Články

TN a Policejní akademie spustili projekt darování krve
16.11.2016

„Policejní akademie daruje krev – jedna krev, jeden tým!“ Tak se jmenuje nový projekt, který odstartoval na Policejní akademii ČR v Praze. Probíhá pod záštitou rektora Josefa Salače ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí v Praze. Slavnostního spuštění se v úterý 15. listopadu zúčastnilo asi 100 studentů a téměř polovina se na místě přihlásila k prvnímu odběru krve.

„Policejní akademie daruje krev – jedna krev, jeden tým!“ Tak se jmenuje nový projekt, který odstartoval na Policejní akademii ČR v Praze. Probíhá pod záštitou rektora Josefa Salače ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí v Praze. Slavnostního spuštění se v úterý 15. listopadu zúčastnilo asi 100 studentů a téměř polovina se na místě přihlásila k prvnímu odběru krve.

Cílem této dobročinné aktivity je získání nových dárců krve, a to především těch, kteří chtějí pomoci druhým nejen jednorázově, ale zejména pravidelným dlouhodobým dárcovstvím. „Jsme institucí, která vzdělává budoucí policisty a příslušníky dalších bezpečnostních sborů, proto bychom i my měli jistou měrou naplňovat význam hesla „Pomáhat a chránit“, které v sobě nese i velký díl odpovědnosti. Byli bychom rádi, kdyby projekt pokračoval i v dalších letech,“ uvedl v úvodu koordinátor projektu Tomáš Najman.

Organizované odběry se budou realizovat v průběhu dvou týdnů od pondělí 21. listopadu a skončí v pátek 2. prosince vždy od půl deváté. V následujících dnech mohou zájemci darovat krev individuálně. „Tento projekt má v sobě významné specifikum. Má za cíl nejen získat nové dárce a jednorázově s nimi provést odběr, ale má získat dárce dlouhodobé. Navíc k sobě dává dohromady akademické i neakademické pracovníky i studenty, ať bezpečnostních sborů, tak civilní. Tito lidé tak deklarují princip sounáležitosti, humanismu a občanské společnosti. Vysoce si této studentské aktivity cením. Vyznávám heslo: jací studenti, taková škola. Jsem rád, že máme tak bezvadné studenty,“ prohlásil Josef Salač, rektor PA ČR v Praze.

„Naše transfuzní oddělení zásobuje přípravky jednak vlastní nemocnici, jednak IKEM a přesto, že ročně provádíme téměř 12 tisíc odběrů plné krve, nejsme „soběstační“. Potřebné transfuzní přípravky s většími či menšími problémy zajišťujeme nejen z vlastních zdrojů, ale i ve spolupráci s dalšími transfuzními stanicemi.  Přitom počet pravidelných dárců v ČR již několik let mírně, ale soustavně klesá. Pacienti zatím dostávají přípravky, které potřebují, ale spolehlivých a zodpovědných dárců krve má naše transfuzní oddělení nedostatek, každý jeden se počítá. Iniciativu Policejní akademie vnímáme velmi pozitivně. Zatím předpokládáme, že bychom ve spolupráci pokračovali i v příštím roce, a navíc předpokládáme, že alespoň někteří získaní prvodárci se stanou dárci krve pravidelnými,“ konstatoval Petr Turek, primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice.

Bezprostředně po odstartování projektu se k prvnímu odběru přihlásilo zhruba 50 studentů.

O Policejní akademii České republiky v Praze:
PA ČR je státní vysokou školu, která vznikla v roce 1992 a zajišťuje vysokoškolské vzdělání pro Ministerstvo vnitra (Policie, HZS, ÚZSI), Ministerstvo financí (Celní správa), Ministerstvo spravedlnosti (Vězeňská služba), Ministerstvo obrany (Vojenská policie) a vládu (BIS, GIBS). Vzdělává také civilní studenty, kteří se připravují na budoucí zaměstnání v oblasti veřejné správy a shora uvedených bezpečnostních sborů. Je školou univerzitního typu. Má akreditován bakalářský, magisterský i doktorský studijní program do roku 2022. Koná rigorózní řízení (PhDr.) i habilitační řízení (docent). Je jedinou školou svého druhu v České republice a  studuje na ní téměř 2100 studentů. Více na polac.cz.

Světový den diabetu
10.11.2016

U příležitosti Světového dne diabetu si Vás dovolujeme pozvat do Lékárny Thomayerovy nemocnice.

U příležitosti Světového dne diabetu si Vás dovolujeme pozvat do Lékárny Thomayerovy nemocnice.

Pondělí 14. 11. 2016 bude tematicky věnováno problematice diabetu.

V době od 9 do 18 hodin se bude moci široká veřejnost dozvědět více o diabetu a následných rizicích. Cílem akce je odhalení dosud nediagnostikovaných pacientů s diabetem a zvýšit povědomí o tomto onemocnění.

Znáte hladinu svého cukru v krvi?  Přijďte si zdarma změřit hladinu cukru v krvi formou selfmonitoringu.

Najdete nás v konzultační místnosti Lékárny Thomayerovy nemocnice na pavilonu P.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
kolektiv Lékárny Thomayerovy nemocnice.

Antibiotický týden v prostředí lékáren
10.11.2016

Sedmý ročník informační kampaně o zodpovědném užívání antibiotik.

U příležitosti Evropského antibiotického dne pod záštitou České lékárnické komory se uskuteční 14. - 20. 11. 2016 v Lékárně Thomayerovy nemocnice již sedmý ročník informační kampaně zaměřené na zvýšení povědomí o hrozbách, které představují bakterie rezistentní vůči antibiotikům a o zodpovědném užívání antibiotik.

Cílem je zdůraznit důležitost správného užívání antibiotik.

Jak můžeme každý přispět k zachování účinnosti antibiotik? Více se dozvíte ZDE. (.pdf)

Onkologická sympozia
07.11.2016

Nadační fond onkologie pro 21. století, Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1. LF UK a TN, KOC (NNB+VFN+TN), za podpory České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP pořádají pod záštitou radního hl. m. Prahy Jana Wolfa a náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA a ředitele Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., ve spolupráci s Hotelem Olympik Artemis Onkologická sympozia.

Nadační fond onkologie pro 21. století, Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1. LF UK a TN, KOC (NNB+VFN+TN), za podpory České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP pořádají pod záštitou radního hl. m. Prahy Jana Wolfa a náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA a ředitele Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., ve spolupráci s Hotelem Olympik Artemis Onkologická sympozia.

24. onkologicko-urologické sympozium ve spolupráci s Urologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol a 20. mammologické sympozium ve spolupráci s Onkologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol proběhnou 24. a 25. listopadu 2016 v kongresovém centru hotelu Olympik Artemis.

V příloze najdete podrobný program.

Thomayerova nemocnice získala Certifikát kvality a bezpečí
02.11.2016

Naše zařízení v polovině října úspěšně prošlo recertifikačním auditem, který provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví.

Naše zařízení v polovině října úspěšně prošlo recertifikačním auditem, který provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví.

Audit se soustředil zejména na kvalitu a bezpečnost zdravotní péče podle zákonných norem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. „Je to dobrý výsledek fungování naší nemocnice a především vzájemné spolupráce,“ zhodnotil výsledek akreditačního procesu ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Thomayerova nemocnice získala akreditaci na další tři roky.

Nadace Křižovatka darovala pediatrii Thomayerovy nemocnice monitory dechu
12.10.2016

Nadace Křižovatka předala darem celkem 20 monitorů dechu v hodnotě 59.400,- Kč, a to Pediatrické klinice v Thomayerově nemocnici v Praze a nemocnici ve Slaném. V obou těchto zařízeních budou přístroje hlídat nově narozené děti ohrožené syndromem náhlého úmrtí.

Nadace Křižovatka předala darem celkem 20 monitorů dechu v hodnotě 59.400,- Kč, a to Pediatrické klinice v Thomayerově nemocnici v Praze a nemocnici ve Slaném. V obou těchto zařízeních budou přístroje hlídat nově narozené děti ohrožené syndromem náhlého úmrtí.

Za Thomayerovu nemocnici dnes dar od zástupců Nadace Křižovatka převzala přednostka Pediatrické kliniky, doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. a primář kliniky MUDr. Pavel Kabíček, CSc. Jednalo se o 10 nových monitorů dechu značky Babysense II. Přístroje byly zakoupeny z finančních darů, které poskytly společnosti RWE a Billa. „Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou životnost, a proto hledáme podporu u sponzorů a dárců i v jednotlivých regionech, abychom pomohli zajistit kontinuální obnovu přístrojů v nemocnicích“, popsala Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace.

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice více jak 20 let své existence aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu nejen hlídá zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka a okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc rodiče, který může v případě potřeby včas poskytnout dítěti první pomoc.

Během svého působení se nadaci podařilo zajistit monitory dechu pro nemocnice a porodnice v hodnotě téměř 27 mil. korun.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit české nemocnice a jejich porodnická, novorozenecká a JIP oddělení monitory dechu pro každé lůžko/miminko. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

Syndrom náhlého úmrtí kojenců „SIDS“

K „SIDS“ dochází nejčastěji u dětí od narození do šesti měsíců. Dochází k němu náhle a neočekávaně u dětí, které nejeví žádné zdravotní problémy. Přichází bez varovných signálů, když dítě spí, a proto je monitor dechu jako anděl strážný, který hlídá dech těch nejmenších.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)

Děkujeme všem laskavým dárcům za morální podporu a finanční pomoc.

Kontakt:
Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace
732 359 889 / stepanka.pokornikova@nadacekrizovatka.cz

Debata o právech pacientů v TN
22.09.2016

Pacienti s idiopatickou plicní fibrózou diskutovali na téma svých práv v systému zdravotní péče.

Pacienti s idiopatickou plicní fibrózou diskutovali na téma svých práv v systému zdravotní péče.

V pondělí 19. září 2016 proběhla v Thomayerově nemocnici diskuse na téma práv pacientů v systému zdravotní péče. Beseda byla primárně určena pro pacienty trpící idiopatickou plicní fibrózou, CHOPN či astmatem, jejichž léčba patří kvůli svému dlouhodobému charakteru k velmi nákladným. Přednášející, specialista Ing. Jaroslav Duba, pacienty seznámil s jejich právy vzhledem k právním normám České republiky a odpověděl také na otázky, jak zajistit úhradu nákladné léčbu z prostředků zdravotního pojištění a jak se zachovat, pokud byl pacientovi doporučen léčebný postup, který však není pojišťovnami hrazen. Besedu zorganizoval Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN). Více informací o tomto spolku a jeho aktivitách najdete na copn.cz.

Memorandum o spolupráci TN se Středočeským krajem
14.09.2016

Úzkou spolupráci při zajišťování kvalitní zdravotní péče se rozhodl Středočeský kraj navázat s pražskou Thomayerovou nemocnicí a Nemocnicí Na Homolce.

Úzkou spolupráci při zajišťování kvalitní zdravotní péče se rozhodl Středočeský kraj navázat s pražskou Thomayerovou nemocnicí a Nemocnicí Na Homolce.

Společnou dohodu stvrdili podpisy memorand o spolupráci hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) a ředitelé nemocnic, doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., za Thomayerovu nemocnici a Ivan Oliva za Nemocnici Na Homolce. Obě memoranda byla podepsána v úterý 13. září v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje. „Středočeský kraj měl velký zájem na navázání této úzké spolupráce. Vítám, že díky tomu můžeme občany kraje ujistit, že se jim v případě potřeby dostane vysoce specializované léčby, kterou v současné době nejsou schopny zajistit naše krajské nemocnice. Chceme, aby měli možnost dostat se i na specializovaná pracoviště pražských nemocnic,“ komentoval podpis dohod o spolupráci hejtman Miloš Petera.

Zdůraznil také, že se Středočeský kraj snaží v posledních letech všemi dostupnými prostředky a přes nedostatek zdravotnického personálu udržet a zlepšovat stávající úroveň zdravotní péče pro své občany. Proto navázal spolupráci s takovými zdravotnickými zařízeními, která mají vysoce specializovanou ambulantní i lůžkovou formu zdravotní péče a jež svou polohou přirozeně geograficky navazují na území Středočeského kraje. Cílem spolupráce s pražskými nemocnicemi je koordinace postupu při zajišťování neodkladné specializované zdravotní péče, specializovaných výkonů a snižování čekacích lhůt na ošetření a vyšetření pacientů. Dohoda též umožní spolupráci ve vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Pro tento účel budou vypracovány jednoznačné organizační postupy a Středočeský kraj zprostředkuje jednání zástupců obou pražských nemocnic se zástupci oblastních nemocnic, Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje a zdravotními pojišťovnami. Ředitel Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš v této souvislosti řekl: „Toto memorandum chápeme jako první krok k pojmenování problémů a prodiskutování prohloubení těsné spolupráce v oblasti zdravotní a superspecializované péče mezi Thomayerovou nemocnicí a Středočeským krajem, a to včetně ekonomických dopadů. Chceme tak umožnit nemocným z tohoto kraje přístup k vysoce odborné péči naší nemocnice, jako jsou například dětská traumatologie či onkologická léčba, která je u nás na velmi vysoké úrovni. Již dnes u nás tvoří podíl ošetřených pacientů v některých segmentech zdravotní péče přes 30 procent občanů Středočeského kraje, a budeme tedy v budoucnu pokračovat v jednání s čelnými představiteli tohoto regionu o smysluplné spolupráci v oblasti zdravotnictví.“

K uzavřené dohodě se Středočeským krajem se vyjádřil i ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva: „Naším přáním je, aby naše specializovaná pracoviště, která jsou vybavena nejmodernějšími technologiemi, sloužila všem pacientům Středočeského kraje, jejichž zdravotní stav vyžaduje mimořádně kvalifikovanou péči. Nemocnice Na Homolce, to není jen gama nůž, o kterém každý ví, protože je v republice jediný, ale jsou to také týmy špičkových lékařů, zaměřené zejména na diagnostiku a neurologicko-neurochirurgickou a kardiovaskulární léčbu.“

Cestou necestou za dětmi do Thomayerovy nemocnice
15.07.2016

Ve čtvrtek 9. června 2016 připravila Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici pro děti akci „Těšíme se na prázdniny“.

Ve čtvrtek 9. června 2016 připravila Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici pro děti akci „Těšíme se na prázdniny“.

Cílem bylo děti zábavnou formou seznámit s možnostmi aktivního trávení volného času, upozornit na možná rizika a povzbudit chuť dětí kamarádit se a spolupracovat. V prostorách tělocvičny a zahrady byla pro děti připravena stanoviště, kde se setkávaly s nejrůznějšími prázdninovými činnostmi.

Dětští účastníci, kterých bylo přes šedesát, byli z řad pacientů TN, MŠ Kukučínova a ZŠ Ružinovská.

Milé zpestření přinesla dětská hudební vystoupení a stanoviště s občerstvením.

Děti si zopakovaly pravidla chování ve městě, u vody, v lese, při cestování, vyzkoušely si různé činnosti a dovednosti. Při tom jim pomáhali jejich pedagogové, asistenti, spolužáci a další prima lidé, kteří pro ně program připravili. Kromě pěkných zážitků a nových zkušeností se děti odnesly i malé dárky a pamětní listy.

Při dovádění a plnění úkolů si děti ani nevšimly, že je přijely navštívit paní radní Ing. Mgr. Irena Ropková, ředitelka odboru školství a mládeže MHMP paní Mgr. Lenka Němcová, vedoucí oddělení regionálního školství paní Bc. Jana Vlásenková a paní Mgr. Halka Smolová Závorová z oddělení regionálního školství.

V doprovodu ředitelky ZŠ a MŠ při TN paní PaedDr. Ivy Křivánkové a paní Mgr. Libuše Pešlové z odboru interní komunikace TN si prohlédly některá dětská oddělení a diskutovaly o aktuálních potřebách a problémech týkající se vzdělávání, sociálních oblastí a jejich financování.

Setkání dětí i dospělých mělo společného jmenovatele – vstřícnost, přátelskou atmosféru a chuť poznávat nové věci.

Mgr. Ivana Petráčková
zástupkyně ředitelky pro ZŠ

Společnost ČEPS pomohla lidem s onemocněním jícnu
30.06.2016

Interní oddělení Thomayerovy nemocnice získalo v červnu díky podpoře společnosti ČEPS speciální přístroj, tzv. pH - metr s multikanálovou impedancí, který výrazně zpřesňuje a usnadňuje diagnostiku u pacientů s refluxní nemocí jícnu.

Interní oddělení Thomayerovy nemocnice získalo v červnu díky podpoře společnosti ČEPS speciální přístroj, tzv. pH - metr s multikanálovou impedancí, který výrazně zpřesňuje a usnadňuje diagnostiku u pacientů s refluxní nemocí jícnu.

Refluxní nemoc jícnu je velmi častým onemocněním, které lze s nárůstem nově diagnostikovaných případů v současné době vnímat již jako civilizační onemocnění. Spočívá v závažném a četném návratu žaludečního obsahu zpět do jícnu. Tento tzv. reflux může jícen značně poškodit a vést k závažným změnám na jeho sliznici. Vedle typického pálení žáhy, které často významně zhoršuje kvalitu života nemocných, se setkáváme i s méně typickými příznaky, jako jsou například neustupující kašel nebo chrapot vyvolaný poškozením hlasivek, případně také zánět středního ucha nebo astmatické záchvaty. Tyto obtíže jsou spojeny právě s refluxem žaludečního obsahu do horní části jícnu, případně až do dýchacích cest.

Multikanálová impedance a pH-metrie jícnu, kterou přístroj zakoupený z daru společnosti ČEPS umožňuje, představuje v současné době jedinou dostupnou ambulantní metodu, která dokáže přesně měřit i slabě kyselý a zásaditý reflux včetně výšky jeho šíření v jícnu. V praxi to znamená, že lékař při vyšetření zavede pacientovi nosem do jícnu speciální tenkou sondu, která zaznamenává kyselost a vodivost obsahu v jícnu. Tento záznam se nahrává do speciálního zařízení, které pacient nosí 24 hodin u svého pasu. Takto získaný záznam poté lékař pomocí speciálního softwaru vyhodnotí a určí další postup při léčbě tohoto onemocnění.

Jsme velmi rádi, že může Thomayerova nemocnice toto vyšetření poskytnout a podílet se tak na zlepšení péče o pacienty s refluxní nemocí jícnu.

MUDr. Jiří Vejmelka
Interní oddělení TN Praha