Články

Centrum urologické péče TN pomůže paraplegikům
03.05.2017

Thomayerova nemocnice slavnostně otevřela Centrum urologické péče pro spinální pacienty TN a Rehabilitačního ústavu Kladruby.

Thomayerova nemocnice slavnostně otevřela Centrum urologické péče pro spinální pacienty TN a Rehabilitačního ústavu Kladruby.

To vzniklo díky obětavé podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR, plátců zdravotní péče a krajských úřadů Prahy a Středočeského kraje. Centrum bude pro pacienty se zraněním páteře velkým přínosem v oblasti urologické péče. Slavnostního otevření se kromě managementu nemocnice zúčastnila také náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, pražský radní pro zdravotnictví Radek Lacko, ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby Josef Hendrych a předsedkyně České asociace paraplegiků Alena Jančíková.

Omezení návštěv v Thomayerově nemocnici
30.01.2017

Zákaz návštěv na lůžkových odděleních TN byl dnešním dnem odvolán. Nadále platí zákaz návštěv v Dětském centru Thomayerovy nemocnice.

Děkujeme za pochopení.

Zákaz návštěv na lůžkových odděleních TN byl dnešním dnem odvolán. Nadále platí zákaz návštěv v Dětském centru Thomayerovy nemocnice.

Děkujeme za pochopení.

Sebevědomí pro každý den
23.01.2017

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se od 19:00 hod. v pražském Clam-Gallasově paláci uskutečnil společenský večer Sebevědomí pro každý den. Stalo se tak již po třiadvacáté a hlavním pořadatelem byl opět Nadační fond onkologie pro 21. století v čele s prof. MUDr. Jitkou Abrahámovou, DrSc. ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí, kterou během večera reprezentoval ředitel doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se od 19:00 hod. v pražském Clam-Gallasově paláci uskutečnil společenský večer Sebevědomí pro každý den. Stalo se tak již po třiadvacáté a hlavním pořadatelem byl opět Nadační fond onkologie pro 21. století v čele s prof. MUDr. Jitkou Abrahámovou, DrSc. ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí, kterou během večera reprezentoval ředitel doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Hlavním bodem večera byla jako tradičně módní přehlídka z kolekce známého salonu French Connection, jehož modely předvedly pacientky Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice s diagnózou nádoru prsu. Záštitu nad akcí převzala náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., která se slavnostního večera rovněž zúčastnila. Vedle ní byl přítomen také další náměstek ministra zdravotnictví, MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA.

V létě chladíme, v zimě topíme
12.01.2017

V loňském roce byla Pediatrická klinika obdarována finančními prostředky, díky panu starostovi, Mgr. Kořenovi, který naši kliniku navštívil. Dotace byla použita na klimatizace, které jsou součástí pokoje na standardním oddělení, na inspekci, příjmové a alergologické ambulanci.

V loňském roce byla Pediatrická klinika obdarována finančními prostředky, díky panu starostovi, Mgr. Kořenovi, který naši kliniku navštívil. Dotace byla použita na klimatizace, které jsou součástí pokoje na standardním oddělení, na inspekci, příjmové a alergologické ambulanci.

Klimatizace jsou velkým přínosem, protože v létě ochladí a v zimě vytopí. Regulovat teplotu potřebujeme pro akutní pacienty, novorozence, pacienty s dušností nebo alergickými potížemi a v neposlední řadě musíme dbát o správné uchovávání léků pro naše pacienty.

„Tímto velice děkujeme panu starostovi Říčan, Mgr. Kořenovi, za podporu při realizaci zlepšování podmínek na Pediatrické klinice“, dodává vrchní sestra Martina Pechová.

Libuše Pešlová, OIK

Thomayerova nemocnice po rekonstrukci otevřela Revmatologické a rehabilitační oddělení
21.12.2016

V Thomayerově nemocnici bylo dnes za účasti herce Václava Postráneckého, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Bartoška a náměstka ministra zdravotnictví Toma Philippa slavnostně otevřeno nově zrekonstruované Revmatologické a rehabilitační oddělení, a to v pavilonu A2. Oddělení je druhým samostatným lůžkovým revmatologickým oddělením v Čechách. „Rekonstrukce zásadním způsobem zkvalitní naše služby v tomto medicínském odvětví a přinese mnohem větší komfort pro pacienty z Prahy a středních Čech," řekl při slavnostním otevření ředitel Thomayerovy nemocnice doc. Zdeněk Beneš.

V Thomayerově nemocnici bylo dnes za účasti herce Václava Postráneckého, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Bartoška a náměstka ministra zdravotnictví Toma Philippa slavnostně otevřeno nově zrekonstruované Revmatologické a rehabilitační oddělení, a to v pavilonu A2. Oddělení je druhým samostatným lůžkovým revmatologickým oddělením v Čechách. „Rekonstrukce zásadním způsobem zkvalitní naše služby v tomto medicínském odvětví a přinese mnohem větší komfort pro pacienty z Prahy a středních Čech," řekl při slavnostním otevření ředitel Thomayerovy nemocnice doc. Zdeněk Beneš.

Na Revmatologickém a rehabilitačním oddělení v současné době pracuje 10 lékařů, 40 fyzioterapeutek a fyzioterapeutů, 6 ergoterapeutek, 16 sester a 6 dalších pracovníků.  Za rok je zde hospitalizováno 750 pacientů, provedeno 10 000 lékařských ambulantních ošetření a provedeno více jak 20 000 fyzioterapeutických výkonů. V současné době má oddělení 26 lůžek, z nichž část slouží i k rehabilitaci v rámci iktového centra, tedy lidem s následky po mozkových příhodách.

Hlavní náplní oddělení je péče o pacienty s poruchami pohybového ústrojí: zánětlivými, degenerativními, metabolickými a péče o pacienty se systémovými nemocemi pojiva. Provádíme diagnostickou, léčebnou i rehabilitační péči. Rehabilitaci poskytujeme také pacientům po ortopedických a jiných operacích se vztahem k pohybovému systému a pacientům s některými neurologickými onemocněními.

Při oddělení funguje také centrum pro aplikaci biologické léčby při systémových zánětlivých chorobách, osteocentrum (denzitometrická vyšetření skeletu s návazností  na osteologickou ambulanci) a provádíme zde také klinické hodnocení léčiv. V rámci oddělení slouží pacientům tyto ambulance: revmatologická, rehabilitační (mobilizace, manipulace, měkké techniky, manuální medicína, elektroléčba, ultrazvuk, laser, magnetoterapie), osteologická, ortopedická. Oddělení je rovněž aktivní i ve výuce, a to jak postgraduální výuce lékařů tak fyzioterapeutů.

Rekonstrukce probíhala od června do prosince a její celková cena je 52 milionů korun, z čehož 27 milionů přispělo Ministerstvo zdravotnictví, 25 milionů korun pak hradila nemocnice z vlastních zdrojů.

Vrchní sestry TN představily svůj kalendář
29.11.2016

Vrchní sestry Thomayerovy nemocnice nafotily a pokřtily v pořadí již druhý kalendář. Ústředním tématem ročníku na rok 2017 byly významné mezinárodní dny.

Vrchní sestry Thomayerovy nemocnice nafotily a pokřtily v pořadí již druhý kalendář.

Ústředním tématem ročníku na rok 2017 byly významné mezinárodní dny, a to zdaleka nejen - jak by se u nemocnice dalo očekávat - s lékařskou tématikou. „Například občas každý někomu pije krev. Znázornily jsme tedy pana primáře, jak mu jeho kolegyně pijí krev,“ uvedla příklad netradičního pojetí kalendáře jeho iniciátorka, vrchní sestra interního oddělení Thomayerovy nemocnice, Karolína Vaicová. Kmotry ročníku na rok 2017 se stali herci David Matásek a Jan Šťastný. Oba kmotři popřáli kalendáři mnoho úspěchů. „Je plný veselí a humoru, přál bych si, aby ve špitálech humor nechyběl,“ řekl při křtu herec Jan Šťastný.

V loňském roce bylo tématem kalendáře srovnání historických se současnými fotografiemi Thomayerovy nemocnice. Kmotrem na rok 2016 byl herec Petr Rychlý.

Kalendář je možné zakoupit v Thomayerově nemocnici – v Naší kavárně anebo v prodejně knih Trávníček (obojí cca 50 metrů vlevo od hlavní brány) za 149 korun. Výtěžek z prodeje kalendáře bude jako v minulém roce využit pro dobrovolnické centrum Lékořice, které organizuje dobrovolnické aktivity v rámci Thomayerovy nemocnice. Peníze tedy poputují přímo na potřeby pacientů.

TN a Policejní akademie spustili projekt darování krve
16.11.2016

„Policejní akademie daruje krev – jedna krev, jeden tým!“ Tak se jmenuje nový projekt, který odstartoval na Policejní akademii ČR v Praze. Probíhá pod záštitou rektora Josefa Salače ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí v Praze. Slavnostního spuštění se v úterý 15. listopadu zúčastnilo asi 100 studentů a téměř polovina se na místě přihlásila k prvnímu odběru krve.

„Policejní akademie daruje krev – jedna krev, jeden tým!“ Tak se jmenuje nový projekt, který odstartoval na Policejní akademii ČR v Praze. Probíhá pod záštitou rektora Josefa Salače ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí v Praze. Slavnostního spuštění se v úterý 15. listopadu zúčastnilo asi 100 studentů a téměř polovina se na místě přihlásila k prvnímu odběru krve.

Cílem této dobročinné aktivity je získání nových dárců krve, a to především těch, kteří chtějí pomoci druhým nejen jednorázově, ale zejména pravidelným dlouhodobým dárcovstvím. „Jsme institucí, která vzdělává budoucí policisty a příslušníky dalších bezpečnostních sborů, proto bychom i my měli jistou měrou naplňovat význam hesla „Pomáhat a chránit“, které v sobě nese i velký díl odpovědnosti. Byli bychom rádi, kdyby projekt pokračoval i v dalších letech,“ uvedl v úvodu koordinátor projektu Tomáš Najman.

Organizované odběry se budou realizovat v průběhu dvou týdnů od pondělí 21. listopadu a skončí v pátek 2. prosince vždy od půl deváté. V následujících dnech mohou zájemci darovat krev individuálně. „Tento projekt má v sobě významné specifikum. Má za cíl nejen získat nové dárce a jednorázově s nimi provést odběr, ale má získat dárce dlouhodobé. Navíc k sobě dává dohromady akademické i neakademické pracovníky i studenty, ať bezpečnostních sborů, tak civilní. Tito lidé tak deklarují princip sounáležitosti, humanismu a občanské společnosti. Vysoce si této studentské aktivity cením. Vyznávám heslo: jací studenti, taková škola. Jsem rád, že máme tak bezvadné studenty,“ prohlásil Josef Salač, rektor PA ČR v Praze.

„Naše transfuzní oddělení zásobuje přípravky jednak vlastní nemocnici, jednak IKEM a přesto, že ročně provádíme téměř 12 tisíc odběrů plné krve, nejsme „soběstační“. Potřebné transfuzní přípravky s většími či menšími problémy zajišťujeme nejen z vlastních zdrojů, ale i ve spolupráci s dalšími transfuzními stanicemi.  Přitom počet pravidelných dárců v ČR již několik let mírně, ale soustavně klesá. Pacienti zatím dostávají přípravky, které potřebují, ale spolehlivých a zodpovědných dárců krve má naše transfuzní oddělení nedostatek, každý jeden se počítá. Iniciativu Policejní akademie vnímáme velmi pozitivně. Zatím předpokládáme, že bychom ve spolupráci pokračovali i v příštím roce, a navíc předpokládáme, že alespoň někteří získaní prvodárci se stanou dárci krve pravidelnými,“ konstatoval Petr Turek, primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice.

Bezprostředně po odstartování projektu se k prvnímu odběru přihlásilo zhruba 50 studentů.

O Policejní akademii České republiky v Praze:
PA ČR je státní vysokou školu, která vznikla v roce 1992 a zajišťuje vysokoškolské vzdělání pro Ministerstvo vnitra (Policie, HZS, ÚZSI), Ministerstvo financí (Celní správa), Ministerstvo spravedlnosti (Vězeňská služba), Ministerstvo obrany (Vojenská policie) a vládu (BIS, GIBS). Vzdělává také civilní studenty, kteří se připravují na budoucí zaměstnání v oblasti veřejné správy a shora uvedených bezpečnostních sborů. Je školou univerzitního typu. Má akreditován bakalářský, magisterský i doktorský studijní program do roku 2022. Koná rigorózní řízení (PhDr.) i habilitační řízení (docent). Je jedinou školou svého druhu v České republice a  studuje na ní téměř 2100 studentů. Více na polac.cz.

Světový den diabetu
10.11.2016

U příležitosti Světového dne diabetu si Vás dovolujeme pozvat do Lékárny Thomayerovy nemocnice.

U příležitosti Světového dne diabetu si Vás dovolujeme pozvat do Lékárny Thomayerovy nemocnice.

Pondělí 14. 11. 2016 bude tematicky věnováno problematice diabetu.

V době od 9 do 18 hodin se bude moci široká veřejnost dozvědět více o diabetu a následných rizicích. Cílem akce je odhalení dosud nediagnostikovaných pacientů s diabetem a zvýšit povědomí o tomto onemocnění.

Znáte hladinu svého cukru v krvi?  Přijďte si zdarma změřit hladinu cukru v krvi formou selfmonitoringu.

Najdete nás v konzultační místnosti Lékárny Thomayerovy nemocnice na pavilonu P.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
kolektiv Lékárny Thomayerovy nemocnice.

Antibiotický týden v prostředí lékáren
10.11.2016

Sedmý ročník informační kampaně o zodpovědném užívání antibiotik.

U příležitosti Evropského antibiotického dne pod záštitou České lékárnické komory se uskuteční 14. - 20. 11. 2016 v Lékárně Thomayerovy nemocnice již sedmý ročník informační kampaně zaměřené na zvýšení povědomí o hrozbách, které představují bakterie rezistentní vůči antibiotikům a o zodpovědném užívání antibiotik.

Cílem je zdůraznit důležitost správného užívání antibiotik.

Jak můžeme každý přispět k zachování účinnosti antibiotik? Více se dozvíte ZDE. (.pdf)

Onkologická sympozia
07.11.2016

Nadační fond onkologie pro 21. století, Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1. LF UK a TN, KOC (NNB+VFN+TN), za podpory České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP pořádají pod záštitou radního hl. m. Prahy Jana Wolfa a náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA a ředitele Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., ve spolupráci s Hotelem Olympik Artemis Onkologická sympozia.

Nadační fond onkologie pro 21. století, Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1. LF UK a TN, KOC (NNB+VFN+TN), za podpory České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP pořádají pod záštitou radního hl. m. Prahy Jana Wolfa a náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA a ředitele Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., ve spolupráci s Hotelem Olympik Artemis Onkologická sympozia.

24. onkologicko-urologické sympozium ve spolupráci s Urologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol a 20. mammologické sympozium ve spolupráci s Onkologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol proběhnou 24. a 25. listopadu 2016 v kongresovém centru hotelu Olympik Artemis.

V příloze najdete podrobný program.

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.