrální odběrové místo – nově v přízemí pavilonu A1.

Revmatologické ambulance – nově v přízemí pavilonu A1.

Rehabilitace – nově v přízemí a v 1. patře pavilonu A1.

Lůžková část oddělení Revmatologie a rehabilitace – nově v pavilonu G3, 1. patro – jih.

Děkujeme za pochopení !