Články

Zajištění bezpečného pohybu po areálu Thomayerovy nemocnice v zimních měsících
05.02.2018

Traktor TYM T503 ST s příslušenstvím byl zakoupen v rámci projektu „Zajištění bezpečného pohybu po areálu Thomayerovy nemocnice v zimních měsících“, který podpořila Nadace ČEZ.

Traktor TYM T503 ST s příslušenstvím byl zakoupen v rámci projektu „Zajištění bezpečného pohybu po areálu Thomayerovy nemocnice v zimních měsících“, který podpořila Nadace ČEZ příspěvkem ve výši bezmála milion korun.

Díky novému traktoru bude naše nemocnice, kde se zimní údržba týká celkem zhruba 10 kilometrů komunikací, v zimě bezpečnější jak pro pacienty a návštěvy, tak personál. Slavnostní předání traktoru proběhlo za účasti vedení nemocnice dne 25. 1. 2018.

Více informací najdete ZDE.

Světové prvenství Thomayerovy nemocnice:
22.01.2018

prestižní certifikát kvality v oblasti hrudní chirurgie

Thomayerova nemocnice se jako první na světě stala držitelem prestižního certifikátu nejvyšší kvality pro oblast hrudní chirurgie (Center of Excellence in Thoracic Surgery), který vydala americká nezávislá společnost Surgical Review Corporation (SRC). Ta se již od roku 2003 zaměřuje na kvalitu, odbornou úroveň a bezpečnost chirurgické péče. „Je to obrovské ocenění práce personálu celé naší nemocnice - lékařů, sester i pomocného personálu. Zároveň je to i velký závazek do budoucna v oblasti kvality námi poskytované péče,“ komentuje získání certifikátu společnosti SRC ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

prestižní certifikát kvality v oblasti hrudní chirurgie

Thomayerova nemocnice se jako první na světě stala držitelem prestižního certifikátu nejvyšší kvality pro oblast hrudní chirurgie (Center of Excellence in Thoracic Surgery), který vydala americká nezávislá společnost Surgical Review Corporation (SRC). Ta se již od roku 2003 zaměřuje na kvalitu, odbornou úroveň a bezpečnost chirurgické péče. „Je to obrovské ocenění práce personálu celé naší nemocnice - lékařů, sester i pomocného personálu. Zároveň je to i velký závazek do budoucna v oblasti kvality námi poskytované péče,“ komentuje získání certifikátu společnosti SRC ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Známka kvality Center of Excellence svědčí o vysoké úrovni péče o pacienta a její poskytování v daném zařízení na nadstandardní úrovni a stejně tak o konkurenceschopnosti oceněné nemocnice v rámci celého světa. Certifikát je celosvětově udělován v různých oborech, jako je například anesteziologie, miniinvazivní chirurgie či neurochirurgie (viz informace na webu organizace SRC).

„Udělení certifikátu předcházelo náročné a velmi přísné akreditační řízení. Jedno z nejnáročnějších, se kterými jsem se kdy setkal,“ říká primář Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D. Současně byla určena i lékařka pověřená vedením projektu (Surgeon of Excellence), kterou se stala zástupkyně primáře oddělení MUDr. Alice Tašková, FEBTS. Jejím úkolem je komunikace se SRC, péče o databázi a je zároveň garantem poskytované péče pacientům dle platných standardů a pravidel, a to včetně těch definovaných společností SRC. Splnění daných kritérií se pak průběžně kontroluje, aby byla kvalita péče stále na vysoké úrovni.

Náročné podmínky akreditace zahrnovaly například informace o chirurgické praxi lékařů, o objemu operovaných a hospitalizovaných pacientů či spektru výkonů. Její součástí byla také inspekce za přítomnosti předsedy představenstva SRC Dr. Neila E. Hutchera, který se zajímal především o vedení dokumentace, edukaci a informovanost pacientů po celou dobu jejich léčby. „Prověřil také intenzivní pooperační péči o pacienty, přístrojové vybavení, nastavení a dodržování směrnic, standardů a pracovních postupů. Zajímal se ale i o další osud pacientů po propuštění a hovořil s personálem na několika dalších spolupracujících odděleních,“ popisuje proces zástupkyně primáře Oddělení hrudní chirurgie MUDr. Alice Tašková, FEBTS.

Thomayerova nemocnice je nyní oprávněna užívat logo SRC – Center of Excellence in Thoracic Surgery. „V dnešní době, kdy je v péči o pacienty kladen důraz na kvalitu, dialog a maximální míru informovanosti, bude pro pacienty toto ocenění jistě pozitivním signálem, aby se svěřili naší nemocnici do péče. Není to ale ocenění jen pro naše oddělení hrudní chirurgie, ale pro všechny zaměstnance Thomayerovy nemocnice. Jen díky týmové práci všech je možné poskytovat péči o pacienty na té nejvyšší úrovni a srovnávat se světem, v čemž jsme získáním tohoto certifikátu obstáli,“ dodává ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.

E-recept - Desatero pro pacienta
15.12.2017

Přinášíme Vám základní informační materiály, vydané Českou lékárnickou komorou, které se týkají problematiky vydávání a používání elektronických receptů.

Přinášíme Vám základní informační materiály, vydané Českou lékárnickou komorou, které se týkají problematiky vydávání a používání elektronických receptů.

Ke stažení:
E-recept - Desatero pro pacienta, plakát A3
(.pdf)
E-recept - Desatero pro pacienta, leták A6 (.pdf)

Setkání vedení Pediatrické kliniky 1. LF UK a TN s významnými sponzory
14.12.2017

Druhé listopadové úterý se na Pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice uskutečnilo neformální setkání přednostky doc. MUDr. Houšťkové, primáře MUDr. Kabíčka a vrchní sestry Pechové s významnými sponzory, kteří přispěli finanční částkou na zkvalitnění a zpříjemnění pobytu malým pacientům.

Druhé listopadové úterý se na Pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice uskutečnilo neformální setkání přednostky doc. MUDr. Houšťkové, primáře MUDr. Kabíčka a vrchní sestry Pechové s významnými sponzory, kteří přispěli finanční částkou na zkvalitnění a zpříjemnění pobytu malým pacientům.

Všem z vás patří velké poděkování a moc si vašich příspěvků vážíme,“ řekla zástupcům sponzorů v úvodu setkání přednostka kliniky s tím, že hovoří nejen za dětské pacienty, ale také za zdravotnický personál, kterého je nedostatek a bez něhož nelze udržet současnou úroveň našeho zdravotnictví. Setkání se zúčastnili za městskou část Praha 4 místostarostka Mgr. Kotvová, za Komisi zdravotně sociální, předseda Ing. Svoboda a Mgr. Pešlová, za Prahu 11, starosta Ing. Petr Jirava. Dále zástupci obce Říčany, radní Ing. Michalička a vedoucí kanceláře starosty Mgr. Žilková a zástupci soukromých společností CALEUM, KTTP a další.

Na závěr vrchní sestra Pechová provedla hosty klinikou a ukázala klimatizační jednotky, na které byly použity finanční dary“, dodává Mgr. Libuše Pešlová, oddělení komunikace TN.

Preventivní onkologická prohlídka pro každého
13.12.2017

Thomayerova nemocnice ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) nabízí projekt „Preventivní onkologická prohlídka pro každého“.

Thomayerova nemocnice ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) nabízí projekt „Preventivní onkologická prohlídka pro každého“.

Jedná se o prohlídku pro pojištěnce VZP nad 35 let.

V rámci prohlídky bude pacient komplexně vyšetřen lékařem s důrazem na prevenci a detekci onkologických onemocnění. Součástí této prohlídky je i podrobné laboratorní vyšetření krve a moči, vyšetření ultrazvukem a RTG (vybrané nádorové ukazatele, rozšířená biochemická vyšetření, ultrazvuk břicha, prsů u žen a pohlavních orgánů u muže, RTG hrudníku).

Celková částka za vyšetření je 5 000,- Kč, klient ji uhradí před vyšetřením. Po předložení potvrzeného voucheru a při splnění podmínek, uvedených na stránkách VZP, poskytne VZP vyšetřenému na tuto prohlídku příspěvek do maximální výše 2 500,- Kč.

Doba trvání projektu je do 30. 11. 2018.

Pro přihlášení do projektu kontaktujte paní Jaroslavu Truxovou.
Telefon: 603 196 086
e-mail: jaroslava.truxova@ftn.cz

Více o projektu najdete ZDE.

Výsledek celostátního projektu "Nejlepší nemocnice ČR 2017"
11.12.2017

Thomayerova nemocnice obsadila 1. místo v rámci Hlavního města Prahy v průzkumu spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

Thomayerova nemocnice obsadila 1. místo v rámci Hlavního města Prahy v průzkumu spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

Více najdete ZDE.

Sebevědomí pro každý den
06.12.2017

Nadační fond onkologie pro 21. století a Módní salon Fashionboutique Skořepka 8 Vás srdečně zvou na 24. společenský večer Sebevědomí pro každý den.

Nadační fond onkologie pro 21. století a Módní salon Fashionboutique Skořepka 8 Vás srdečně zvou na

24. společenský večer Sebevědomí pro každý den,

ve středu 17. ledna 2018 v 19.00 hodin na Žofíně, Slovanský ostrov 226, Praha 1.

Program ke stažení najdete ZDE. (.pdf)

Světový den diabetu
09.11.2017

U příležitosti Světového dne diabetu si Vás dovolujeme pozvat do lékárny Thomayerovy nemocnice na již 4. ročník informační kampaně věnované problému diabetu.

U příležitosti Světového dne diabetu si Vás dovolujeme pozvat do lékárny Thomayerovy nemocnice na již 4. ročník informační kampaně věnované problému diabetu.

Dne 14. 11. 2017 v době od 9 do 17 hodin se přijďte dozvědět více o diabetu a následných rizicích.

Cílem akce je odhalení dosud nediagnostikovaných pacientů s diabetem a zvýšit povědomí o tomto onemocnění.

Znáte hladinu svého cukru v krvi? Cukrovka si nevybírá, nedejte jí šanci!
Přijďte si zdarma změřit hladinu cukru v krvi formou selfmonitoringu.

Najdete nás v konzultační místnosti Lékárny Thomayerovy nemocnice na pavilonu P.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv Lékárny Thomayerovy nemocnice.

Dotace z Magistrátu hlavního města Prahy zkvalitní péči o děti a pacienty při operacích v Thomayerově nemocnici
26.10.2017

Speciální zevní fixátor k prodlužování kostí a chirurgická síta, to jsou nové přístroje, které mohla Thomayerova nemocnice pořídit díky dotaci z pražského magistrátu.

Speciální zevní fixátor k prodlužování kostí a chirurgická síta, to jsou nové přístroje, které mohla Thomayerova nemocnice pořídit díky dotaci z pražského magistrátu. „Za téměř 4 miliony korun byly zakoupeny přístroje na 4 oddělení, a já věřím tomu, že budou dlouho a perfektně sloužit svému účelu. Zdravotnická zařízení podporujeme dlouhodobě a já mohu slíbit, že v tom budeme pokračovat,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová. „Tato zařízení bezesporu zvýší kvalitu chirurgické péče naší nemocnice, zejména pak specialistům z dětské chirurgie a traumatologie, chirurgické kliniky, urologie a gynekologicko porodnického oddělení,“ říká ředitel Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Slavnostního předání přístrojů se zúčastnila primátorka Hlavního města Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, MBA a radní pro zdravotnictví Ing. Radek Lacko.

„Magistrát hl. m. Prahy financuje záchrannou službu a lékařské pohotovosti, ani v jiných oblastech zdravotní péče však nedáváme od pacientů ruce pryč – díky bohatému dotačnímu balíčku v řádu desítek milionů jsme letos umožnili většině pražských nemocnic modernizaci přístrojů a vybavení. V tomto trendu hodlám vyvíjet iniciativu i příští rok. Thomayerova nemocnice nyní pořídila z dotace Prahy ve výši 3,9 milionu korun nová instrumentária pro své čtyři kliniky a dnes se můžeme na vlastní oči přesvědčit, jak moc tyto nástroje pomáhají v praxi. V Thomayerově nemocnici je ročně provedeno více než 10 000 operací, v rámci dětské chirurgie bych rád zmínil zásadní význam dětského traumacentra s nadregionální působností, kde se operují nejsložitější dětské úrazy. Jsem si jist, že instrumentária zakoupená z dotace hl. města výrazně zefektivní a ulehčí práci personálu a co hlavně – zvýší šanci dětských i dospělých pacientů vrátit se do plnohodnotného života co nejdříve a bez nepříjemných následků,“ říká radní pro zdravotnictví Ing. Radek Lacko.

Zevní fixátor pro prodlužování kostí končetin bude využit zejména na Klinice dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice. „Po závažných, složitých zlomeninách se může stát, že končetina se sice zahojí, ale je třeba o několik centimetrů kratší. U dětí k tomu přistupuje ještě jeden zásadní komplikující faktor, a totiž, že dětská kost roste a úraz může poškodit růstovou zónu. Pokud potom úrazem již zkrácená kost ještě navíc neroste, nebo roste nedostatečně a nesprávně, křivě, mohou být zkrat a úhlová deformita opravdu výrazné. S tím souvisí řada komplikací, které výrazně ovlivňují kvalitu života, možnost sportovat, v pokročilých stadiích ale i běžnou denní pohybovou aktivitu,“ říká přednosta kliniky dětské chirurgie a traumatologie prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., FEBPS. Speciální zevní fixátor umožňuje takto narušené kosti prodloužit. „K prodlužování a narovnávání kostí se většinou užívají právě tyto fixátory, kdy se šrouby nebo dráty zavrtají do postižené kosti, spojí se konstrukcí zevní montáže mimo končetinu, kost se přeruší a manipulací se zevní montáží se kost pomalu prodlužuje a narovnává. Fixátory lze naprogramovat speciálním softwarem v počítači a pak postupně růst kosti korigovat,“ vysvětluje profesor Havránek a přidává i příběh pacienta, u kterého byl v minulosti zevní fixátor využit. „Na jaře roku 2011 byl tehdy desetiletý Vašek na tréninku se svým oddílem horské cyklistiky. V rychlosti narazil pravým kolenem do stromu a způsobil si závažnou zlomeninu pravé stehenní kosti nad kolenním kloubem. Ke vší smůle zlomenina navíc postihla i růstovou chrupavku stehenní kosti. Tato porucha hrozila velkým zkratem celé končetiny a její deformitou. Proto jsme se u nás v Krči pokusili v roce 2015 poruchu růstu operačně odstranit, což se částečně podařilo. Výsledkem byl stav, kdy Vaškova pravá dolní končetina byla o 4,5 cm kratší a koleno se mu prolamovalo až o 20 stupňů dozadu. Naším úkolem bylo tedy prodloužit stehenní kost a současně vyrovnat deformitu. Ideálním prostředkem k takové složité operaci je speciální zevní fixátor. V červnu tohoto roku jsme Vaška operovali a v současné době má už stehenní kost stejně dlouhou, jako na zdravé noze a i deformita byla odstraněna. Až se prodloužený úsek plně dohojí, odstraníme fixátor,“ vysvětluje prof. Petr Havránek.

Další zakoupené nástroje, chirurgická síta, pak budou sloužit zejména u gynekologických a porodnických operací, například císařského řezu, kde povedou nejen ke zlepšení péče o pacientky, ale také navýšení počtu operačních výkonů a zkrácení doby objednání na operace. Nové nástroje využije Chirurgická klinika 1. LF UK a TN, kde přispějí k celkové kvalitě práce na operačním sále. Zejména pak půjde o nový kontejnerový systém, který slouží k zachování sterility v nejvyšší dosažitelné kvalitě a bezpečnosti. Urologické oddělení z dotace zakoupilo chirurgické síto, které urychlí sterilizaci při laparoskopických operacích. Specialisté z urologie v současné době dokáží provést dvě laparoskopické operace denně. Díky dotaci z magistrátu to se tento počet zvýší na tři, což je jednoznačný přínos pro pacienty. 

Dotace magistrátu na pořízení přístrojů činila dohromady 3,9 milionu korun. „Jedná se letos již o několikátý finanční příspěvek z Magistrátu hlavního města Prahy. Již dříve byly za tyto prostředky pořízeny například polohovací lůžka či zařízení pro rehabilitaci. Thomayerova nemocnice pečuje zejména o pražské pacienty, v případě Kliniky dětské chirurgie a traumatologie pak jde o pacienty z celé České republiky. Dotací a darů pražského magistrátu a zároveň jeho zodpovědnému přístupu ke zdravotnictví v našem hlavním městě si velmi vážíme,“ říká ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Duchovní péče Lékořice zve do nemocniční kaple sv. Václava
13.10.2017

Duchovní péče Lékořice Vás srdečně zve ve středu 1. listopadu 2017 od 17 hodin na koncert Requiem od W. A. Mozarta, který se koná v nemocniční kapli sv. Václava v Thomayerově nemocnici.

Duchovní péče Lékořice Vás srdečně zve ve středu 1. listopadu 2017 od 17 hodin na koncert Requiem od W. A. Mozarta, který se koná v nemocniční kapli sv. Václava v Thomayerově nemocnici.

Hraje Piccola orchestra a zpívá Piccolo coro, diriguje Marek Valášek. Tradiční listopadové Requiem je vzpomínkou na zemřelé v Thomayerově nemocnici, ale zároveň je i poděkováním zdravotníkům za jejich náročnou a obětavou práci. Vstupné je dobrovolné.

Leták ke stažení najdete ZDE. (.pdf)

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.