Články

Dar z magistrátu zlepší kvalitu služeb pohotovosti v Thomayerově nemocnici
05.04.2018

Magistrát hlavního města Prahy finančně podpořil provoz lékařské pohotovostní služby v Thomayerově nemocnici, ve kterém je ošetřeno v rámci pohotovostní služby denně v průměru 90 pacientů z Prahy a okolí. Za peněžní dar v hodnotě 450 tisíc korun bylo pořízeno přístrojové vybavení, jako například EKG nebo pulsní oxymetr. Slavnostního předání přístrojů se za pražský magistrát zúčastnil radní pro oblast zdravotnictví Radek Lacko a přítomen byl i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Jsem rád, že se pražský magistrát finančně podílí na péči o své občany ve státních nemocnicích,“ řekl ministr při slavnostním předání.

Magistrát hlavního města Prahy finančně podpořil provoz lékařské pohotovostní služby v Thomayerově nemocnici, ve kterém je ošetřeno v rámci pohotovostní služby denně v průměru 90 pacientů z Prahy a okolí. Za peněžní dar v hodnotě 450 tisíc korun bylo pořízeno přístrojové vybavení, jako například EKG nebo pulsní oxymetr. Slavnostního předání přístrojů se za pražský magistrát zúčastnil radní pro oblast zdravotnictví Radek Lacko a přítomen byl i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Jsem rád, že se pražský magistrát finančně podílí na péči o své občany ve státních nemocnicích,“ řekl ministr při slavnostním předání.

„Vedení města si je vědomo významnosti těchto provozů nejen pro své občany. Zkvalitňování péče je pro nás dlouhodobě prioritou. Proto jsme podstatně navýšili rozpočet pro lékařské pohotovostní služby - v Thomayerově nemocnici stejně tak jako v ostatních pražských nemocnicích. Cílem navýšení provozních dotací bylo kromě jiného stabilizovat personál. Jak se ukazuje, modernizace vybavení motivuje k práci mladé lékaře, preferující nejnovější technologie v diagnostice. Mohu s potěšením konstatovat, že celková úroveň pražských pohotovostí roste, říká Radek Lacko, radní Hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení.

Z daru byla zakoupena také výpočetní technika, a to v souvislosti se zavedením elektronického receptu, a dále přístroj na vyšetření zánětlivých onemocnění na bázi c-reaktivního proteinu (CRP), ambulantní analyzátor moči, pulsní oxymetr a EKG s automatickým vyhodnocením křivky. V rámci zkvalitnění služeb a zlepšení pracovních podmínek pro pacienty a zdravotní personál byly z daru zakoupeny také venkovní žaluzie a dovybavení čekárny.

Jen v minulém roce bylo na pohotovosti v Thomayerově nemocnici, kterou provozuje společnost Pragomedika, ošetřeno bezmála 34 tisíc pacientů, a to včetně dětí a pacientů, vyžadujících stomatologické ošetření. 16 tisíc pacientů z celkového počtu tvořili občané hlavního města Prahy, bezmála 12 tisíc pak na pohotovost dorazilo z přilehlého Středočeského kraje. Zbytek, tedy zhruba 6 tisíc pacientů, pak bylo z ostatních krajů či zahraničí. Při provozu 365 dní v roce se tedy v průměru jedná o 96 pacientů denně.

Zákaz návštěv na vybraných odděleních Thomayerovy nemocnice
27.03.2018

Vzhledem k narůstajícímu počtu případů onemocnění chřipkou je do odvolání vyhlášen zákaz návštěv na těchto odděleních:

Vzhledem k narůstajícímu počtu případů onemocnění chřipkou je do odvolání vyhlášen zákaz návštěv na těchto odděleních:

  • Infekční oddělení
  • Revmatologické a rehabilitační oddělení

Děkujeme za pochopení.

Primář Koukolík Rytířem lékařského stavu
20.03.2018

V pořadí již 24. Rytířem lékařského stavu se 15. března 2018 stal emeritní primář Oddělení patologie a molekulární medicíny Thomayerovy nemocnice MUDr. František Koukolík, DrSc. Pasován do tohoto stavu byl prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem v Břevnovském klášteře.

V pořadí již 24. Rytířem lékařského stavu se 15. března 2018 stal emeritní primář Oddělení patologie a molekulární medicíny Thomayerovy nemocnice MUDr. František Koukolík, DrSc. Pasován do tohoto stavu byl prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem v Břevnovském klášteře.

MUDr. František Koukolík, DrSc. (*1941) zahájil svou lékařskou dráhu v roce 1959, kdy se stal studentem lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Poté pracoval v Anatomicko-patologickém ústavu FVL UK V Praze, dále působil také v několika jihočeských nemocnicích jako chirurg, patolog a primář. V roce 1983 se pak stal primářem Oddělení patologie a molekulární medicíny Thomayerovy nemocnice, a tuto svou pozici zastával až do roku 2012. V současné době působí nejen jako emeritní primář v naší nemocnici, ale věnuje se také přednáškové a vzdělávací činnosti.

Česká lékařská komora pravidelně oceňuje své nejvýznamnější členy již od roku 1996. Titul Rytíř lékařského stavu je každoročně udělován jedné z osobností české medicíny, která výkonem své lékařské praxe či vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny, a která se svým morálním jednáním stala příkladem a vzorem pro své kolegy. O udělení titulu rozhodují členové ČLK.

Foto: ČLK

Thomayerova nemocnice jako jediná v ČR zprovoznila unikátní přístroj na léčbu děložních myomů
22.02.2018

Radiodiagnostické oddělení Thomayerovy nemocnice díky sponzorskému daru Nadace ČEZ ve výši 850 tisíc korun zprovoznilo přístroj ExAblate 2000, tedy magnetickou rezonancí navigovaný fokusovaný ultrazvuk (MRgFUS). „Tento unikátní přístroj, který má naše nemocnice jako jediná v České republice, pomáhá neinvazivně, tedy bez nutnosti chirurgického zákroku, léčit děložní myomy. "Bez příspěvku sponzora bychom nebyli schopni tento přístroj zprovoznit v takto krátké době,“ říká ředitel Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Radiodiagnostické oddělení Thomayerovy nemocnice díky sponzorskému daru Nadace ČEZ ve výši 850 tisíc korun zprovoznilo přístroj ExAblate 2000, tedy magnetickou rezonancí navigovaný fokusovaný ultrazvuk (MRgFUS). „Tento unikátní přístroj, který má naše nemocnice jako jediná v České republice, pomáhá neinvazivně, tedy bez nutnosti chirurgického zákroku, léčit děložní myomy. "Bez příspěvku sponzora bychom nebyli schopni tento přístroj zprovoznit v takto krátké době,“ říká ředitel Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Přístroj je tvořen kombinací dvou přístrojů - magnetické rezonance a ultrazvuku o vysoké intenzitě. Magnetická rezonance zajistí správné zacílení těchto vln, a dále také sledování teploty v ošetřované tkáni v průběhu celého výkonu. „Jde o relativně novou metodu využívající ultrazvukové vlnění o vysoké energii k termální destrukci myomu. Hlavními výhodami této metody jsou neinvazivnost, nebolestivost a bezpečnost,“ říká primářka radiodiagnostického oddělení Thomayerovy nemocnice MUDr. Jana Votrubová, CSc.

Výhodou využití přístroje je oproti jiným metodám léčby děložních myomů zachování dělohy, což znamená možnost otěhotnět a porodit. Zákrok se provádí v částečné anestézii a žena stráví v nemocnici maximálně jeden den. „Metoda MRgFUS určité nemá nahradit klasické standardně používané způsoby léčby myomů, ale při správné indikaci, která je při této metodě klíčová, může být vhodnou alternativou pro ty pacientky, které nemohou podstoupit operaci,“ dodává primářka MUDr. Jana Votrubová, CSc. Ročně by podle ní mohlo zákrok podstoupit zhruba 20 pacientek.

„Jsme jedno z center pro péči o pacientky s myomy, proto spuštění přístroje MRgFUS, který z nás dělá jedinečné pracoviště v rámci celé republiky, vítáme. Zároveň jsme rádi, že můžeme ošetření nabídnout pacientkám bez úhrady – je totiž hrazeno zdravotními pojišťovnami,“ doplňuje primář Gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice MUDr. Petr Kolek.

Více informací o metodě naleznete ZDE.

Zaměstnanci Alzy darovali v Thomayerově nemocnici 20 litrů krve
19.02.2018

15. a 16. února proběhla v Thomayerově nemocnici dárcovská akce Oblastního spolku Českého červeného kříže Prahy 7 a společnosti Alza.cz. Celkem 40 zaměstnanců této společnosti v rámci akce darovalo dohromady 20 litrů krve. „Většina z nich byli prvodárci, což je velmi dobře. Věřím, že mnozí z nich budou krev darovat pravidelně,“ okomentoval akci primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Turek.

15. a 16. února proběhla v Thomayerově nemocnici dárcovská akce Oblastního spolku Českého červeného kříže Prahy 7 a společnosti Alza.cz. Celkem 40 zaměstnanců této společnosti v rámci akce darovalo dohromady 20 litrů krve. „Většina z nich byli prvodárci, což je velmi dobře. Věřím, že mnozí z nich budou krev darovat pravidelně,“ okomentoval akci primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Turek.

„Velmi tuto aktivitu oceňuji. Vítáme samozřejmě každého, kdo se tímto způsobem rozhodne pomoci, o to více v době, kdy je v České republice zvýšený výskyt chřipkových onemocnění, což má skoro vždy za následek výpadek pravidelných dárců,“ dodal primář Transfuzního oddělení Petr Turek.

Akci uspořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Prahy 7. „Oslovil nás jeden ze zaměstnanců Alzy, že by bylo dobré tímto způsobem pomoci. Mám obrovskou radost z velkého zájmu a již oslovujeme i další firmy, takže očekávám, že ač to byla první taková akce, kterou jsme organizovali, tak určitě ne poslední,“ řekl člen výkonné rady Oblastního spolku ČCK Prahy 7 Vladislav Tobias Esner.

„Pro společnost Alza je to první taková akce. Velmi nás překvapil zájem našich zaměstnanců a jejich odvaha, ač šli všichni darovat krev poprvé. Byli to zaměstnanci napříč všemi našimi odděleními včetně vedení,“ řekla HR manažerka společnosti Alza.cz Katarína Lexová.

Ministr Vojtěch předal dětem v naší mateřské škole piano
12.02.2018

V listopadu 2017 postihlo Mateřskou při Thomayerově nemocnici, která slouží zejména dětem zaměstnanců, ale i dětem hospitalizovaným na některém z našich dětských oddělení, havárie vody. Ta zcela zničila mj. piano, které dětem dlouhá léta sloužilo. Rozhodli jsme se proto vyzvat veřejnost, zda by nám někdo piano nedaroval. To se nakonec díky vydatné pomoci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha povedlo.

V listopadu 2017 postihlo Mateřskou při Thomayerově nemocnici, která slouží zejména dětem zaměstnanců, ale i dětem hospitalizovaným na některém z našich dětských oddělení, havárie vody. Ta zcela zničila mj. piano, které dětem dlouhá léta sloužilo. Rozhodli jsme se proto vyzvat veřejnost, zda by nám někdo piano nedaroval. To se nakonec díky vydatné pomoci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha povedlo.

Nebylo to poprvé, kdy jsme obdobnou výzvu ohlásili. Před zhruba dvěma lety se nám tímto způsobem podařilo piano získat, umístit jej u jedné z budov a rozšířit tak síť veřejných pian v České republice. Nyní jsme se tedy rozhodli oslovit ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který je známý coby velký fanoušek hudby, který nám s výzvou pomohl. Stačilo pár dní a piano bylo na světě. Dárcem se stala paní Barbora Sutton, kterou na základě výzvy ministra Vojtěcha oslovil známý šéfkuchař a prezident Culinary Clubu ČR Petr Erin Kováč. Velké poděkování patří také společnosti Stěhovánípian.cz, která nám profesionálně piano z Brna do Prahy převezla. Děkujeme!

Péče o pacienty s TBC v TN
09.02.2018

Ve čtvrtek 8. února 2018 proběhla v Thomayerově nemocnici tisková konference za účasti jejího ředitele nemocnice doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věra Adámkové, CSc. Hlavním tématem byla tuberkulóza a její léčba v rámci Thomayerovy nemocnice.

Ve čtvrtek 8. února 2018 proběhla v Thomayerově nemocnici tisková konference za účasti jejího ředitele nemocnice doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věra Adámkové, CSc. Hlavním tématem byla tuberkulóza a její léčba v rámci Thomayerovy nemocnice.

Profesorka Věra Adámková shrnula celorepublikovou situaci týkající se onemocnění tuberkulózou a hovořila také o proočkovanosti obyvatelstva. „Thomayerova nemocnice je největším českým centrem pro diagnostiku a léčbu tuberkulózy v České republice a jediným centrem pro léčbu multirezistentní tuberkulózy, tedy tuberkulózy odolné vůči lékům,“ řekl v úvodu ředitel nemocnice doc. Beneš. Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice spolupracuje v oblasti tuberkulózy i s Pediatrickou klinikou 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Urologickým oddělením a hlavně Oddělením hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice.

„Péče je tedy u nás poskytována komplexně napříč všemi věkovými skupinami a lokalizacemi tuberkulózy a poskytuje těmto pacientům komplexní léčbu včetně léčby operační, a to plicní i mimoplicní,“ dodal ředitel doc. Beneš s tím, že se v rámci Prahy a Středočeského kraje se jedná o jediné pracoviště, které zabezpečuje léčbu nemocných s tuberkulózou. „Jsou zde nicméně hospitalizování pacienti z celé České republiky i z ciziny,“ doplnil ředitel Thomayerovy nemocnice.

Ročně je v Thomayerově nemocnici hospitalizováno v průměru 100 – 130 nemocných s tuberkulózou. V roce 2017 jich zde bylo celkem 122. Od roku 2007 zde bylo hospitalizováno celkem 71 pacientů s multirezistentní formou tuberkulózy, z nichž 52 bylo cizinců (tj. 73%). Thomayerova nemocnice se rovněž účastní také projektů zaměřených na vyhledávání tuberkulózy v rizikových skupinách obyvatel, zejména bezdomovci, a stojí u zrodu projektů na prevenci infekčních onemocnění u lidí, kteří do ČR přijíždějí za prací z rizikových zemí.

Zajištění bezpečného pohybu po areálu Thomayerovy nemocnice v zimních měsících
05.02.2018

Traktor TYM T503 ST s příslušenstvím byl zakoupen v rámci projektu „Zajištění bezpečného pohybu po areálu Thomayerovy nemocnice v zimních měsících“, který podpořila Nadace ČEZ.

Traktor TYM T503 ST s příslušenstvím byl zakoupen v rámci projektu „Zajištění bezpečného pohybu po areálu Thomayerovy nemocnice v zimních měsících“, který podpořila Nadace ČEZ příspěvkem ve výši bezmála milion korun.

Díky novému traktoru bude naše nemocnice, kde se zimní údržba týká celkem zhruba 10 kilometrů komunikací, v zimě bezpečnější jak pro pacienty a návštěvy, tak personál. Slavnostní předání traktoru proběhlo za účasti vedení nemocnice dne 25. 1. 2018.

Více informací najdete ZDE.

Světové prvenství Thomayerovy nemocnice:
22.01.2018

prestižní certifikát kvality v oblasti hrudní chirurgie

Thomayerova nemocnice se jako první na světě stala držitelem prestižního certifikátu nejvyšší kvality pro oblast hrudní chirurgie (Center of Excellence in Thoracic Surgery), který vydala americká nezávislá společnost Surgical Review Corporation (SRC). Ta se již od roku 2003 zaměřuje na kvalitu, odbornou úroveň a bezpečnost chirurgické péče. „Je to obrovské ocenění práce personálu celé naší nemocnice - lékařů, sester i pomocného personálu. Zároveň je to i velký závazek do budoucna v oblasti kvality námi poskytované péče,“ komentuje získání certifikátu společnosti SRC ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

prestižní certifikát kvality v oblasti hrudní chirurgie

Thomayerova nemocnice se jako první na světě stala držitelem prestižního certifikátu nejvyšší kvality pro oblast hrudní chirurgie (Center of Excellence in Thoracic Surgery), který vydala americká nezávislá společnost Surgical Review Corporation (SRC). Ta se již od roku 2003 zaměřuje na kvalitu, odbornou úroveň a bezpečnost chirurgické péče. „Je to obrovské ocenění práce personálu celé naší nemocnice - lékařů, sester i pomocného personálu. Zároveň je to i velký závazek do budoucna v oblasti kvality námi poskytované péče,“ komentuje získání certifikátu společnosti SRC ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Známka kvality Center of Excellence svědčí o vysoké úrovni péče o pacienta a její poskytování v daném zařízení na nadstandardní úrovni a stejně tak o konkurenceschopnosti oceněné nemocnice v rámci celého světa. Certifikát je celosvětově udělován v různých oborech, jako je například anesteziologie, miniinvazivní chirurgie či neurochirurgie (viz informace na webu organizace SRC).

„Udělení certifikátu předcházelo náročné a velmi přísné akreditační řízení. Jedno z nejnáročnějších, se kterými jsem se kdy setkal,“ říká primář Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D. Současně byla určena i lékařka pověřená vedením projektu (Surgeon of Excellence), kterou se stala zástupkyně primáře oddělení MUDr. Alice Tašková, FEBTS. Jejím úkolem je komunikace se SRC, péče o databázi a je zároveň garantem poskytované péče pacientům dle platných standardů a pravidel, a to včetně těch definovaných společností SRC. Splnění daných kritérií se pak průběžně kontroluje, aby byla kvalita péče stále na vysoké úrovni.

Náročné podmínky akreditace zahrnovaly například informace o chirurgické praxi lékařů, o objemu operovaných a hospitalizovaných pacientů či spektru výkonů. Její součástí byla také inspekce za přítomnosti předsedy představenstva SRC Dr. Neila E. Hutchera, který se zajímal především o vedení dokumentace, edukaci a informovanost pacientů po celou dobu jejich léčby. „Prověřil také intenzivní pooperační péči o pacienty, přístrojové vybavení, nastavení a dodržování směrnic, standardů a pracovních postupů. Zajímal se ale i o další osud pacientů po propuštění a hovořil s personálem na několika dalších spolupracujících odděleních,“ popisuje proces zástupkyně primáře Oddělení hrudní chirurgie MUDr. Alice Tašková, FEBTS.

Thomayerova nemocnice je nyní oprávněna užívat logo SRC – Center of Excellence in Thoracic Surgery. „V dnešní době, kdy je v péči o pacienty kladen důraz na kvalitu, dialog a maximální míru informovanosti, bude pro pacienty toto ocenění jistě pozitivním signálem, aby se svěřili naší nemocnici do péče. Není to ale ocenění jen pro naše oddělení hrudní chirurgie, ale pro všechny zaměstnance Thomayerovy nemocnice. Jen díky týmové práci všech je možné poskytovat péči o pacienty na té nejvyšší úrovni a srovnávat se světem, v čemž jsme získáním tohoto certifikátu obstáli,“ dodává ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.

E-recept - Desatero pro pacienta
15.12.2017

Přinášíme Vám základní informační materiály, vydané Českou lékárnickou komorou, které se týkají problematiky vydávání a používání elektronických receptů.

Přinášíme Vám základní informační materiály, vydané Českou lékárnickou komorou, které se týkají problematiky vydávání a používání elektronických receptů.

Ke stažení:
E-recept - Desatero pro pacienta, plakát A3
(.pdf)
E-recept - Desatero pro pacienta, leták A6 (.pdf)