Články

Návštěva norských expertů v oblasti psychiatrické péče v Thomayerově nemocnici
11.10.2017

11.–13. září navštívily Thomayerovu nemocnici v rámci projektu financovaném z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ dvě norské expertky, které v Norsku poskytují služby dětem či rodinám s dětmi s psychickým postižením. 

11.–13. září navštívily Thomayerovu nemocnici v rámci projektu financovaném z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ dvě norské expertky, které v Norsku poskytují služby dětem či rodinám s dětmi s psychickým postižením.

Cílem jejich návštěvy bylo seznámit širší odbornou veřejnost z řad psychologů, psychiatrů a terapeutů z ČR se systémem péče o děti s poruchami autistického spektra realizovaném v Norsku. Na počátku návštěvy proběhl v Naší Kavárně seminář na téma „Úvod do Pivotal Response Treatment a ABA terapie“, který se setkal s velkým zájmem. V další dny norská delegace navštívila dětské psychiatrické a psychologické oddělení v Thomayerově nemocnici a Dětské centrum, ale i pracoviště spolupracující organizace – Národní ústav pro autismus Nutis. V rámci setkání proběhly pracovní schůzky s cílem další vzájemné výměny zkušeností a nastavení spolupráci v oblasti poskytování zdravotních služeb pro děti s PAS a jejich rodiny.

Více informací najdete na stránce projektu.

Nová polohovací lůžka pro péči o dlouhodobě ležící pacienty na oddělení geriatrie a následné péče
05.10.2017

Pan Daniel Novák z Nadace ČEZ dnes předal řediteli Thomayerovy nemocnice doc. Zdeňku Benešovi devět nových polohovacích lůžek s příslušenstvím určených pro dlouhodobě hospitalizované pacienty na oddělení geriatrie a následné péče.

Pan Daniel Novák z Nadace ČEZ dnes předal řediteli Thomayerovy nemocnice doc. Zdeňku Benešovi devět nových polohovacích lůžek s příslušenstvím určených pro dlouhodobě hospitalizované pacienty na oddělení geriatrie a následné péče.

Náhradou za zastaralá ocelová a nepohodlná lůžka bude zajištěna kvalitnější péčeo naše pacienty - seniory, pacienty po cévních mozkových příhodách a těžkých polytraumatech - a zároveň zvýšena úroveň hospitalizace, účinnost lékařské i nelékařské práce, ale i usnadněna práce zdravotnického personálu.

Více informací najdete ZDE.

Úpravy na Novorozeneckém oddělení TN - vyšší komfort pro miminka, maminky i personál
14.09.2017

Novorozenecké oddělení Thomayerovy nemocnice prošlo úpravami, které umožnily navýšit jeho kapacitu, ale stejně tak přinést vyšší komfort pro pacienty a zdravotnický personál. Stalo se tak díky vnitřnímu přeskupení a rekonstrukci místnosti v přízemí pavilonu U, ve kterém Novorozenecké oddělení sídlí.

Novorozenecké oddělení Thomayerovy nemocnice prošlo úpravami, které umožnily navýšit jeho kapacitu, ale stejně tak přinést vyšší komfort pro pacienty a zdravotnický personál. Stalo se tak díky vnitřnímu přeskupení a rekonstrukci místnosti v přízemí pavilonu U, ve kterém Novorozenecké oddělení sídlí.

"Konkrétně se v rámci rekonstrukce podařilo vytvořit oddělenou sesternu a odpočinkovou místnost sester, přesunem pak vznikl nový prostornější mateřský pokoj a bylo možno zprovoznit dva nové jednolůžkové pokoje. Rekonstrukce tedy zvýšila komfort sester a vedla rovněž ke zvýšení pohodlí pro maminky včetně navýšení kapacity lůžek." říká k provedené rekonstrukci oddělení pro novorozence ředitel Thomayerovy nemocnice doc. Zdeněk Beneš. Slavnostního otevření nově upravených prostor se zúčastnili náměstci ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová a Tom Philipp.

Oddělení poskytuje lůžkovou péči včetně intenzívní a resuscitační a specializovanou ambulantní péči pro novorozence. Má statut Centra intermediární péče v neonatologii pro Prahu a Středočeský kraj. Počtem ošetřovaných patologických novorozenců a spektrem poskytované péče je největším a nejkomplexnějším intermediárním perinatologickým centrem v ČR. Poskytuje celý rozsah neonatální intenzivní péče včetně resuscitační novorozencům narozeným od 30. týdně těhotenství a to na 9 lůžkách JIP. Celkově projde Novorozeneckým oddělením přibližně 2300 novorozenců ročně, přesný počet porodů v roce 2016 byl 2141, počet novorozenců narozených v Thomayerově nemocnici 2171 (o 17% více než v roce 2015). Na JIP je ročně hospitalizováno přibližně 350 pacientů, z toho 230 nízké porodní hmotnosti a 40 velmi nízké porodní hmotnosti. Významnou složkou jsou extrémně nezralí chroničtí pacienti z vyšších center a nemocní novorozenci porození mimo centra ve Středočeském kraji - 30% pacientů na JIP je k nám transportováno po porodu.

Oddělení je spolu s FN Motol centrem pro Českou republiku koncentrujícím pacienty s rozštěpovými vadami obličeje, kterým poskytuje před- a pooperační péči v úzké spolupráci s Klinikou dětské chirurgie a traumatologie TN a Klinikou plastické chirurgie FNKV. V akutní i návazné péči o novorozence s neurologickým postižením oddělení intenzivně spolupracuje s Oddělením dětské neurologie TN. Thomayerova nemocnice je díky novorozeneckému oddělení nositelem titulu Baby Friendly Hospital uděleného WHO a UNICEF.

Slavnostní předání přístrojů pořízených z dotace Magistrátu hlavního města Prahy
29.06.2017

Pražský radní pro zdravotnictví Radek Lacko dnes do rukou ředitele Thomayerovy nemocnice doc. Zdeňka Beneše předal přístroje pořízené z finanční dotace magistrátu. Nemocnici se z těchto peněz podařilo pořídit dvě motodlahy, zvedák a dvě bariatrická lůžka. Přístroje budou sloužit nejen ke kvalitní péči o naše pacienty, ale usnadní práci také zdravotnickému personálu.

Pražský radní pro zdravotnictví Radek Lacko dnes do rukou ředitele Thomayerovy nemocnice doc. Zdeňka Beneše předal přístroje pořízené z finanční dotace magistrátu. Nemocnici se z těchto peněz podařilo pořídit dvě motodlahy, zvedák a dvě bariatrická lůžka. Přístroje budou sloužit nejen ke kvalitní péči o naše pacienty, ale usnadní práci také zdravotnickému personálu.

Ředitel v úvodu poděkoval panu radnímu za jeho přínos na přidělení dotace a vyzdvihl velký význam této i předchozích dotací pro Thomayerovu nemocnici: „...Začíná se nám z toho stávat tradice a za personál i pacienty Vám chci poděkovat. Můžeme jen doufat, že se při takovýchto příjemných setkáních budeme potkávat častěji...“

Radní pro zdravotnictví Radek Lacko poznamenal: „Přístroje pořízené z dotace Prahy, jak jsme se mohli dnes v Thomayerově nemocnici přesvědčit, slouží svému účelu, zlepšují vyhlídky pacientů na rychlejší a úplné uzdravení a v neposlední řadě usnadňují práci personálu. Jsem rád, že přibližně milionová finanční injekce, realizovaná z našeho dotačního balíčku pražským nemocnicím, má takto pozitivní dopad.“

Význam a použití při léčbě a rekonvalescenci poúrazových a pooperačních stavů vysvětlila přítomným primářka MUDr. Marie Sedláčková a vedoucí fyzioterapeutka Mgr. Jana Hlinovská z Oddělení rehabilitace a revmatologie. Na jejich slova vzápětí navázala i pacientka, a shodou okolností i lékařka, MUDr. Kateřina Matějová: „Po úrazu a operaci druhého kolene jsem měla možnost využít při rehabilitaci novou motodlahu. Rekonvalescence byla rychlejší než při rehabilitaci po předchozím úrazu a operaci bez použití motodlahy. Plný rozsah v kolenním kloubu jsem získala mnohem rychleji a s menší bolestivostí.“

Na závěr poděkovala za celý ošetřovatelský personál Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání: „Nové přístroje výrazně usnadňují zdravotnickému personálu práci a manipulaci s pacientem, zlepšují bezpečnost a pohodlí pacientů.“

Motodlaha je rehabilitační zařízení, které se využívá zejména jako součást standardní rehabilitační léčby u ortopedických a některých neurologických diagnóz. Nejčastěji se jedná o poranění kyčelních, kolenních či ramenních kloubů. Dále se využívá jako nedílná součást včasné a efektivní rehabilitační léčby u pooperačních stavů např. u pacientů po artroskopických výkonech, výměně kloubů (endoprotézy), atd.

Zakoupený zvedák (aktivní vertikalizační zařízení) provádí nejen vertikalizaci (usnadnění práce zdravotnickým pracovníkům), ale kromě stoje umožňuje navíc pohyb dolní a horní části těla v kombinaci, což přispívá ke zlepšení celkové kondice pacienta.

Bariatrická lůžka umožňují komfortní péči o bariatrické pacienty (pacienti s nadváhou). Kromě bezpečnosti pacienta i personálu znamená usnadnění práce a minimalizuje nutnost přesunu pacienta z lůžka na lůžko.

Kolečko obdarovalo Dětskou chirurgii TN
20.06.2017

Nejnovější dárek nadačního fondu Kolečko Centru dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice má hodnotu 400.000,- Kč. Tvoří jej speciální kostní vrtačka pro chirurgické zákroky a 48 židlí do všech pokojů lůžkového oddělení. Vybavení předaly v pondělí dopoledne Linda Rybová, patronka NF Kolečko, a Linda Jandová, předsedkyně správní rady, a to za přítomnosti přednosty Kliniky dětské chirurgie a traumatologie prof. MUDr. Petra Havránka, CSc. a Dominika Štrose, generálního ředitele české pobočky pojišťovny Colonnade Insurance S.A. (dříve AIG), která na dary velkou měrou přispěla.

Nejnovější dárek nadačního fondu Kolečko Centru dětské traumatologie Thomayerovy nemocnice má hodnotu 400.000,- Kč. Tvoří jej speciální kostní vrtačka pro chirurgické zákroky a 48 židlí do všech pokojů lůžkového oddělení. Vybavení předaly v pondělí dopoledne Linda Rybová, patronka NF Kolečko, a Linda Jandová, předsedkyně správní rady, a to za přítomnosti přednosty Kliniky dětské chirurgie a traumatologie prof. MUDr. Petra Havránka, CSc. a Dominika Štrose, generálního ředitele české pobočky pojišťovny Colonnade Insurance S.A. (dříve AIG), která na dary velkou měrou přispěla.

„Kostní vrtačka Pen-Drive je speciální minivrtačka ve tvaru pera, která se používá k operacím malých kostí, především skeletu dětské ruky. Lze použít nejen jemný vrtáček k vyvrtání otvoru pro šroub o průměru 1 – 2 mm, vrtačkou je možné zavést ocelový nebo titanový drát, a mezi nástavci je i miniaturní vibrační pilka, se kterou lze upravit tvar a osu kostěného článku prstu. Vrtačka s instrumentáriem může podstatně přispět k zlepšení prognózy poranění ruky těch nejmenších dětí a ke snížení počtu trvalých následků,“ okomentoval dal profesor Havránek. Protože důležitou roli v procesu uzdravování pacientů hraje i příjemné, pozitivní prostředí, vrchní sestra kliniky Lenka Hasová si pochvaluje nové židle, které Kolečko rovněž klinice darovalo: „Jsou jednoduché, ale velmi pevné a odolné  a použijeme je na pokojích pacientů ke zvýšení komfortu návštěv rodinných příslušníků i v čekárně ambulance. Židle splňují i požadovaná hygienická kritéria a v neposlední řadě jsou prostě velmi hezké!“ dodává vrchní sestra Lenka Hasová.

K zakoupení kostní vrtačky Pen-Drive využilo Kolečko finanční dary shromážděné na účtu veřejné sbírky, podstatnou měrou přispěla pojišťovna Colonnade Insurance S.A. (dříve AIG), která s Kolečkem spolupracuje již od roku 2012. Celkový objem poskytnutých finančních prostředků je více než 1.000.000,- Kč, na nákup vrtačky v hodnotě 350.000,- Kč bylo použito 311.000,- Kč z darů pojišťovny Colonnade Insurance S.A. Neformálního setkání na klinice se zúčastnil také generální ředitel české pobočky pan Dominik Štros: „Nevinná boule na čele z prvního houpání na houpačce, odřená kolena z pokusů zvládnout jízdu na jízdním kole nebo modřiny z prvního bruslení. V naší pojišťovně Colonnade se však bohužel často setkáváme s mnohem závažnějšími událostmi, při kterých kapesník na pár smutných slziček a ani studený obklad nepomohou. V případech méně či více závažných poranění denně pomáháme našim klientům překlenout pomocí pojistného plnění tíživé a neplánované finanční dopady, které úrazy vyvolají. Podporou nadačního fondu Kolečko se však snažíme o něco, co nedokážeme. Zpřístupnit lékařům nejmodernější postupy a zdravotní techniku a díky tomu zvýšit šanci, aby na tyto bolestné a tragické situace nezbylo malým pacientům i jejich rodičům nic víc, než pouhá smutná vzpomínka.“

Nadační fond Kolečko podporuje od roku 2004 všech osm Center dětské traumatologie v České republice. Hodnota poskytnutých darů a vybavení je už více téměř 9.000.000,- Kč. Kolečko se také prostřednictvím projektů Rozhlédni se!, Bez úrazů je to fajn a Dožij se dvaceti věnuje prevenci úrazů dětí a mladistvých.

Více informací na webu Nadačního fondu Kolečko.

Běh pro Thomayerku 2017
15.06.2017

14. červen byl v Thomayerově nemocnici ve znamení sportu. Proběhl zde totiž již druhý ročník charitativní akce Běh pro Thomayerku.

14. červen byl v Thomayerově nemocnici ve znamení sportu. Proběhl zde totiž již druhý ročník charitativní akce Běh pro Thomayerku.

Své běžecké schopnosti a vytrvalost změřili jak zaměstnanci Thomayerovy nemocnice, tak sousedního IKEMu a hlavního sponzora akce, společnosti TPA. Startovné, na kterém se letos vybralo 29 500 Kč, opět putovalo do dobrovolnického centra Lékořice, která již přes 11 let pečuje o pacienty v Thomayerově nemocnici.

Druhý ročník Běhu pro Thomayerku aktivně podpořilo na 150 běžců. Mohli si vybrat ze dvou tras, jedna o délce 4,2 km, druhá 8,4 km anebo štafetový běh pro čtyřčlenné týmy na trase 4 x 2,1 km. Trasa závodu vedla přímo areálem nemocnice.

Více informací včetně jednotlivých výsledků najdete na webu závodu.

Prevence zachraňuje životy a zdraví dětí
30.05.2017

Thomayerova nemocnice v dubnu 2017 ukončuje více než dvouletý projekt zaměřený na prevenci dětských úrazů. Projekt s celkovým rozpočtem 14,6 mil. Kč byl podpořen Norskými fondy a zahrnuje oblast prevence dětských úrazů v celé šíři od primární osvěty dětí a jejich rodičů, přes vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků, po nákup přístrojového vybavení pro zajištění moderní péče.

Thomayerova nemocnice v dubnu 2017 ukončuje více než dvouletý projekt zaměřený na prevenci dětských úrazů. Projekt s celkovým rozpočtem 14,6 mil. Kč byl podpořen Norskými fondy a zahrnuje oblast prevence dětských úrazů v celé šíři od primární osvěty dětí a jejich rodičů, přes vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků, po nákup přístrojového vybavení pro zajištění moderní péče.

Největší část finančních prostředků projektu, více než 12 mil. Kč, byla vynaložena na nákup nových zdravotnických přístrojů určených k operacím dětských pacientů v Traumacentru pro děti a dorost. „Nejdražším nákupem byl operační mikroskop poslední generace k neurotraumatologickým výkonům. Instrumentarium pro operaci zlomenin jsme rozšířili o tři bateriové vrtačky, sadu montáží zevních fixátorů, soupravu pro osteosyntézu zlomenin stehenní kosti titanovými hřeby a pneumatický turniket k operacím v bezkreví,“ řekl přednosta kliniky, profesor Petr Havránek.

Díky modernímu přístrojovému vybavení a díky dalšímu vzdělávání 300 zdravotních specialistů ze spádové oblasti Středních Čech, je zajištěna kvalitnější péče pro 2 500 zraněných dětí ročně, snížení poúrazových komplikací a zkrácení doby léčby. „Lůžkové oddělení dětského traumacentra bylo modernizováno 25 novými lůžky a potřebným komunikačním zařízením sestra – pacient. Dovybaveny byly také supersterilní operační sály a pokoj intenzivní péče,“ doplnil profesor Havránek.

V oblasti primární prevence zúročil své dlouholeté zkušenosti partner projektu Nadační fond Kolečko, který pod titulem „Bez úrazů je to fajn!“ vytvořil a realizoval sérii osvětových programů. „Jsme vděčni za jakoukoliv příležitost podílet se na primární prevenci dětských úrazů“, řekla Linda Jandová z NF Kolečko a dodala: „Význam primární prevence je neoddiskutovatelný a naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti nám pomáhají při tvorbě efektivních a zajímavých programů. Díky projektu Bez úrazů je to fajn se k důležitým a zajímavým informacím o prevenci dostala relativně velká skupina dětí i dospělých.“

V průběhu 46 akcí se více než 3 600 dětí a téměř 500 rodičů naučilo, jak předcházet úrazům v nejběžnějších všedních situacích a správnému používání ochranné pomůcky. Nově vytvořené webové stránky a interaktivní aplikace pro děti pomohou šířit zásady prevence úrazů i v dalším období.

Statistiky uvádějí až 30 000 dětí ročně hospitalizovaných kvůli úrazu. Z tohoto počtu 200 dětí zemře a 3 000 dětí má po úrazu trvalé následky. Projekt je významnou aktivitou vedoucí ke snížení těchto tragických čísel.

Více informací najdete na webu projektu.


Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway


Nekašli na plíce
23.05.2017

Respirační nemoci patří mezi jednu z nejvýznamnějších skupin onemocnění, které se zařazují mezi civilizační choroby. Nepodceňujte prevenci a přijďte v pondělí 29. května od 17 hodin do OC Novodvorská Plaza na slavnostní zahájení akce NEKAŠLI NA PLÍCE.

Respirační nemoci patří mezi jednu z nejvýznamnějších skupin onemocnění, které se zařazují mezi civilizační choroby. Nepodceňujte prevenci a přijďte v pondělí 29. května od 17 hodin do OC Novodvorská Plaza na slavnostní zahájení akce NEKAŠLI NA PLÍCE.

Čtyřdenní osvětový program se koná pod záštitou pražského radního pro zdravotnictví a bydlení ing. Radka Lacka. Cílem je zvýšit povědomí o plicních nemocech a jejich léčení, prevenci a nabídnout zdarma vyšetření plic na spirometru.

Slavnostního zahájení se zúčastní v pondělí 29. května v OC Novodvorská Plaza také diskař Imrich Bugár, stříbrný medailista z LOH 1980, a úspěšné olympioničky, mistryně Evropy v plavání, Petra Chocová a trojnásobná mistryně republiky v plážovém volejbalu Kristýna Hojdarová Kolocová.

V dalších dnech bude akce Nekašli na plíce probíhat vždy od 13 hodin. Součástí odpoledního programu bude každý den od úterý do čtvrtku vyšetření plic zdarma, konzultace s odborníky z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. Od 17 hodin pak budou na programu soutěže, rozhovory se známými osobnostmi, autogramiáda a další bohatý program.

Centrum urologické péče TN pomůže paraplegikům
03.05.2017

Thomayerova nemocnice slavnostně otevřela Centrum urologické péče pro spinální pacienty TN a Rehabilitačního ústavu Kladruby.

Thomayerova nemocnice slavnostně otevřela Centrum urologické péče pro spinální pacienty TN a Rehabilitačního ústavu Kladruby.

To vzniklo díky obětavé podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR, plátců zdravotní péče a krajských úřadů Prahy a Středočeského kraje. Centrum bude pro pacienty se zraněním páteře velkým přínosem v oblasti urologické péče. Slavnostního otevření se kromě managementu nemocnice zúčastnila také náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, pražský radní pro zdravotnictví Radek Lacko, ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby Josef Hendrych a předsedkyně České asociace paraplegiků Alena Jančíková.

Omezení návštěv v Thomayerově nemocnici
30.01.2017

Zákaz návštěv na lůžkových odděleních TN byl dnešním dnem odvolán. Nadále platí zákaz návštěv v Dětském centru Thomayerovy nemocnice.

Děkujeme za pochopení.

Zákaz návštěv na lůžkových odděleních TN byl dnešním dnem odvolán. Nadále platí zákaz návštěv v Dětském centru Thomayerovy nemocnice.

Děkujeme za pochopení.

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.