Články

Nadační fond Porozumění a dobrovolníci z firmy MERO ČR, a. s. opět pomáhali v Thomayerově nemocnici, tentokrát v Dětském centru
28.04.2012
V pátek 27.4.2012 zaměstnanci (9 lidí) firmy MERO ČR, a. s. pomáhali v rámci projektu firemního dobrovolnictví na oddělení C Dětského centra. Zde uklízeli po řemeslnících, myli okna, stěhovali nábytek a připravovali oddělení na...

V pátek 27.4.2012 zaměstnanci (9 lidí) firmy MERO ČR, a. s. pomáhali v rámci projektu firemního dobrovolnictví na oddělení C Dětského centra. Zde uklízeli po řemeslnících, myli okna, stěhovali nábytek a připravovali oddělení na příchod dětí z důvodu zřizování jeslí na odd. Radost. Zaměstanci – dobrovolníci byli velice pracovití a ochotní, dle staniční sestry Aleny Kasíkové – skvělí.Zaměstancům firmy MERO ČR, a. s. mnohokrát děkujeme za jejich dlouholetou skvělou spolupráci! Velmi si jí vážíme.

Jak herny Dětské psychiatrie ožily barvami
23.04.2012
Ve čtvrtek 19. dubna 2012 paní primářka MUDr. Jana Šplíchalová slavnostně otevřela obě herny na oddělení Dětské psychiatrie. Designérka Jana Šemberová se postarala o návrh velmi zdařilé proměny obou místností. Realizace se ujali...

Ve čtvrtek 19. dubna 2012 paní primářka MUDr. Jana Šplíchalová slavnostně otevřela obě herny na oddělení Dětské psychiatrie. Designérka Jana Šemberová se postarala o návrh velmi zdařilé proměny obou místností. Realizace se ujali jak dobrovolníci z Lékořice, tak zaměstnanci firem, které se rozhodli proměnu podpořit (UPS a A. T. Kearney). Během dvou březnových sobot se tu vystřídalo 28 dobrovolníků, kteří  malovali, smirkovali, natírali židle, montovali nábytek IKEA a také uklízeli.

Za financování akce děkujeme Citibank, A. T. Kearney, panu Pribišovi a dalším soukromým dárcům. Výsledek můžete posoudit sami.

Vypsány nové termíny přednášek pro veřejnost
28.02.2012
Ošetřovatelská poliklinika Thomayerovy nemocnice pořádá přednášky pro veřejnost na téma:

Ošetřovatelská poliklinika Thomayerovy nemocnice pořádá přednášky pro veřejnost na téma:

  • Laická první pomoc
  • Ošetřování nemocných po cévní mozkové příhodě v domácím prostředí
  • Informace o diabetu, aneb co o něm ještě nevíte

Bližší informace k jednotlivým přednáškám jsou uvedeny na stránce Ošetřovatelské polikliniky.

Zaměstnanci z firmy MERO ČR, a. s. opět pomáhali v rámci projektu firemního dobrovolnictví
15.02.2012
Zaměstnanci z firmy MERO ČR, a. s. opět pomáhali v rámci projektu firemního dobrovolnictví, na kterém firma spolupracuje s NF Porozumění, na Klinice dětské chirurgie a traumatologie.

Zaměstnanci z firmy MERO ČR, a. s. opět pomáhali v rámci projektu firemního dobrovolnictví, na kterém firma spolupracuje s NF Porozumění, na Klinice dětské chirurgie a traumatologie.

Dne 7.2.2012 čtyři zaměstnanci z firmy MERO ČR, a. s.  pomáhali na KDCHT s úklidem archivu. Dobrovolníci po celý den pomáhali s přípravou dokumentů pro centrální archiv. Firma MERO ČR, a. s. dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem Porozumění a v rámci této spolupráce se již mnohokrát podařilo pomoci především na dětských klinikách Thomayerovy nemocnice.

Za vytrvalou pomoc, ochotu a vstřícnost zaměstnanců této firmy mnohokrát děkujeme!

Poděkování dobrovolníkům a donátorům
15.12.2011
Ve středu 7. 12. 2010 se již tradičně před vánočními svátky konalo setkání zástupců managementu Thomayerovy nemocnice s dobrovolníky, aby jim poděkovali za čas a energii, kterou věnují pacientům.

Ve středu 7. 12. 2010 se již tradičně před vánočními svátky konalo setkání zástupců managementu Thomayerovy nemocnice s dobrovolníky, aby jim poděkovali za čas a energii, kterou věnují pacientům.

Setkání se uskutečnilo v nemocniční kapli a zahájila jej paní Mgr. Lenka Hejzlarová – náměstkyně pro NZP, která vyzdvihla přínos dobrovolnického programu v nemocnici. Poté k dobrovolníkům promluvila Milena Kozlová – vrchní sestra Dětského centra a Mgr. Markéta Kukačková – koordinátorka dobrovolnického programu Malíček.

Kontaktním osobám z řad zdravotníků poděkovala za vstřícnost a osobní angažovanost Ing. Dagmar Hrubcová – koordinátorka DC Lékořice. Všem donátorům a spolupracujícím organizacím poděkovala za podporu a spolupráci Mgr. Karin Pospíšilová – výkonná ředitelka o. s. Lékořice.
Pro dobrovolníky i další hosty bylo připraveno občerstvení, po kterém měli možnost si vyslechnout Českou mši vánoční J. J. Ryby v podání Modřanského chrámového sboru, Emauzského sboru a orchestru a jejich sólistů.
A protože k vánočnímu času patří setkávání, bylo toto setkání vzácnou příležitostí k tomu, aby se spolu potkali dobrovolníci, zdravotníci i pacienti a společně si mohli vychutnat vánoční atmosféru, která ten večer v nemocniční kapli panovala.

Srdečně Vás zveme na předvánoční koncert do nemocniční kaple
01.12.2011
Ve středu 7. 12. 2011 uvedou Modřanský chrámový sbor a Emauzský sbor a orchestr a sólisté Rybovu Českou mši vánoční.Koncert začíná v 1830.

Ve středu 7. 12. 2011 uvedou Modřanský chrámový sbor a Emauzský sbor a orchestr a sólisté Rybovu Českou mši vánoční.
Koncert začíná v 1830.

Všichni jsou zváni.
Vstupné je dobrovolné.

Změna poplatku za vjezd do areálu nemocnice
01.12.2011
Od 1.1.2012 vstupuje v platnost nová směrnice upravující zpoplatnění odstavení automobilu v areálu Thomayerovy nemocnice.

Od 1.1.2012 vstupuje v platnost nová směrnice upravující zpoplatnění odstavení automobilu v areálu Thomayerovy nemocnice.

Vjezd do areálu FTNsP v době prvních 30 minut, v období od 600 do 2200 a vjezd v trvání prvních 3 hodin, v období od 2200 do 600 je zdarma. Každá další započatá ½ hodina bude zpoplatněna 40,- Kč.

více...

Převod specializačního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty
24.11.2011
Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely s Ministerstvem zdravotnictví dne 27. září 2011 takzvané veřejnoprávní smlouvy, které řeší převod specializačního vzdělávání...

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely s Ministerstvem zdravotnictví dne 27. září 2011 takzvané veřejnoprávní smlouvy, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na univerzity a vzájemné vztahy mezi ministerstvem, IPVZ a lékařskými fakultami.

Na základě těchto smluv dochází k převodu vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech specializačního vzdělávání na univerzity, resp. na sedm lékařských fakult. Tato smlouva se týká výhradně oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Převod specializačního vzdělávání se nevztahuje na oblast certifikovaných kurzů (nástavbové obory), specializační vzdělávání farmaceutů ani na oblast nelékařských zdravotnických povolání.

více...

Pozvánka na vánoční setkání
15.11.2011
Vážení rodiče, děti a přátelé,

Vážení rodiče, děti a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční vánoční setkání adoptivních a pěstounských rodin.

Podrobnější informace naleznete v ZDE.

Prosím o potvrzení účasti do neděle 27.11.2011 na adrese: ftn.zahradnickova@seznam.cz

Poděkování firmě MERO, a.s.
07.11.2011
Nadační fond Porozumění společně s dobrovolníky z firmy MERO, a. s pomohl v rámci projektu „firemního dobrovolnictví“ s úklidem archivu na Klinice dětské chirurgie a traumatologie. Vše probíhalo pod laskavým dohledem vrchní...

Nadační fond Porozumění společně s dobrovolníky z firmy MERO, a. s pomohl v rámci projektu „firemního dobrovolnictví“ s úklidem archivu na Klinice dětské chirurgie a traumatologie. Vše probíhalo pod laskavým dohledem vrchní sestry Lenky Jarcovjákové.

Za velkou pomoc zaměstnancům z MERO děkujeme!