Články

Zaměstnanci Alzy darovali v Thomayerově nemocnici 20 litrů krve
19.02.2018

15. a 16. února proběhla v Thomayerově nemocnici dárcovská akce Oblastního spolku Českého červeného kříže Prahy 7 a společnosti Alza.cz. Celkem 40 zaměstnanců této společnosti v rámci akce darovalo dohromady 20 litrů krve. „Většina z nich byli prvodárci, což je velmi dobře. Věřím, že mnozí z nich budou krev darovat pravidelně,“ okomentoval akci primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Turek.

15. a 16. února proběhla v Thomayerově nemocnici dárcovská akce Oblastního spolku Českého červeného kříže Prahy 7 a společnosti Alza.cz. Celkem 40 zaměstnanců této společnosti v rámci akce darovalo dohromady 20 litrů krve. „Většina z nich byli prvodárci, což je velmi dobře. Věřím, že mnozí z nich budou krev darovat pravidelně,“ okomentoval akci primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Turek.

„Velmi tuto aktivitu oceňuji. Vítáme samozřejmě každého, kdo se tímto způsobem rozhodne pomoci, o to více v době, kdy je v České republice zvýšený výskyt chřipkových onemocnění, což má skoro vždy za následek výpadek pravidelných dárců,“ dodal primář Transfuzního oddělení Petr Turek.

Akci uspořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Prahy 7. „Oslovil nás jeden ze zaměstnanců Alzy, že by bylo dobré tímto způsobem pomoci. Mám obrovskou radost z velkého zájmu a již oslovujeme i další firmy, takže očekávám, že ač to byla první taková akce, kterou jsme organizovali, tak určitě ne poslední,“ řekl člen výkonné rady Oblastního spolku ČCK Prahy 7 Vladislav Tobias Esner.

„Pro společnost Alza je to první taková akce. Velmi nás překvapil zájem našich zaměstnanců a jejich odvaha, ač šli všichni darovat krev poprvé. Byli to zaměstnanci napříč všemi našimi odděleními včetně vedení,“ řekla HR manažerka společnosti Alza.cz Katarína Lexová.

Ministr Vojtěch předal dětem v naší mateřské škole piano
12.02.2018

V listopadu 2017 postihlo Mateřskou při Thomayerově nemocnici, která slouží zejména dětem zaměstnanců, ale i dětem hospitalizovaným na některém z našich dětských oddělení, havárie vody. Ta zcela zničila mj. piano, které dětem dlouhá léta sloužilo. Rozhodli jsme se proto vyzvat veřejnost, zda by nám někdo piano nedaroval. To se nakonec díky vydatné pomoci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha povedlo.

V listopadu 2017 postihlo Mateřskou při Thomayerově nemocnici, která slouží zejména dětem zaměstnanců, ale i dětem hospitalizovaným na některém z našich dětských oddělení, havárie vody. Ta zcela zničila mj. piano, které dětem dlouhá léta sloužilo. Rozhodli jsme se proto vyzvat veřejnost, zda by nám někdo piano nedaroval. To se nakonec díky vydatné pomoci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha povedlo.

Nebylo to poprvé, kdy jsme obdobnou výzvu ohlásili. Před zhruba dvěma lety se nám tímto způsobem podařilo piano získat, umístit jej u jedné z budov a rozšířit tak síť veřejných pian v České republice. Nyní jsme se tedy rozhodli oslovit ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který je známý coby velký fanoušek hudby, který nám s výzvou pomohl. Stačilo pár dní a piano bylo na světě. Dárcem se stala paní Barbora Sutton, kterou na základě výzvy ministra Vojtěcha oslovil známý šéfkuchař a prezident Culinary Clubu ČR Petr Erin Kováč. Velké poděkování patří také společnosti Stěhovánípian.cz, která nám profesionálně piano z Brna do Prahy převezla. Děkujeme!

Péče o pacienty s TBC v TN
09.02.2018

Ve čtvrtek 8. února 2018 proběhla v Thomayerově nemocnici tisková konference za účasti jejího ředitele nemocnice doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věra Adámkové, CSc. Hlavním tématem byla tuberkulóza a její léčba v rámci Thomayerovy nemocnice.

Ve čtvrtek 8. února 2018 proběhla v Thomayerově nemocnici tisková konference za účasti jejího ředitele nemocnice doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věra Adámkové, CSc. Hlavním tématem byla tuberkulóza a její léčba v rámci Thomayerovy nemocnice.

Profesorka Věra Adámková shrnula celorepublikovou situaci týkající se onemocnění tuberkulózou a hovořila také o proočkovanosti obyvatelstva. „Thomayerova nemocnice je největším českým centrem pro diagnostiku a léčbu tuberkulózy v České republice a jediným centrem pro léčbu multirezistentní tuberkulózy, tedy tuberkulózy odolné vůči lékům,“ řekl v úvodu ředitel nemocnice doc. Beneš. Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice spolupracuje v oblasti tuberkulózy i s Pediatrickou klinikou 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Urologickým oddělením a hlavně Oddělením hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice.

„Péče je tedy u nás poskytována komplexně napříč všemi věkovými skupinami a lokalizacemi tuberkulózy a poskytuje těmto pacientům komplexní léčbu včetně léčby operační, a to plicní i mimoplicní,“ dodal ředitel doc. Beneš s tím, že se v rámci Prahy a Středočeského kraje se jedná o jediné pracoviště, které zabezpečuje léčbu nemocných s tuberkulózou. „Jsou zde nicméně hospitalizování pacienti z celé České republiky i z ciziny,“ doplnil ředitel Thomayerovy nemocnice.

Ročně je v Thomayerově nemocnici hospitalizováno v průměru 100 – 130 nemocných s tuberkulózou. V roce 2017 jich zde bylo celkem 122. Od roku 2007 zde bylo hospitalizováno celkem 71 pacientů s multirezistentní formou tuberkulózy, z nichž 52 bylo cizinců (tj. 73%). Thomayerova nemocnice se rovněž účastní také projektů zaměřených na vyhledávání tuberkulózy v rizikových skupinách obyvatel, zejména bezdomovci, a stojí u zrodu projektů na prevenci infekčních onemocnění u lidí, kteří do ČR přijíždějí za prací z rizikových zemí.

Zajištění bezpečného pohybu po areálu Thomayerovy nemocnice v zimních měsících
05.02.2018

Traktor TYM T503 ST s příslušenstvím byl zakoupen v rámci projektu „Zajištění bezpečného pohybu po areálu Thomayerovy nemocnice v zimních měsících“, který podpořila Nadace ČEZ.

Traktor TYM T503 ST s příslušenstvím byl zakoupen v rámci projektu „Zajištění bezpečného pohybu po areálu Thomayerovy nemocnice v zimních měsících“, který podpořila Nadace ČEZ příspěvkem ve výši bezmála milion korun.

Díky novému traktoru bude naše nemocnice, kde se zimní údržba týká celkem zhruba 10 kilometrů komunikací, v zimě bezpečnější jak pro pacienty a návštěvy, tak personál. Slavnostní předání traktoru proběhlo za účasti vedení nemocnice dne 25. 1. 2018.

Více informací najdete ZDE.

Světové prvenství Thomayerovy nemocnice:
22.01.2018

prestižní certifikát kvality v oblasti hrudní chirurgie

Thomayerova nemocnice se jako první na světě stala držitelem prestižního certifikátu nejvyšší kvality pro oblast hrudní chirurgie (Center of Excellence in Thoracic Surgery), který vydala americká nezávislá společnost Surgical Review Corporation (SRC). Ta se již od roku 2003 zaměřuje na kvalitu, odbornou úroveň a bezpečnost chirurgické péče. „Je to obrovské ocenění práce personálu celé naší nemocnice - lékařů, sester i pomocného personálu. Zároveň je to i velký závazek do budoucna v oblasti kvality námi poskytované péče,“ komentuje získání certifikátu společnosti SRC ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

prestižní certifikát kvality v oblasti hrudní chirurgie

Thomayerova nemocnice se jako první na světě stala držitelem prestižního certifikátu nejvyšší kvality pro oblast hrudní chirurgie (Center of Excellence in Thoracic Surgery), který vydala americká nezávislá společnost Surgical Review Corporation (SRC). Ta se již od roku 2003 zaměřuje na kvalitu, odbornou úroveň a bezpečnost chirurgické péče. „Je to obrovské ocenění práce personálu celé naší nemocnice - lékařů, sester i pomocného personálu. Zároveň je to i velký závazek do budoucna v oblasti kvality námi poskytované péče,“ komentuje získání certifikátu společnosti SRC ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Známka kvality Center of Excellence svědčí o vysoké úrovni péče o pacienta a její poskytování v daném zařízení na nadstandardní úrovni a stejně tak o konkurenceschopnosti oceněné nemocnice v rámci celého světa. Certifikát je celosvětově udělován v různých oborech, jako je například anesteziologie, miniinvazivní chirurgie či neurochirurgie (viz informace na webu organizace SRC).

„Udělení certifikátu předcházelo náročné a velmi přísné akreditační řízení. Jedno z nejnáročnějších, se kterými jsem se kdy setkal,“ říká primář Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D. Současně byla určena i lékařka pověřená vedením projektu (Surgeon of Excellence), kterou se stala zástupkyně primáře oddělení MUDr. Alice Tašková, FEBTS. Jejím úkolem je komunikace se SRC, péče o databázi a je zároveň garantem poskytované péče pacientům dle platných standardů a pravidel, a to včetně těch definovaných společností SRC. Splnění daných kritérií se pak průběžně kontroluje, aby byla kvalita péče stále na vysoké úrovni.

Náročné podmínky akreditace zahrnovaly například informace o chirurgické praxi lékařů, o objemu operovaných a hospitalizovaných pacientů či spektru výkonů. Její součástí byla také inspekce za přítomnosti předsedy představenstva SRC Dr. Neila E. Hutchera, který se zajímal především o vedení dokumentace, edukaci a informovanost pacientů po celou dobu jejich léčby. „Prověřil také intenzivní pooperační péči o pacienty, přístrojové vybavení, nastavení a dodržování směrnic, standardů a pracovních postupů. Zajímal se ale i o další osud pacientů po propuštění a hovořil s personálem na několika dalších spolupracujících odděleních,“ popisuje proces zástupkyně primáře Oddělení hrudní chirurgie MUDr. Alice Tašková, FEBTS.

Thomayerova nemocnice je nyní oprávněna užívat logo SRC – Center of Excellence in Thoracic Surgery. „V dnešní době, kdy je v péči o pacienty kladen důraz na kvalitu, dialog a maximální míru informovanosti, bude pro pacienty toto ocenění jistě pozitivním signálem, aby se svěřili naší nemocnici do péče. Není to ale ocenění jen pro naše oddělení hrudní chirurgie, ale pro všechny zaměstnance Thomayerovy nemocnice. Jen díky týmové práci všech je možné poskytovat péči o pacienty na té nejvyšší úrovni a srovnávat se světem, v čemž jsme získáním tohoto certifikátu obstáli,“ dodává ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.

E-recept - Desatero pro pacienta
15.12.2017

Přinášíme Vám základní informační materiály, vydané Českou lékárnickou komorou, které se týkají problematiky vydávání a používání elektronických receptů.

Přinášíme Vám základní informační materiály, vydané Českou lékárnickou komorou, které se týkají problematiky vydávání a používání elektronických receptů.

Ke stažení:
E-recept - Desatero pro pacienta, plakát A3
(.pdf)
E-recept - Desatero pro pacienta, leták A6 (.pdf)

Setkání vedení Pediatrické kliniky 1. LF UK a TN s významnými sponzory
14.12.2017

Druhé listopadové úterý se na Pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice uskutečnilo neformální setkání přednostky doc. MUDr. Houšťkové, primáře MUDr. Kabíčka a vrchní sestry Pechové s významnými sponzory, kteří přispěli finanční částkou na zkvalitnění a zpříjemnění pobytu malým pacientům.

Druhé listopadové úterý se na Pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice uskutečnilo neformální setkání přednostky doc. MUDr. Houšťkové, primáře MUDr. Kabíčka a vrchní sestry Pechové s významnými sponzory, kteří přispěli finanční částkou na zkvalitnění a zpříjemnění pobytu malým pacientům.

Všem z vás patří velké poděkování a moc si vašich příspěvků vážíme,“ řekla zástupcům sponzorů v úvodu setkání přednostka kliniky s tím, že hovoří nejen za dětské pacienty, ale také za zdravotnický personál, kterého je nedostatek a bez něhož nelze udržet současnou úroveň našeho zdravotnictví. Setkání se zúčastnili za městskou část Praha 4 místostarostka Mgr. Kotvová, za Komisi zdravotně sociální, předseda Ing. Svoboda a Mgr. Pešlová, za Prahu 11, starosta Ing. Petr Jirava. Dále zástupci obce Říčany, radní Ing. Michalička a vedoucí kanceláře starosty Mgr. Žilková a zástupci soukromých společností CALEUM, KTTP a další.

Na závěr vrchní sestra Pechová provedla hosty klinikou a ukázala klimatizační jednotky, na které byly použity finanční dary“, dodává Mgr. Libuše Pešlová, oddělení komunikace TN.

Preventivní onkologická prohlídka pro každého
13.12.2017

Thomayerova nemocnice ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) nabízí projekt „Preventivní onkologická prohlídka pro každého“.

Thomayerova nemocnice ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) nabízí projekt „Preventivní onkologická prohlídka pro každého“.

Jedná se o prohlídku pro pojištěnce VZP nad 35 let.

V rámci prohlídky bude pacient komplexně vyšetřen lékařem s důrazem na prevenci a detekci onkologických onemocnění. Součástí této prohlídky je i podrobné laboratorní vyšetření krve a moči, vyšetření ultrazvukem a RTG (vybrané nádorové ukazatele, rozšířená biochemická vyšetření, ultrazvuk břicha, prsů u žen a pohlavních orgánů u muže, RTG hrudníku).

Celková částka za vyšetření je 5 000,- Kč, klient ji uhradí před vyšetřením. Po předložení potvrzeného voucheru a při splnění podmínek, uvedených na stránkách VZP, poskytne VZP vyšetřenému na tuto prohlídku příspěvek do maximální výše 2 500,- Kč.

Doba trvání projektu je do 30. 11. 2018.

Pro přihlášení do projektu kontaktujte paní Jaroslavu Truxovou.
Telefon: 603 196 086
e-mail: jaroslava.truxova@ftn.cz

Více o projektu najdete ZDE.

Výsledek celostátního projektu "Nejlepší nemocnice ČR 2017"
11.12.2017

Thomayerova nemocnice obsadila 1. místo v rámci Hlavního města Prahy v průzkumu spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

Thomayerova nemocnice obsadila 1. místo v rámci Hlavního města Prahy v průzkumu spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

Více najdete ZDE.

Sebevědomí pro každý den
06.12.2017

Nadační fond onkologie pro 21. století a Módní salon Fashionboutique Skořepka 8 Vás srdečně zvou na 24. společenský večer Sebevědomí pro každý den.

Nadační fond onkologie pro 21. století a Módní salon Fashionboutique Skořepka 8 Vás srdečně zvou na

24. společenský večer Sebevědomí pro každý den,

ve středu 17. ledna 2018 v 19.00 hodin na Žofíně, Slovanský ostrov 226, Praha 1.

Program ke stažení najdete ZDE. (.pdf)

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.