Články

Slavnostní ekumenická bohoslužba v TN
05.10.2018

V sobotu 6. 10. od 14:00 hod. se v kapli sv. Václava koná Slavnostní ekumenická bohoslužba za Thomayerovu nemocnici a vytrvalost v úsilí o celkové dobro nemocných u příležitosti 90. výročí jejího vzniku.

sobotu 6. 10. od 14:00 hod. se v kapli sv. Václava koná Slavnostní ekumenická bohoslužba za Thomayerovu nemocnici a vytrvalost v úsilí o celkové dobro nemocných u příležitosti 90. výročí jejího vzniku.

„Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze.
Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce…“
(Matka Tereza)

Přítomni budou duchovní církví, kteří slouží v Thomayerově nemocnici, doprovodí smíšený pěvecký sbor Gabriel.

Plakát ke stažení (.pdf)

Nový vjezd pro sanitní vozy urychlí transfer pacientů
01.10.2018

Thomayerova nemocnice otevřela zbrusu nový vjezd pro sanitní vozy a rychlou záchrannou službu. Hlavním důvodem je zvýšení počtu pacientů, kteří těmito vozy do nemocnice přijíždějí. Zrychlí se tedy transfer pacientů na příslušná oddělení a řidičům záchranné služby odpadne nutnost projíždět velmi frekventovanou hlavní bránou.

Thomayerova nemocnice otevřela zbrusu nový vjezd pro sanitní vozy a rychlou záchrannou službu. Hlavním důvodem je zvýšení počtu pacientů, kteří těmito vozy do nemocnice přijíždějí. Zrychlí se tedy transfer pacientů na příslušná oddělení a řidičům záchranné služby odpadne nutnost projíždět velmi frekventovanou hlavní bránou.

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili pražský radní pro zdravotnictví a bydlení Ing. Radek Lacko a ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy MUDr. Petr Kolouch, MBA. „Díky vjezdu, který je určen pouze vozům záchranné služby, se významně zrychlí vjezd těchto sanitek do Thomayerovy nemocnice a zrychlí se tak i přidělování dovezených pacientů na jednotlivá odborná oddělení. Bude tak přínosem jak pro pacienty, tak obsluhu vozidel zdravotnické záchranné služby,“ říká ředitel Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Spolu se speciálním vjezdem byla opravena také zhruba padesátimetrová část historického plotu. Stavba byla realizována díky příspěvku Magistrátu Hlavního města Prahy a Krajského úřadu Středočeského kraje.

Thomayerova nemocnice oslavila 90. narozeniny
24.09.2018

Československo dostalo ke svým 10. narozeninám v roce 1928 velmi významný dárek - Masarykovy domovy, dnešní Thomayerovu nemocnici. Právě v těchto dnech si tedy naše zdravotnické zařízení připomíná 90 let od svého vzniku, a to ruku v ruce se stým výročím vzniku republiky. Ve čtvrtek 20. září ve společenském sále Thomayerovy nemocnice proběhla narozeninová oslava, které se zúčastnili významní hosté v čele s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, primátorkou hlavního města Prahy Adrianou Krnáčovou a pražským radním pro zdravotnictví Radkem Lackem. V rámci akce bylo také oceněno 20 významných osobností Thomayerovy nemocnice.

Československo dostalo ke svým 10. narozeninám v roce 1928 velmi významný dárek - Masarykovy domovy, dnešní Thomayerovu nemocnici. Právě v těchto dnech si tedy naše zdravotnické zařízení připomíná 90 let od svého vzniku, a to ruku v ruce se stým výročím vzniku republiky. Ve čtvrtek 20. září ve společenském sále Thomayerovy nemocnice proběhla narozeninová oslava, které se zúčastnili významní hosté v čele s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, primátorkou hlavního města Prahy Adrianou Krnáčovou a pražským radním pro zdravotnictví Radkem Lackem. V rámci akce bylo také oceněno 20 významných osobností Thomayerovy nemocnice.

Akci zahájil její moderátor Alexander Hemala spolu s ředitelem nemocnice doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, CSc., a to symbolicky pomocí originálního krumpáče, který byl v roce 1926 využit při slavnostním výkopu stavby tehdejších Masarykových domovů. „V Thomayerově nemocnici pracuje mnoho špičkových týmů, které vykonávají vysoce specializovanou péči a její postupy jsou využívány v celé naší republice a přesahují i její hranice. Jsme napojeni na síť zdravotnické péče v Evropě ale i na celém světě. V některých odbornostech jsme jediní v republice, kdy se staráme komplexně o některé nebezpečné nemoci, například TBC,“ řekl ve svém vystoupení ředitel nemocnice doc. Beneš. O historii Masarykových domovů – Thomayerovy nemocnice, která kopírovala dějinné události Československa, promluvil doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc. z očního oddělení naší nemocnice, který se historií nemocnice dlouhodobě zabývá.

V době II. světové války se Masarykovy domovy staly německým a posléze také ruským lazaretem, následně byly plně přetransformovány v nemocnici, jak ji známe dnes, a v roce 1954 pojmenovány po profesoru Josefu Thomayerovi (u příležitosti jeho 100. narozenin – sám Thomayer se toho nedožil, zemřel v říjnu 1927). Historie nemocnice je velmi bohatá, lze zmínit, že zde byly například internovány přeživší děti z Lidic, jako lékař zde pracoval například politik MUDr. František Kriegel, známý z událostí roku 1968.

O hudební vložku se na narozeninové akci postaral Thomayo Melody Quartet, což je hudební těleso složené z lékařů naší nemocnice. Nechyběla výstavka zajímavých artefaktů z  archivu, jako např. pamětní kniha, která je vlastnoručně podepsaná T. G. Masarykem a E. Benešem, talíř s hákovým křížem z doby nacistického lazaretu či sbírka starých lékařských nástrojů.

Vedení Thomayerovy nemocnice se u příležitostí 90. výročí založení rozhodlo na akci ocenit 20 významných žijících osobností Thomayerovy nemocnice, které se pozitivně odrazily v jejím fungování – nechyběli mezi nimi lékaři, sestry, ale ani techničtí pracovníci. Jednou z oceněných a přítomných byla také socioložka Jiřina Šiklová, která v Thomayerově nemocnici – když se znelíbila režimu – pracovala jako sociální pracovnice a uklízečka, anebo sestra Eva Kubelková, která do naší nemocnice nastoupila v roce 1955 a pracuje zde dodnes, což je zřejmě celorepublikový unikát. Kompletní seznam oceněných naleznete v příloze této zprávy.

V rámci oslav 90. výročí vydala nemocnice publikaci, kde je shrnuta historie tohoto zařízení a má podtitul Od Masarykových domovů k Thomayerově nemocnici. Kromě této publikace je možné si v parku za budovou ředitelství prohlédnout unikátní výstavu dobových fotografií. V rámci 90. výročí proběhne také slavnostní ekumenická bohoslužba, a to „za Thomayerovu nemocnici a vytrvalost v úsilí o celkové dobro nemocných“, která se uskuteční v sobotu 6. října 2018 od 14:00 hod. v Kapli sv. Václava, která je součástí areálu Thomayerovy nemocnice.

Narozeninová akce byla podpořena Magistrátem hlavního města Prahy, a dále společnostmi B. Brown Medical a Promedica Praha Group.

Fotografie z akce naleznete na FB profilu nemocnice:
https://www.facebook.com/ThomayerovaNemocnice/.

Ondřej Macura
tiskový mluvčí Thomayerovy nemocnice

Oceněné osobnosti TN (.pdf)

Změna pohotovostního příplatku v lékárně TN
10.09.2018

Dnešním dnech dochází ke změně pohotovostního příplatku v lékárně Thomayerovy nemocnice.

Dnešním dnech dochází ke změně pohotovostního příplatku v lékárně Thomayerovy nemocnice.

Pohotovostní příplatek (.pdf)

Děti a kojence na naší pediatrii hlídá 20 nových monitorů dechu
03.08.2018

Pediatrická klinika Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK dnes od Nadace Křižovatka obdržela štědrý dar v podobě 20 monitorů dechu. Monitory z rukou zástupců nadace převzala přednostka kliniky doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc., primář MUDr. Pavel Kabíček, CSc. a vrchní sestra Martina Pechová. Přístroje byly zakoupeny z finančního daru, který poskytly společnosti PRO.MED.CS, GreenSwan Pharmaceuticals, ÚRS Progress, ISOMA a ÚRS Praha.

Pediatrická klinika Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK dnes od Nadace Křižovatka obdržela štědrý dar v podobě 20 monitorů dechu. Monitory z rukou zástupců nadace převzala přednostka kliniky doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc., primář MUDr. Pavel Kabíček, CSc. a vrchní sestra Martina Pechová. Přístroje byly zakoupeny z finančního daru, který poskytly společnosti PRO.MED.CS, GreenSwan Pharmaceuticals, ÚRS Progress, ISOMA a ÚRS Praha.

„Hlavní činností Nadace Křižovatka je zprostředkování monitorů dechu pro miminka mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich finanční podpoře zajišťujeme postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích v téměř v celé ČR,“ popsala Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace.

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS (syndrom náhlého úmrtí kojenců - z angl. Sudden infant death syndrome) a o možnostech ochrany ohrožených dětí do jednoho roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, které jsou registrovány u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošly několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.

 Za více než 20 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic téměř 7.000 monitory dechu v celkové hodnotě 30 milionů Kč.

Běžím, běžíš, běžíme, pro miminka do dlaně
31.05.2018

V sobotu 12. května 2018 v odpoledních hodinách jsme běželi, šli i jeli pro miminka do dlaně.

Běh pro miminka do dlaně byl uspořádán na podporu dětí, které si cestu na tento svět poněkud uspíšily. Pro děti i rodiče, kterým se miminko narodí dříve, než očekávají, je to doslova běh na dlouhou trať.

Během závodníci podpořili Perinatologické centrum intermediální péče Thomayerovy nemocnice. O uspořádání této akce se postarala rodičovská organizace NEDOKLUBKO pod vedením ředitelky Lucie Žáčkové.

V sobotu 12. května 2018 v odpoledních hodinách jsme běželi, šli i jeli pro miminka do dlaně.

Běh pro miminka do dlaně byl uspořádán na podporu dětí, které si cestu na tento svět poněkud uspíšily. Pro děti i rodiče, kterým se miminko narodí dříve, než očekávají, je to doslova běh na dlouhou trať.

Během závodníci podpořili Perinatologické centrum intermediální péče Thomayerovy nemocnice. O uspořádání této akce se postarala rodičovská organizace NEDOKLUBKO pod vedením ředitelky Lucie Žáčkové.

Cílem akce bylo zviditelnit problematiku předčasného porodu a užít si hezké a smysluplné odpoledne. Start a registrace byly u Restaurace u Krále Václava IV. v Kunraticích. Nad akcí převzal záštitu i místostarosta MČ Praha 4 Zdeněk Kovářík a radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení Ing. Radek Lacko.

A tak jsme v sobotu 12. 5. 2018 prožili nádherné odpoledne v Kunratickém lese, kde proběhl první běh pro miminka do dlaně. Počasí nám přálo, sešlo se přes 300 účastníků. Připraveny byly krátké závodní tratě pro děti, 5 km trať pro dospělé a také vycházková trať na 3 km pro rodiny s malými dětmi, kočárky, dětmi na koloběžkách, odrážedlech a podobně. Na stanovištích podél trasy se veřejnost mohla seznámit s problematikou nedonošených dětí. Velkou pozornost poutala i postýlka s panenkou Evičkou, ve velikosti středně nedonošeného novorozence, kterou si děti, ale i dospělí chtěli chovat.

Rodiny s dětmi se registrovaly, obdržely startovní čísla a postupně odcházely na procházkovou trasu. Po třetí hodině slavnostně zahájila odpoledne na pódiu moderátorka Hanka Kynychová, která přivítala Lucii Žáčkovou, ředitelku Nedoklubka, Ing. Radka Lacka, radního za zdravotnictví a bydlení a Ing. Zdeňka Kováříka, místostarostu Městské části Praha 4. Oba pánové mají zkušenost s předčasným narozením svých dětí a oba vyjádřili podporu jak Nedoklubku, tak také neonatologickému oddělení Thomayerovy nemocnice.

Zatímco stále probíhala procházka a některé rodinky se už pomalu vracely zpět do restaurace, schylovalo se ke startu velkého závodu pro miminka do dlaně na 5 km. Hanka Kynychová udělala slíbenou krátkou rozcvičku pro běžce a pak už nic nebránilo tomu, aby běh na 5 kilometrů odstartovala. Trasa běhu byla nádherná, velmi dobře značená a kromě pořádného kopečku hned v úvodu i celkem nenáročná. Tohle stoupání v úvodu bylo zvoleno symbolicky, aby si veřejnost uvědomila nelehké začátky na jednotkách intenzivní péče, kde miminka musí bojovat… Vítězové nejsou v tomto běhu důležití, ale všichni běželi naplno a dali do běhu na pomoc nedonošeným miminkům své maximum.

Byla to parádní akce s krásným posláním. Každému, kdo se rozhodl tuto akci podpořit během, chůzí nebo zasláním finanční částky za ty malé předčasně narozené kulíšky, děkujeme! 100% startovného putuje na neonatologické oddělení Thomayerovy nemocnice a nakonec je to včetně individuálních příspěvků na místě krásných 46.300,- Kč. Šek si na pódiu z rukou Lucie Žáčkové převzali lékaři a sestřičky neonatologického oddělení s JIPN.

Akce byla pořádána ve spolupráci s agenturou Plus Production Prague za podpory restaurace U krále Václava IV., Fitko Hanky Kynychové, Aquilla a Nike. Generálním partnerem byla společnost Nutricia a hlavním partnerem Pampers. Dalšími partnery jsou: Alza.cz, Dermacol, Hummer, Letiště Praha, GRADA, MORA, Medela, Nexos, Zásilkovna, PROMAREHA, Pilulka, FastOut, Divadlo Kalich, S&T a Prague Wine Company.

Novinka v léčbě mužské stresové inkontinence
31.05.2018

Centrum urologické péče Thomayerovy nemocnice v tomto týdnu provedlo šestici unikátních operací, při kterých pacientům implantoval novinku na poli léčby mužské stresové inkontinence – implantaci svěrače močové trubice Victo od společnosti Promedon. Toto zařízení má za cíl významně zkvalitnit život mužů s touto diagnózou. Thomayerova nemocnice byla vzhledem ke svým zkušenostem vybrána jako první nemocnice v České republice, která má možnost tyto nejmodernější přístroje implantovat.

Centrum urologické péče Thomayerovy nemocnice v tomto týdnu provedlo šestici unikátních operací, při kterých pacientům implantoval novinku na poli léčby mužské stresové inkontinence – implantaci svěrače močové trubice Victo od společnosti Promedon. Toto zařízení má za cíl významně zkvalitnit život mužů s touto diagnózou. Thomayerova nemocnice byla vzhledem ke svým zkušenostem vybrána jako první nemocnice v České republice, která má možnost tyto nejmodernější přístroje implantovat.

Stresová inkontinence u mužů mnohdy vznikne jako následek operací prostaty, kdy je zasažena i část svěračového mechanismu. Jedinou možností, jak činnost svěrače nahradit, je implantace jeho náhrady, jejíž fungování si lze představit jako manžetu při měření krevního tlaku na paži. „Posledních 30 let se využíval jiný systém, který však v průběhu let ztrácí svou funkčnost, a to bez možnosti zlepšení. Nový přístroj, který jsme tento týden implantovali, je adjustabilní, tedy lze průběžně nastavovat tak, aby dosahoval i dlouhodobě co nejlepších výsledků. To je obrovský pokrok,“ říká primář Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Implantace je podle něj otázkou zhruba hodinové operace. Veškerá další nastavení pak již probíhají neinvazivně, tedy bez nutnosti dalšího zákroku.

„Výrobce se rozhodl, že přístroje budou implantovat jen ta nejlepší urologická centra v jednotlivých zemích a jsem velmi rád, že právě Thomayerova nemocnice byla vybrána jako jedno z nich,“ říká ředitel Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Cena nového přístroje se pohybuje zhruba okolo 250 tisíc korun. „Očekáváme, že implantací v Thomayerově nemocnici bude asi 20 za rok. Velmi si vážíme přístupu zdravotních pojišťoven, které se rozhodly tuto náhradu močové trubice hradit z veřejného zdravotního pojištění,“ dodává primář urologie doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Nebát se bílých plášťů se v Thomayerově nemocnici učilo bezmála 900 dětí
24.05.2018

Již 14. ročník dětského dne pořádalo v Thomayerově nemocnici Centrum podpůrné péče Lékořice. Cílem akce bylo nenásilnou hravou formou přiblížit dětem z mateřských škol a prvního stupně základních škol nemocniční prostředí a ukázat jim, že nemocnice není místo, kterého je třeba se bát. Dětského dne se zúčastnilo téměř 900 dětí. Generálním partnerem letošního ročníku byla společnost Provident, jehož zaměstnanci pomáhali i s organizací celého dne.

Již 14. ročník dětského dne pořádalo v Thomayerově nemocnici Centrum podpůrné péče Lékořice. Cílem akce bylo nenásilnou hravou formou přiblížit dětem z mateřských škol a prvního stupně základních škol nemocniční prostředí a ukázat jim, že nemocnice není místo, kterého je třeba se bát. Dětského dne se zúčastnilo téměř 900 dětí. Generálním partnerem letošního ročníku byla společnost Provident, jehož zaměstnanci pomáhali i s organizací celého dne.

Děti si postupně prošly jednotlivá stanoviště, na kterých je sestřičky, ale i zdravotní bratři interaktivním způsobem seznamovali s prací konkrétních odborných oddělení – např. dětské i dospělé chirurgie, traumatologie, dětské neurologie, pediatrie, ale i porodnického oddělení. Menší děti z mateřských škol navštívily „Nemocnici pro medvídky“, ve které je medici IFMSA 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy naučili, jak se postarat o své nemocné plyšové medvídky. Pro všechny děti byl připraven také doprovodný program v podobě skákacího hradu, prohlídky sanitky, shazování plechovek, ale i dalších her a soutěží. Na akci nechyběla ani ukázka práce hasičů a policistů zaměřená především na prevenci – letos na téma „Někdy po dvou, někdy po čtyřech aneb Na silnici bezpečně“ – jejichž práce již tradičně patří k nejoblíbenějším částem programu celého dětského dne. Akci oživili také motorkáři, kteří dětem předvedli nejen své silné stroje, ale také je poučili, jak se chovat bezpečně a zodpovědně v silničním provozu.

„Tuto osvětovou akci pro děti pořádáme již několik let, protože se nám velice osvědčila. Je to totiž jedinečná příležitost, jak seznámit hravou a nenásilnou formou zdravé děti s nemocničním prostředím, které mnohdy i u dospělých vzbuzuje nepříjemné pocity. Děti se toho při této příležitosti hodně dozvědí a naučí,“ vysvětluje koordinátorka Centra podpůrné péče Lékořice v Thomayerově nemocnici Dagmar Hrubcová, které akci pro děti každoročně organizuje.

„Nemocnice a představa bílých lékařských plášťů může pro děti představovat velkého strašáka a případné návštěvy lékaře se mohou bát. Proto jsme rádi, že jsme se mohli této osvětové akce podílet a nemocniční prostředí dětem nenásilnou formou přiblížit,“ řekla koordinátorka dobrovolnických aktivit Providentu Kateřina Jarošová. Z této společnosti se akce zúčastnilo 23 dobrovolníků a firma navíc na organizaci přispěla částkou 10 000 Kč.

Porodnici Thomayerovy nemocnice zdobí unikátní dřevěné sochy
11.05.2018

Prostranství pavilonu U Thomayerovy nemocnice, ve kterém sídlí Gynekologicko-porodnické a Novorozenecké oddělení, ozdobil minulý týden soubor tří dřevěných soch s tématikou porodnictví a mateřství – sochy nesou název Anděl, Mateřství a Pouto. Nemocnici tyto své sochy daroval umělecký řezbář Jaroslav Pecháček z moravských Hanušovic, který je známý například z talentové soutěže televize Prima Česko Slovensko má talent.

Prostranství pavilonu U Thomayerovy nemocnice, ve kterém sídlí Gynekologicko-porodnické a Novorozenecké oddělení, ozdobil minulý týden soubor tří dřevěných soch s tématikou porodnictví a mateřství – sochy nesou název Anděl, Mateřství a Pouto. Nemocnici tyto své sochy daroval umělecký řezbář Jaroslav Pecháček z moravských Hanušovic, který je známý například z talentové soutěže televize Prima Česko Slovensko má talent.

„Maminky, které tady musejí při porodu strávit pár dní, budou mít možnost se těmito uměleckými díly pokochat. Moc si tohoto krásného daru pana Pecháčka vážíme,“ říká ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. „Je to pro dobrou věc a zlidští to prostor před porodnicí. Myslím, že maminky to ocení,“ říká autor a dárce soch Jaroslav Pecháček. Ten svá dřevěná díla vyřezává mj. pomocí motorových pil a kromě toho, že naší porodnici sochy daroval, dal také možnost si tento styl práce vyzkoušet našim lékařům a sestrám. Motorovou pilu tak vzal do ruky také primář Gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice MUDr. Petr Kolek. „Chtěli jsme tady před porodnicí mít něco, co by budoucím maminkám zpříjemnilo pobyt. Jsem rád, že se to povedlo a moc za to děkujeme,“ říká primář porodnice.

Thomayerova nemocnice patří mezi klíčová porodnická pracoviště v Praze, kde každoročně přijde na svět přes dva tisíce dětí. Dar, který zlidští prostředí našeho zařízení tak ocenil také zástupce pražského magistrátu. „Sochy jsou velmi krásné. Jedná se o unikátní věc a chtěl bych za ně dárci moc poděkovat. Pražský magistrát si je vědom důležitosti Thomayerovy nemocnice, proto se snažíme jí finančně vypomoci, abychom toto zařízení pro pacientky a jejich blízké ještě více zkvalitnili,“ říká pražský radní pro oblast zdravotnictví a bydlení Ing. Radek Lacko.

Dar z magistrátu zlepší kvalitu služeb pohotovosti v Thomayerově nemocnici
05.04.2018

Magistrát hlavního města Prahy finančně podpořil provoz lékařské pohotovostní služby v Thomayerově nemocnici, ve kterém je ošetřeno v rámci pohotovostní služby denně v průměru 90 pacientů z Prahy a okolí. Za peněžní dar v hodnotě 450 tisíc korun bylo pořízeno přístrojové vybavení, jako například EKG nebo pulsní oxymetr. Slavnostního předání přístrojů se za pražský magistrát zúčastnil radní pro oblast zdravotnictví Radek Lacko a přítomen byl i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Jsem rád, že se pražský magistrát finančně podílí na péči o své občany ve státních nemocnicích,“ řekl ministr při slavnostním předání.

Magistrát hlavního města Prahy finančně podpořil provoz lékařské pohotovostní služby v Thomayerově nemocnici, ve kterém je ošetřeno v rámci pohotovostní služby denně v průměru 90 pacientů z Prahy a okolí. Za peněžní dar v hodnotě 450 tisíc korun bylo pořízeno přístrojové vybavení, jako například EKG nebo pulsní oxymetr. Slavnostního předání přístrojů se za pražský magistrát zúčastnil radní pro oblast zdravotnictví Radek Lacko a přítomen byl i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Jsem rád, že se pražský magistrát finančně podílí na péči o své občany ve státních nemocnicích,“ řekl ministr při slavnostním předání.

„Vedení města si je vědomo významnosti těchto provozů nejen pro své občany. Zkvalitňování péče je pro nás dlouhodobě prioritou. Proto jsme podstatně navýšili rozpočet pro lékařské pohotovostní služby - v Thomayerově nemocnici stejně tak jako v ostatních pražských nemocnicích. Cílem navýšení provozních dotací bylo kromě jiného stabilizovat personál. Jak se ukazuje, modernizace vybavení motivuje k práci mladé lékaře, preferující nejnovější technologie v diagnostice. Mohu s potěšením konstatovat, že celková úroveň pražských pohotovostí roste, říká Radek Lacko, radní Hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení.

Z daru byla zakoupena také výpočetní technika, a to v souvislosti se zavedením elektronického receptu, a dále přístroj na vyšetření zánětlivých onemocnění na bázi c-reaktivního proteinu (CRP), ambulantní analyzátor moči, pulsní oxymetr a EKG s automatickým vyhodnocením křivky. V rámci zkvalitnění služeb a zlepšení pracovních podmínek pro pacienty a zdravotní personál byly z daru zakoupeny také venkovní žaluzie a dovybavení čekárny.

Jen v minulém roce bylo na pohotovosti v Thomayerově nemocnici, kterou provozuje společnost Pragomedika, ošetřeno bezmála 34 tisíc pacientů, a to včetně dětí a pacientů, vyžadujících stomatologické ošetření. 16 tisíc pacientů z celkového počtu tvořili občané hlavního města Prahy, bezmála 12 tisíc pak na pohotovost dorazilo z přilehlého Středočeského kraje. Zbytek, tedy zhruba 6 tisíc pacientů, pak bylo z ostatních krajů či zahraničí. Při provozu 365 dní v roce se tedy v průměru jedná o 96 pacientů denně.

 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.