Akreditovaný kvalifikační kurz "Sanitář"


Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých
k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Vstupní požadavky:

  • ukončené základní vzdělání - vysvědčení ze základní školy nebo výuční list přineste v den zahájení kurzu
  • dobrý zdravotní stav
  • dovršení věku 18 let
  • na praktickou část mít absolvované očkování proti hepatitidě B, minimálně 2 dávky

Místo: Centrum pro vzdělávání a lůžková oddělení TN
Termín kurzu: teorie: 5.3. - 9.3. 2018; 12.3. - 16.3.2018; 19.3. - 23.3.2018            
                            praxe: 9.4. - 13.4.2018; 16.4. - 20.4.2018
                            závěrečné zkoušky: 2.5.2018
Délka studia: celková délka minimálně 5 týdnů, z toho100 hodin teoretické výuky a 80 hodin praktického vyučování (týden lůžkové oddělení a týden odborná pracoviště - laboratoře nebo transfuzní oddělení, lékárna, operační sály, pitevna, rehabilitace)

Cena: 10 000,- Kč

Informace: Jana Hazdrová, jana.hazdrova@ftn.cz, tel.: 261 083 172, 605 224 847

Přihláška ke stažení